POWRÓT DO MENU

Studia Podyplomowe

Coaching biznesowy - Akademia Trenera Biznesu

Podyplomowe studia Coaching biznesowy-Akademia Trenera Biznesu zostały opracowane tak aby dostarczyć słuchaczom wiedzy oraz kompleksowych umiejętności niezbędnych do tworzenia programów szkoleń, prowadzenia szkoleń, opracowywania i ewaluacji wyników szkoleń, poznanie i nauka wykorzystywania praktycznych narzędzi trenera.

Dietetyka

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla technologów żywności, doradców żywienia, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, pedagogów oraz trenerów, absolwentów farmacji, biotechnologii i innych osób zainteresowanych tematyką studiów.
Studia przygotowują do upowszechniania dobrych nawyków żywieniowych, kształtowania postaw prozdrowotnych, prowadzenia edukacji i terapii dotyczącej różnorodnych zaburzeń i chorób związanych z odżywianiem.

Humanistyka stosowana: Rozwój indywidualny przez kulturę

Studia podyplomowe Humanistyka Stosowana: Rozwój indywidualny przez kulturę to unikalne studia, które umożliwiają wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie osobistego doskonalenia się oraz krytycznego i twórczego odnoszenia się do zjawisk kultury i sztuki.

Komunikacja Międzykulturowa

Studia stanowią formę wsparcia i doskonalenie umiejętności zawodowych dla pedagogów pracujących w szkołach/placówkach międzynarodowych, dla pracowników socjalnych, doradców zawodowych a także wszelkich funkcjonariuszy ,pracowników służb publicznych, których aktywność zawodowa związana jest z uchodźcami, imigrantami i repatriantami.

Mediacje sądowe i pozasądowe

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz cywilnych) i pozasądowy, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii i prawa, jest uzupełnieniem treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik po zawodzie i postępowaniu mediatora.

Dialog Motywujący

Studia mają charakter doskonalący. Program studiów jest autorską koncepcją Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Naukową Instytutu, składającą się z ekspertów Dialogu Motywującego, należących do Międzynarodowego Towarzystwa Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Radę naukową tworzą: Rik Bes (Holandia), David Prescott (USA), Tom Barth (Norwegia), Jane Groves (Wielka Brytania) Casey Jackson (USA) oraz Dominik Meinhart-Burzyński (Polska).

Przyrodnicze aspekty zmiany klimatu

Uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z problemami związanymi z oceanami w kontekście zmiany klimatu, z nowoczesnymi metodami badania tych zjawisk oraz z propozycjami, jak sami, możemy modyfikować zachowania, tak, aby pomniejszyć tempo zmiany klimatu. Uczestnicy będą mogli prześledzić, jak zmiany zachodzące w oceanach wpływają na zmiany w ekosystemie Bałtyku. Jaki wpływ te zmiany będą miały na faunę i florę Bałtyku, i co oznaczają dla ludzi?