POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Dialog Motywujący

Dialog Motywujacy3

 

Rekrutacja trwa do 28.02.2021. Zapisz się już dziś!

 

erekrutacja button veery small5

Czas trwania studiów: dwa semestry

Zajęcia prowadzone są online odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele.

Studia podyplomowe "Dialog Motywujący” powstały w oparciu o porozumienie pomiędzy uczelnią a Polskim Instytutem Dialogu Motywującego (PIDM)

Studia mają charakter doskonalący. Program studiów jest autorską koncepcją Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Naukową Instytutu, składającą się z ekspertów Dialogu Motywującego, należących do Międzynarodowego Towarzystwa Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Radę naukową tworzą: Rik Bes (Holandia), David Prescott (USA), Tom Barth (Norwegia), Jane Groves (Wielka Brytania) Casey Jackson (USA) 

W trakcie studiów:

 • nauczysz się biegle posługiwać Dialogiem Motywującym – metodą o skuteczności potwierdzonej badaniami naukowymi, zakwalifikowaną do tak zwanych Evidence Based Practices (EBP) – praktyk o potwierdzonej naukowo skuteczności,
 • wzbogacisz wachlarz Twoich możliwości komunikacyjnych i znacznie zwiększysz efektywność podejmowanych działań,
 • dowiesz się jak skutecznie towarzyszyć swojemu rozmówcy w zmianie,
 • nauczysz się jak budować trwałość i zobowiązanie do zmiany na zasobach własnych rozmówcy, oraz jak rozmawiać w atmosferze akceptacji i troski,
 • poznasz bogate zaplecze metodologiczne Dialogu Motywującego,
 • nauczysz się działać w oparciu o określone narzędzia, angażując je w konkretne strategie dedykowane indywidualnie danemu rozmówcy,
 • w komfortowych i bezpiecznych warunkach będziesz mógł praktykować stosowanie metod i strategii DM; zdecydowana większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów tak, aby każdy student mógł praktykować pod okiem specjalisty.

Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy.

Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni (zarówno  do osób, które ukończyły studia I stopnia i posiadają tytuł licencjata, jak i absolwentów studiów drugiego stopnia posiadających tytuł magistra). Bardzo polecane osobom, które zawodowo zajmują się niesieniem pomocy lub wychowaniem ze szczególnym uwzględnieniem momentu towarzyszenia ludziom w zmianie.

Podsumowując: Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, dietetyków, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pielęgniarki – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych), których efekty pracy w dużej mierze zależą od jakości relacji z rozmówcą oraz/lub od umiejętnego towarzyszenia ludziom w zmianie postaw, nawyków, zachowań.

Koszt studiów:

I semestr - 1900 zł 

II semestr - 2000 zł

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej.

erekrutacja button veery small5

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW 
1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu).
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową (drukowana z systemu e-rekrutacyjnego).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat (drukowana z systemu e-rekrutacyjnego).
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (nr konta jest indywidualny dla każdego, wygenerowany w umowie).

 

 

 • Wprowadzenie do Dialogu Motywującego
 • Metody Dialogu Motywującego
 • Komunikacja w Dialogu Motywującym
 • Procesy w Dialogu Motywującym
 • Strategie pracy w Dialogu Motywującym
 • Trening umiejętności praktycznych
 • Synergia w Dialogu Motywującym

Zdecydowanie zwiększysz efektywność i skuteczność swojej pracy m.in. poprzez to, że:

 • nauczysz się biegle posługiwać Dialogiem Motywującym – metodą o skuteczności potwierdzonej badaniami naukowymi, zakwalifikowaną do tak zwanych Evidence Based Practices (EBP) – praktyk o potwierdzonej naukowo skuteczności,
 • wzbogacisz wachlarz Twoich możliwości komunikacyjnych wpływający na efektywność podejmowanych działań,
 • dowiesz się jak skutecznie towarzyszyć swojemu rozmówcy w zmianie,
 • nauczysz się jak budować trwałość i zobowiązanie do zmiany na zasobach własnych rozmówcy, oraz jak rozmawiać w atmosferze akceptacji i troski,
 • poznasz bogate zaplecze metodologiczne Dialogu Motywującego,
 • nauczysz się działać w oparciu o określone narzędzia, angażując je w konkretne strategie dedykowane indywidualnie danemu rozmówcy,
 • w komfortowych i bezpiecznych warunkach będziesz mógł praktykować stosowanie metod

i strategii DM. Zdecydowana większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów tak, aby każdy student mógł praktykować pod okiem specjalisty.

