POWRÓT DO MENU

Student

Księgowa
mgr Atena Kiradzopulos-Kordalska
Kontakt: 
e-mail: a.kiradzopulos(at)ateneum.edu.pl
poniedziałek nieczynne dla studentów
wtorek 11:00-18:00
środa   8:00-15:00
czwartek 9:00-15:00
piątek   9:00-15:00
czynne
sb:
15/10/22 8:30-14:30
29/10/22 8:30-14:30
04/11/22 8:30-14:30

 

kontakt telefoniczny 58 722-08-45
Pokój 207, II piętro
 

 


 

 

      

 

 

Stypendia / Pomoc

21/09/23
Składanie wniosków jeszcze nie jest możliwe. Udostępnienie wniosków już wkrótce.
31/08/23 aktualizacja 08/09/23
STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 semestrze zimowym
Regulaminowy termin składania wniosków on-line o stypendium jest do 15 października 2023r.
Chcąc złożyć wniosek o stypendium ,student musi być w systemie dziekanatowym na bieżącym semestrze (2023Z)
Zaktualizowane załączniki do wniosku o stypendium socjalne są do pobrania  na stronie www.ateneum.edu.pl zakładka: student/stypendia/pliki do pobrania
26/04/23
Wypłaty stypendiów 28/04/23 z wyrównaniem za marzec.
Studenci z zaległościami ,którzy czekali na wypłatę stypendiów ,proszeni są o uregulowanie płatności za czesne
15/04/23

DYŻURY UKS NA ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH w semestrze letnim 2022/23

16/04/23 (nd.) w godz.. 9:30- 12:00 pok. 308 III PIĘTRO

18/04/23 (wt.) w godz.. 15:00-17:00 pok. 207 II PIĘTRO

22/04/23 (sb.) w godz. 13:00-15:00 pok. 308 III PIĘTRO

23/04/23 (nd.) w godz. 13:00-15:00 pok. 308 III PIĘTRO

25/04/23 (wt.) w godz.. 15:00-17:00 pok. 207 II PIĘTRO

Warunkiem wypłaty stypendium jest odbiór decyzji .

 

11/03/23

Treść wiadomości:

Szanowny Studencie,

Rozpatrywanie wniosku odbędzie  się na wersji papierowej.

Wniosek zmienił status „w wydruku”

 1. Proszę wydrukować wniosek
 2. Przeczytać
 3. Wypełnić oświadczenia (str.2-3)! Jeśli brak semestrów, wpisać zero
 4. Złożyć podpisy (str.3-5)!
 5. Załączyć zaświadczenie o średniej z innej Uczelni (o ile jest wymagane)
 6. Wysłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem „stypendia” lub wrzucić do skrzyneczki dolnej na parterze  do dnia...... (data wysłania)

 Jeśli cokolwiek dopisujemy na wersji papierowej ,skreślamy ,zmieniamy to proszę  przekreślić i sparafować

08/03/23
Wnioski o stypendium zostały udostępnione do złożenia.
Proszę zapoznać się z instrukcją liczenia średniej rocznej w 2023L gdyż system nie  zawsze pobiera poprawną średnią.
Wnioski oraz średnie będą weryfikowane  przez dziekanat w wersji papierowej
Gdy status wniosku zmieni się "w wydruku" proszę wydrukować,przeczytać ,wypełnić,podpisać
Wnioski wysłać pocztą na adres
Akademia Ateneum
ul.3 Maja 25A
Gdańsk 80-802
z dopiskiem na kopercie "stypendia"
lub
wrzucić do skrzyneczki dolnej na parterze ( spięte lub w koszulce lub w kopercie)
06/03/23
WAŻNE ! Przeczytać przed wydrukowaniem każdego  wniosku
przykładowy wniosek  w wersji papierowej  <---- Kolorem zielonym zaznaczono  tekst oświadczenia oraz podpisy,  które nie występuje we wniosku on line. (wyłącznie w wersji papierowej  Należy te miejsca uzupełnić po wydrukowaniu wniosku.
Bez tej informacji wniosek będzie uznany za niekompletny
25/02/23

Składanie wniosków na stypendia  w semestrze letnim  2022/2023

w terminie do 15 marca 2023r. w wersji on line

 

KAŻDY WNIOSEK MUSI BYĆ złożony w dwóch  wersjach:

1.on line ( przez Wirtualną Uczelnię https://e-dziekanat.ateneum.edu.pl/) (  student musi być na w systemie przerzucony na semestr 22/23L )  

 2. w wersji papierowej! (Wniosek będzie możliwy do wydruku gdy status zmieni się na "do wydruku")

Wniosek złożony tylko w jednej z wersji nie będzie  kompletny i nie będzie rozpatrywany.

