POWRÓT DO MENU

Studia Podyplomowe

Integracja Sensoryczna

W trakcie trwania studiów słuchacz uczestniczy w kursie integracji sensorycznej I i II stopnia. Ukończenie kursu II stopnia, zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy do z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.

Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej

Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - METODYKI DIAGNOZY I TERAPII otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.