Uzyskasz możliwość rozpoczęcia ścieżki kariery zawodowej trenera Dialogu Motywującego, w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące na świecie, m. in poprzez:

- uzyskanie tytułu Praktyka Dialogu Motywującego PIDM,

- praktyczne ćwiczenie umiejętności i rozwój kompetencji w obszarze DM na podstawie informacji zwrotnej redagowanej według klucza MICA i/lub MITI – narzędzi dedykowanych badaniu umiejętności w obszarze DM.

Kadrę stanowią eksperci Dialogu Motywującego - legitymujący się bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami trenerskimi (członkowie Międzynarodowej Sieci Trenerów Dialogu Motywującego, absolwenci Mistrzowskiej Klasy Trenerów DM PIDM) oraz wykładowcy Ateneum-Szkoły Wyższej. Jest to jedyna możliwość w Polsce północnej, aby podjąć studia na kierunku Dialog Motywujący o tak wysokim standardzie szkolenia, prowadzone  przez Polski Instytut Dialogu Motywującego.

Opiekun studiów: mgr Izabela Podlecka-Kandyba

Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni (zarówno  do osób, które ukończyły studia I stopnia i posiadają tytuł licencjata, jak i absolwentów studiów drugiego stopnia posiadających tytuł magistra). Bardzo polecane osobom, które zawodowo zajmują się niesieniem pomocy lub wychowaniem ze szczególnym uwzględnieniem momentu towarzyszenia ludziom w zmianie. 

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, dietetyków, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pielęgniarki – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych), których efekty pracy w dużej mierze zależą od jakości relacji z rozmówcą oraz/lub od umiejętnego towarzyszenia ludziom w zmianie postaw, nawyków, zachowań.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Absolwent kierunku otrzyma tytuł Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Absolwent kierunku ma możliwość dalszego rozwoju i kształcenia się  na ścieżce  trenera Dialogu Motywującego. Absolwent kierunku ma możliwość ubiegania się o członkostwo w Międzynarodowej Sieci Trenerów Dialogu Motywującego (MINT) – stowarzyszenia będącego światowym autorytetem w DM, kreującym standardy dla praktyków, trenerów oraz organizacji promujących Dialog Motywujących na całym świecie.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

1)    Dla wszystkich absolwentów: zaliczenie egzaminu ustnego oraz prezentacja dwóch nagrań swojej praktyki w obszarze DM.

Prezentacja   nagrania  10 i 20 minutowej rozmowy w Duchu DM w oparciu o metodologię DM, pozwala uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne 

z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych
w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

2)    Dla absolwentów, którzy chcą uzyskać (oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych) tytuł Praktyka Dialogu Motywującego PIDM obwiązuje poddanie 20 minutowego nagrania ocenie na skali MICA lub MITI.

Przygotowane przez studenta 20 minutowe nagranie rozmowy DM (może być to samo, które zostanie zaprezentowane w celu uzyskania świadectwa ukończenia studiów) zostanie odsłuchane przez koderów-ekspertów DM i ocenione na skali MICA lub MITI. (Narzędzia dedykowane badaniu umiejętności w DM)

Uzyskanie pozytywnej informacji zwrotnej od koderów oznacza przyznanie tytułu Praktyka  Dialogu Motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

 

Po więcej informacji o "Ścieżkach do MINT", w wersji polskiej (tłumaczenie: Dominik Meinhart- Burzyński) zapraszamy tu kliknij:

https://motivationalinterviewing.org/pathways-membership-polish-version-%C5%9Bcie%C5%BCki-do-mint-wersja-polska