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW ON LINE 22/23L termin do 15 marca  2023

 

UWAGA, BARDZO WAŻNE!!! (art93. ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce)

(przeczytać przed złożeniem wniosku) :

                                           

Student zgodnie z przepisami ma obowiązek we wniosku  dodać [ zielony krzyżyk]  wszystkie studia  OBECNE ORAZ Z POPRZEDNICH LAT

(od czasów zakończenia szkoły średniej)

(ukończone z tytułem obrony/rozpoczęte nieukończone/dodatkowe/ Urlop dziekański również jest brany do czasu studiowania .

Łączna liczba przestudiowanych  semestrów  decyduje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium. 

Wszelkie nieprawnie pobrane stypendia podlegają zwrotowi !!

 

Stypendium nie przysługuje w przypadku gdy:
 
1. studiuje przez łączny okres wynoszący więcej niż 12 semestrów na studiach I stopnia,
 
II stopnia, jednolitych studiów magisterskich (liczy się każdy rozpoczęty semestr studiów, na
 
każdym podjętym kierunku studiów dowolnej uczelni, w tym także semestry przypadające w
 
okresie korzystania z urlopów od zajęć),
 
2. studiuje na studiach I stopnia - dłużej niż 9 semestrów
 
3. studiuje na studiach II stopnia - dłużej niż 7 semestrów
 

4. studiuje na studiach jednolitych magisterskich, których czas trwania wynosi 12 semestrów – nie  dłużej niż 14 semestrów

                             
                             

Stypendium  nie przysługuje  w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą

 Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach,

w tym także semestry przypadające w okresie korzystania  z urlopów od zajęć.

Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub

kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego

(kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń).

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju

(np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.

Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie

(np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

 

Student ubiegający się o stypendia albo otrzymujący takie świadczenia ma ustawowy obowiązek  niezwłocznego powiadomienia uczelni

o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczeń

(uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego oraz licencjata, inżyniera albo równorzędnego

lub upływu okresu przysługiwania świadczeń).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             

 Uwaga Studenci !!!

 Komisja Stypendialna poszukuje chętnych do współpracy przy wnioskach stypendialnych.

 Praca na rzecz Uczelni nie jest charytatywna!!!

 Godziny przepracowane są rozliczane i odliczane z czesnego za studia.

 Jeżeli chcecie nabyć nowe wiadomości i poszerzyć swoje umiejętności

 ZAPRASZAMY

 Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

a.kiradzopulos@ateneum.edu.pl

 

 

ZAŁATWIANIE SPRAW  PRZEZ INTERNET ( dla osób,które nie chcą lub nie mogą załatwić spraw osobiście w Urzędach)

I.Załóż  profil zaufany  (Jak założyć konto na platformie ,znajdziesz na filmikach Youtube)

Logowanie do konta EPUAP

Przy pomocy  konta EPAUP –profil Zaufany załatwisz m.in.:

 1. Podpisywanie dokumentów podpisem EPUAP ( Instrukcję podpisywania można znaleźć na filmikach Youtube.)
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2019 rok oraz o nieprowadzeniu działalności gospodarczej

Po zalogowaniu się na konto EPUAP, wybierz:  KATALOG SPRAW/NAJNOWSZE USŁUGI/Najnowsze usługi centralne-pokaż więcej/Pismo ogólne do podmiotu publicznego /załatw sprawę

Wybierz i załącz wniosek ( przykładowy wniosek o wydanie zaświadczenia  w I Urzędzie Skarbowym w Gdańsku ) pobrany ze strony swojego Urzędu Skarbowego .

-Do stypendium opłata skarbowa wynosi 0zł

-Każdy członek rodziny musi tego dokonać indywidualnie  przez swoje konto EPUAP

Czas realizacji 7 dni roboczych od czasu złożenia poprawnie wypełnionego formularz

  3.Odpis aktu urodzenia

  4.Odpis aktu ślubu

  5.Zaświadczenie o o wysokości  faktycznie odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2019 z ZUSu   

( Można wnioskować o zaświadczenie w czyimś imieniu –po uprzednim złożeniu pełnomocnictwa –osobiście w budynku ZUS )

-Wypełnij wniosek  o wystawienie zaświadczenia [WNIOSEK]

Uzupełnij jakie dane chcesz otrzymać: „Zaświadczenie o o wysokości  faktycznie odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne „

za okres:  „2019 rok „

uzasadnienie: do celów stypendialnych

Zaloguj się  do ZUS PUE poprzez profil zaufany lub bankowość internetową

  - wejdź w usługi  wyszukaj US-7  i załącz wypełniony wniosek

 

II.Przy pomocy konta BIZNES

 

WAŻNE

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU -nazwa pliku

Proszę zmieniać nazwy załączanych plików gdyż w takiej postaci będą się drukować na wniosku

Błednie:

IMG214587856566333.jpg

Poprawnie np:

Jan Nowak-z.Urzad Skarbowy 2021

Jan Nowak-z.Urzad Skarbowy-dzialanosc

Jan Nowak-z.ZUS 2021

itp.

W przypadku błędnej nazwy załącznika - konieczne będzie dopisanie ręcznie załączników w wersji papierowej

 

                         
                     
                         
               
                       
             
       
                       
                           
                     
                   
                       
                     
                         
                         
                       
                           
                   
                   
                           
                 
                           
               
                 
 

 

 

 

 

 

Student może ubiegać się o pomoc materialną  w formie:

1) stypendium socjalnego;

2) stypendium  dla osób niepełnosprawnych;

3) stypendium rektora ;

4) stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne;

5) zapomogi.

 

Pomoc materialna nie przysługuje studentom którzy są:

-kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

- funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie 

 

Okres otrzymywania stypendiów

1. Student może otrzymywać stypendia,  w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr - przez okres do pięciu miesięcy.

2. Stypendia, są przyznawane na semestr lub na rok akademicki, wyjątek stanowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia które jest przyznawane na rok akademicki.

3. Stypendia, są wypłacane co miesiąc z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, wyjątek stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - jednorazowo. Stypendia, o których mowa powyżej, należne za październik wypłacane są w listopadzie, a w sytuacjach wyjątkowych w grudniu, zaś w przypadku studentów starających się o stypendium od semestru letniego, stypendia za miesiąc marzec wypłacane są w kwietniu.

4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium  dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora  studentów i stypendium ministra za  znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Stypendium nie przysługuje w przypadku gdy:
 
1. studiuje przez łączny okres wynoszący więcej niż 12 semestrów na studiach I stopnia,
 
II stopnia, jednolitych studiów magisterskich (liczy się każdy rozpoczęty semestr studiów, na
 
każdym podjętym kierunku studiów dowolnej uczelni, w tym także semestry przypadające w
 
okresie korzystania z urlopów od zajęć),
 
2. studiuje na studiach I stopnia - dłużej niż 9 semestrów
 
3. studiuje na studiach II stopnia - dłużej niż 7 semestrów
 

4. studiuje na studiach jednolitych magisterskich, których czas trwania wynosi 12 semestrów – nie  dłużej niż 14 semestrów

                             
                             

Stypendium  nie przysługuje  w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą

 Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach,

w tym także semestry przypadające w okresie korzystania  z urlopów od zajęć.

Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub

kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego

(kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń).

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju

(np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.

Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie

(np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

 

Student ubiegający się o stypendia albo otrzymujący takie świadczenia ma ustawowy obowiązek  niezwłocznego powiadomienia uczelni

o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczeń

(uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego oraz licencjata, inżyniera albo równorzędnego

lub upływu okresu przysługiwania świadczeń).

 

 

 

 

STYPENDIUM SOCJALNE  2022/2023L

Kryterium dochodowe 1294,00zł netto /osobę

02/09/22

STYPENDIUM SOCJALNE  2022/2023

Kryterium dochodowe 1050,00zł netto /osobę

Wykaz podstawowych dokumentów o które możecie Państwo już teraz występować do instytycji:

1.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach swoich i wszystkich pełnoletnich członków Państwa rodziny  za rok kalendarzowy 2021 (również dla osób których dochód =0)

 Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych wliczanych do dochodu każdy pełnoletni członek

2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu/prowadzeniu działalności gospodarczej studenta i członków jego  rodziny.

2. Zaświadczenie z ZUSu o składce zdrowotnej za 2021 rok (jeśli dochód >0 ) studenta  i wszystkich  pełnoletnich członków Państwa rodziny.

3. Osoby, które posiadają dochód na osobę w rodzinie poniżej 600 zł. mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej majątkowej .( czas oczekiwania zaświadczenia 30 dni)

4. Z urzędu pracy  zaświadczenie o byciu bezrobotnym (data od kiedy, ,z prawem do zasiłku/ bez prawa do zasiłku. Kwota netto za drugi miesiąc otrzymywania zasiłku w roku 2022r

Szczegółowy wykaz dokumentów do wniosku

 

 W sprawach stypendiów, zwłaszcza wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne - na ten moment  proszę kontaktować się telefonicznie 58 722-08-45 lub  mailowo na adres : a.kiradzopulos@ateneum.edu.pl

 

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów Ateneum ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

3. Wysokość stypendiów ustalana jest na początku semestru.

4. Stypendia socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości są przyznawane na rok akademicki na wniosek studenta, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr i wypłacane są co miesiąc, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. W przypadku, gdy student ubiega się o stypendium w semestrze letnim, stypendium przyznawane jest na semestr. Stypendium jest wypłacane przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim, a gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy.

5. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta;

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 

3) rodziców, opiekunów prawnych bądź faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada na ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

6. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, iż do dochodu nie wlicza się:

a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1,

b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:

– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,

c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,

d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).

 

7.Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:(załącznik nr 1B)

1) ukończył 26. rok życia;

2) pozostaje w związku małżeńskim;

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d;

4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;

5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Czyli nie mniej niż 930,35 netto/miesiąc )

 

8. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z jednego ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.

9. Przy dochodzie do 600 zł netto/osobę  jest obowiązek  przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

Co powinno znaleźć się w zaświadczeniu?

Treść zaświadczenia wydanego na wniosek studenta zależy od informacji o sytuacji materialnej studenta i jego rodziny posiadanych przez ośrodek pomocy społecznej. Zaświadczenie to może zawierać informacje m.in. o źródłach i wysokości dochodów, stanie majątkowym studenta i członków jego rodziny, przyznanych rodzinie świadczeniach, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny na podstawie aktualnych (ewentualnie ostatnich posiadanych) informacji o beneficjentach pomocy społecznej. Dostarczone przez studenta zaświadczenie jest dodatkowym środkiem dowodowym, podlegającym ocenie przez organ przyznający stypendium (czyli rektora albo komisję stypendialną) łącznie z pozostałym materiałem zgromadzonym w aktach sprawy.

Jakie przepisy regulują obowiązek dołączenia takiego zaświadczenia?

Reguluje to art. 88 ust. 4 Konstytucji dla Nauki.

 

10. Zasady obliczania dochodu w rodzinie w danym roku akademickim, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zamieszczane będą na stronie internetowej uczelni w zakładce stypendia/pomoc-pliki do pobrania

Uwaga!!!

1. Stypendium socjalne/stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, może być przyznane studentowi na podstawie złożonego przez Studenta wniosku w dwóch wersjach:  w wersji on -line (przez wirtualną Uczelnię ) a następnie po zmianie statusu wniosku na  "DO WYDRUKU"  w wersji papierowej .

Wniosek musi  zostać wydrukowany przez studenta ,podpisany oraz złożony wraz z załącznikami w terminach dyżurów Komisji Stypendialnej.

3. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, w czasie od złożenia wniosku do czasu wydania przez Komisję Stypendialną decyzji w przedmiocie stypendium, student ma obowiązek powiadomienia Komisji Stypendialnej niezwłocznie (składa wniosek o ponowne przeliczenie dochodu –załącznik nr 5).

4. Wszystkie kserokopie dokumentów urzędowych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dokument, notariusza, radcę prawnego, adwokata bądź członka Komisji Stypendialnej. 

 

1.O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2.Przez szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności:

a) ponoszenie kosztów zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki;

 b) ponoszenie kosztów zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki;

c) sytuację materialną wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej.

3.Student otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że:

a) ponosi związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania;

 b) na stałe zamieszkuje poza miejscem studiowania.

4. Fakt zakwaterowania w innym obiekcie niż dom studencki należy potwierdzić stosownym dokumentem (np. umową najmu/użyczenia z właścicielem lub dysponentem lokalu, zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt czasowy w wynajmowanym lokalu, oświadczeniem właściciela/dysponenta lokalu o zakwaterowaniu w tym lokalu itp.).

 

Uwaga!!!

1. Stypendium socjalne/stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, może być przyznane studentowi na podstawie złożonego przez Studenta wniosku. Wniosek (załącznik nr 1) powinien być złożony wraz z określonymi w załączniku nr 8 dokumentami w terminach dyżurów Komisji Stypendialnej.

2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, w czasie od złożenia wniosku do czasu wydania przez Komisję Stypendialną decyzji w przedmiocie stypendium, student ma obowiązek powiadomienia Komisji Stypendialnej niezwłocznie (składa wniosek o ponowne przeliczenie dochodu –załącznik nr 5).

3. Wszystkie kserokopie dokumentów urzędowych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dokument, notariusza, radcę prawnego, adwokata bądź członka Komisji Stypendialnej. 

 

 

 

 

instrukcja liczenia średniej w semestrze letnim  2022/23

 

średnia stypendialna = średnia za dwa ostatnie semestry (widoczna we wniosku stypendialnym)

*) średnia roczna = średnia za rok akademicki (widoczna w zakładce zaliczenia)

 

O STYPENDIUM REKTORA  mogą starać się studenci, którzy uzyskali za rok studiów (rozumiany jak dwa ostatnie semestry) wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

 

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

oraz w  przypadku gdy:

 
 
 
 
                                 
                                             
1. studiuje przez łączny okres wynoszący więcej niż 12 semestrów na studiach I stopnia,                            
                                             
II stopnia, jednolitych studiów magisterskich (liczy się każdy rozpoczęty semestr studiów, na                            
                                             
każdym podjętym kierunku studiów dowolnej uczelni, w tym także semestry przypadające w                            
                                             
okresie korzystania z urlopów od zajęć),                                      
                                             
2. studiuje na studiach I stopnia - dłużej niż 9 semestrów                                  
                                             
3. studiuje na studiach II stopnia - dłużej niż 7 semestrów                                  
                                             

4. studiuje na studiach jednolitych magisterskich, których czas trwania wynosi 12 semestrów – nie  dłużej niż 14 semestrów

 

jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy – ta zasada dotyczy jedynie studentów i studentek 1. roku studiów II stopnia,

O stypendium rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy.


Stypendium rektora otrzymuje do 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może złożyć student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. zaliczył  rok studiów w regulaminowym terminie,
  2. uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,50 z przedmiotów objętych planem studiów;
dodatkowo:

  1. nie powtarzał żadnego z ostatnich dwóch semestrów,
  2. nie korzystał z urlopów, za wyjątkiem urlopów udzielonych w celu kontynuowania nauki za granicą,
  3. nie korzystał z przerw dydaktycznych.


W przypadku studenta pierwszego semestru studiów drugiego stopnia starających się o stypendium Rektora  (rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia), student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium zaświadczenie z uczelni macierzystej o średniej ocen za ostatni rok wraz z datą ukończenia studiów pierwszego stopnia (w przypadku ukończenia innej uczelni niż Ateneum - Szkoła Wyższa). W przypadku Studenta drugiego semestru na studiach drugiego stopniazaświadczenie z wykazem ocen za ostatni semestr ( średnią)  studiów licencjackich wraz z datą ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora  na jednym kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

 

Kwoty stypendiów będą ustalane w dniu przyznawania stypendium .

Wysokość średniej ocen wymaganej do otrzymania  stypendium (po zebraniu wniosków) ustali Rektor w oparciu o listę rankingową najlepszych studentów danego kierunku .

Stypendium przyznawane jest na semestr.

Informację o  przyznanym/nieprzyznanym stypendium student uzyska po odebraniu decyzji stypendialnej w godzinach dyżurów Komisji Stypendialnej (terminy dyżurów zostaną podane w miesiącu listopadzie- semestr zimowy, w  kwietniu - semestr letni ). Odbiór Decyzji warunkuje uruchomienie wypłaty tego stypendium. Do czasu doręczenia decyzji Adresatowi (Studentowi) nie wywołują one skutków prawnych (art.110 Kpa).

Stypendia za październik listopad, wypłacamy na koniec listopada  z wyrównaniem za miesiąc październik, a w sytuacjach wyjątkowych w grudniu.
Stypendia za marzec kwiecień, wypłacamy na koniec kwietnia  z wyrównaniem za miesiąc marzec.


KIEDY I GDZIE  ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA ?

Szczegóły składania wniosków   w zakładce stypendia/aktualnoścido 15 października (semestr zimowy)  

15 marca (semestr letni)

 

Czy student może otrzymywać świadczenia na każdych kolejnych studiach? 
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów. Wyjątek stanowi kontynuowanie studiów po ukończeniu studiów
pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Wówczas świadczenia pomocy materialnej studentowi przysługują, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać pomocy materialnej student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

 

 

 

 

1. Stypendium  dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student  jeśli posiada jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 •  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 •  orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
 • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

2. Student ubiegający się o świadczenie określone w ust. 1 do wniosku o przyznanie tego świadczenia dołącza kopię orzeczenie (oryginał do wglądu)

3. Jeżeli w trakcie roku wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stypendium nie będzie wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane na wniosek studenta  na okres roku  akademickiego albo semestr w przypadku, gdy ostatni rok akademicki trwa jeden semestr bądź gdy student ubiega się o stypendium w semestrze letnim, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca,  w  którym  upływa  termin  ważności  orzeczenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Po wygaśnięciu ważności dotychczasowego  orzeczenia  o   niepełnosprawności,  student  winien  przedłożyć  nowe orzeczenie lub zaświadczenie z odpowiedniego  organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. O ile zachowana jest ciągłość terminu, na jaki niepełnosprawność została  orzeczona,  przyznane  stypendium  zostanie  wypłacone  lub   wyrównane  bez konieczności składania nowego wniosku. W przypadku, gdy ciągłość nie jest zachowana, student winien złożyć wniosek o wznowienie wypłaty stypendium (załącznik nr 10)  wraz z aktualnym orzeczeniem  o stopniu niepełnosprawności. Wznowienie wypłaty stypendium następuje od miesiąca złożenia wniosku.

5.Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób nioepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

6.Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

 

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. 

O przyznanie stypendium ministra  student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 


Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia , określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 187 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 

1.Jednorazowe i roczne stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

 
Termin składania do 15 października br.
 
Stypendia ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska są przyznawane mieszkańcom Gdańska zameldowanym na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz. Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium, formach płatności i obowiązkach stypendysty zostały zawarte w odpowiednich regulaminach.

 

2. Program stypendiów akademickich Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia


Program ten jest adresowany do maturzystów, którzy:

 • Mają ambicje i aspiracje
 • Zostali właśnie przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Polskiej uczelni wyższej
 • Mieszkają na wsiach lub w miastach do 30 tys. mieszkańców
 • Pochodzą z rodzin o niskich dochodach
 • A dodatkowo spełniają pozostałe warunki określone w Statucie i w Regulaminie

 O PRZYZNANIU STYPENDIUM decyduje m. in. kolejność potwierdzenia Wniosków.

Więcej szczegółowych informacji na stronie: http://www.fejj.pl

 Inne stypendia szukaj tutaj:  http://mojestypendium.pl

 

 

 
ZAPOMOGA przyznawana jest przez Komisję Stypendialną na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.


- przejściowa (sytuacja zmieni się w najbliższym czasie)

w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy, śmierć najbliższego członka rodziny.

Zdarzenie losowe należy udokumentować i dokładnie opisać, obrazując sytuację, w jakiej znalazł się student i jego rodzina.
Kwota zapomogi ustalana jest indywidualnie w zależności od sytuacji studenta.
Zapomoga jest wypłacana w formie pieniężnej. Zapomogę student może otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Zasadne jest przyjęcie, iż jedno zdarzenie losowe uprawnia do przyznania jednej zapomogi, a zatem przyznanie studentowi dwóch zapomóg w roku akademickim będzie możliwe, jeśli wystąpią dwa zdarzenia losowe stawiające studenta w trudnej sytuacji materialnej.

 

UWAGA

Stypendium nie przysługuje w przypadku gdy:
 
1. studiuje przez łączny okres wynoszący więcej niż 12 semestrów na studiach I stopnia,
 
II stopnia, jednolitych studiów magisterskich (liczy się każdy rozpoczęty semestr studiów, na
 
każdym podjętym kierunku studiów dowolnej uczelni, w tym także semestry przypadające w
 
okresie korzystania z urlopów od zajęć),
 
2. studiuje na studiach I stopnia - dłużej niż 9 semestrów
 
3. studiuje na studiach II stopnia - dłużej niż 7 semestrów
 

4. studiuje na studiach jednolitych magisterskich, których czas trwania wynosi 12 semestrów – nie  dłużej niż 14 semestrów

                             
                             

Stypendium  nie przysługuje  w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą

 Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach,

w tym także semestry przypadające w okresie korzystania  z urlopów od zajęć.

Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub

kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego

(kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń).

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju

(np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.

Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie

(np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

 

Student ubiegający się o stypendia albo otrzymujący takie świadczenia ma ustawowy obowiązek  niezwłocznego powiadomienia uczelni

o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczeń

(uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego oraz licencjata, inżyniera albo równorzędnego

lub upływu okresu przysługiwania świadczeń).

 

22/04/20r.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

 

We wniosku powinna znaleźć się udokumentowana szczegółowa informacja, w jaki sposób w bezpośrednim związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce uległa pogorszeniu sytuacja materialna studenta (np. z powodu  pogorszenia sytuacji zdrowotnej studenta lub członka najbliższej rodziny, utraty pracy, utraty dochodów, konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania i powstałych stąd kosztów itp.). Do wniosku powinny więc zostać dołączone dokumenty poświadczające pogorszenie sytuacji materialnej np. zaświadczenia z zakładu pracy o wstrzymaniu działalności, zawieszeniu wypłaty wynagrodzenia,  ustaniu stosunku pracy. Zaświadczenie od pracodawcy winno zawierać informację o dacie zatrudnienia, formie zatrudnienia, wysokości dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy w rozbiciu na poszczególne miesiące, informacja o tym  czy pracownik otrzyma pomoc z tytułu Tarczy Antykryzysowej  rachunki za środki medyczne, oświadczenie o dochodzie członków rodziny na dzień składania wniosku zapomogę  itp.

18 kwietnia 2020 r. - wraz z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów

Jakie zmiany dla studentów i doktorantów znalazły się w Tarczy Antykryzysowej?

W czasie epidemii nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim – oznacza to, że student może złożyć wniosek o zapomogę w swojej uczelni za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny.

 Ponieważ w okresie zawieszenia działalności uczelni mogą pojawiać się trudności w organizacji pracy komisji stypendialnej, zapomogi są przyznawane przez rektora.

Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym - zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów.

W semestrze letnim 2019/2020 roku, w związku z trudną sytuacją wielu rodzin, zniesiono regułę zgodnie z którą zapomoga   przysługuje przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. Oznacza to możliwość finansowego wsparcia tych studentów, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie świadczeń

UWAGA:

Ateneum - Szkoła Wyższa  umożliwia studentom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce (np. poprzez utratę pracy) otrzymanie  jednorazowej zapomogi finansowej z Funduszu Stypendialnego.KIEDY I GDZIE  ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZAPOMOGĘ ?
Wniosek on line o  zapomogę należy złożyć nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia.
 

 próg dochodu od 22/23L

 regulamin stypendialny od 21/22L

Regulamin stypendialny

 

zarządzenie o progu dochodowym -stypendium socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości

 

Ustawa z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym    

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca
2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 Stypendia Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia

 

kwoty stypendialne 2022/2023Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia   21września 2023 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r.  5549 zł.

 

 

         

 

 

 

 Pliki na rok akademicki 2023/24 zimowy 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 1 + załącznik 1A + zgoda na otrzymanie decyzji mailem)
  DRUGA STRONA DRUKOWANA W ORIENTACJI POZIOMEJ!
 2. Załącznik 1 A do wniosku o stypendium socjalne wypełnia każdy  pełnoletni członek rodziny
 3. Załącznik 1 B do wniosku o stypendium socjalne
 4. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2 plus zalacznik 1)
 5. Wniosek o przyznanie stypendium rektora  (załącznik nr 3 plus załacznik 1 )
 6. Wniosek o przyznanie zapomogi do Rektora  na czas pandemii  (załącznik nr 4)
 7. Wniosek o przyznanie zapomogi do komisji stypendialnej  (załącznik 4)
 8. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik nr 5)
 9. Odwołanie od decyzji (załącznik nr 6)
 10. Odwołanie od decyzji (stypendium rektora ) – załącznik nr 7
 11. Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej (załącznik nr 8) 2023/24
 12. Zasady obliczania dochodu w rodzinie
 13. Tabela wartości punktowych za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (załącznik nr 9)
 14. Wniosek o wznowienie wypłaty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 10)
 15. Zmiana numeru konta
 16. Wniosek o stypendium ministra
 17. Informacje dot. stypendium ministra
 18. Kalkulator dochodów oraz wzór wypełnienia tabeli (2strona wniosku)   excel
 19. Oświadczenie o alimentach
 20. Próg dochodu : 1294,40zł od semestru 2023/24Z (1294zł  semestr 2022/23L)
 21. Oświadczenie o przelewaniu stypendium na poczet czesnego
 22. Zaświadczenie o dochodzie i zatrudnieniu  dochód uzyskiwany od 2023 roku
 23. Wzór wniosku o stypendium socjalne 21/22
 24. Pełnomocnictwo do odbioru decyzji stypendialnej
 25. Wniosek o wydanie zaświadczenia/decyzji do Ośrodka Pomocy Społecznej/ Centrum Usług Społecznych obowiązkowe  przy dochodzie do 600 netto/osobę
 26. OśWIADCZENIE
 27. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH 2022 -każdy pełnoletni (Uwzględnić dochody we wniosku)
 28. oświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej  - niski dochód ( dochód niewymieniony

 

  załącznik 1 -wniosek o doręczenie decyzji w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wydrukować,podpisać,zeskanować W pdf

  potwierdzam odbiór decyzji stypendialnej

 wniosek o ponowne rozpatrzenie zapomogi

 

 

25/08/2020

Kredyt studencki – tani i dostępny przez cały rok
Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.
Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.
Cały rok na decyzję!
O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.
Kredyt studencki – ile i dla kogo?
O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty.
Student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.
Spłata – dopiero po dwóch latach po ukończeniu studiów
Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej.
Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego co otrzymywał miesięcznie na studiach! Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.
Jeżeli student ukończy studia w gronie 10% najlepszych studentów otrzyma obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!
Problem ze spłatą to nie problem
W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia odraczające spłatę lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty.
Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas Minister może umorzyć kredyt częściowo, a szczególnych przypadkach nawet w całości.

Jak ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej?

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2018 r.


Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy – w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 p.1 ustawy o pomocy społecznej):

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł;
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Należy zaznaczyć, że samo ubóstwo nie jest podstawą do przyznania świadczeń. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Natomiast za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: zdrowotnego, emerytalnego, rentowych i chorobowego oraz o kwotę w wysokości alimentów świadczonych na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz wartości świadczeń w naturze.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Decyzje o przyznaniu świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje Klientowi prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

 

Zasiłek stały

Prawo do świadczenia posiada osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód osoby ubiegającej się jak i rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień znaczny bądź umiarkowany),
 • udokumentowanie sytuacji materialnej.

 

Zasiłek okresowy

Może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, w szczególności na:

 • długotrwałą chorobę,
 • niepełnosprawność,
 • bezrobocie.

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony,
 • dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej (zaświadczenie o zarobkach wg wzoru wystawione z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku, odcinek od emerytury, renty w przypadku posiadania dofinansowania do czynszu - kserokopia decyzji, w przypadku ponoszenia kosztów leczenie- zaświadczenie lekarskie oraz rachunki za leki lub kserokopie wycenionych recept.

 

Zasiłek celowy

Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz spełniona jest jedna z w/w okoliczności.

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony,
 • dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej (zaświadczenie o zarobkach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku posiadania dofinansowania do czynszu kserokopia decyzji, w przypadku ponoszenia wydatków leczenia udokumentowanie tego faktu (zaświadczenie lekarskie, rachunki za leki lub kserokopie wycenionych recept).

Zasiłek celowy na żywność - Pomoc państwa w zakresie dożywiania:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150 % z kwoty 701 zł;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150 % z kwoty 528 zł;
 • posiłki dla dzieci w szkołach i stołówce tut. Ośrodka;

Zasiłek celowy specjalny

Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym, w szczególności na pokrycie części lub całości leczenia.

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony,
 • dowody odzwierciedlające szczególnie trudną sytuację materialną, zawodową, zdrowotną osoby bądź rodziny,
 • potwierdzenie sytuacji materialnej.

 

Usługi opiekuńcze

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia oraz zaświadczenie, ze dana osoba wymaga opieki osoby drugiej,
 • udokumentowanie sytuacji materialno - bytowej (decyzja ZUS, KRUS lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odcinek od renty lub emerytury, zaświadczenie o zarobkach).

 

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza psychiatrę oraz zaświadczenie, że dana osoba wymaga opieki osoby drugiej,
 • udokumentowanie sytuacji materialno-bytowej rodziny lub osoby.

 

Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek osoby ubiegającej się umieszczenie w placówce lub przedstawiciela ustawowego,
 • zaświadczenie lekarskie(druki do pobrania w MOPR pokój nr 1),
 • zaświadczenie psychologa w przypadku upośledzenia umysłowego,
 • aktualne badania,
 • pisemna zgoda osoby ubiegającej się o umieszczenie i wyrażenie zgody na potrącanie odpłatności za pobyt z renty, emerytury,
 • kserokopia decyzji z ZUS/KRUS + aktualny odcinek od renty, emerytury,
 • kserokopia dowodu osobistego

-----------------------------------------------------------------

ZASIŁEK RODZINNY

Prawo do zasiłku rodzinnego, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.
Okres ten wydłuża się:

 1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),
 2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje także osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty).

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami i jest uzależniony m.in. od spełnienia kryterium dochodowego:

 • dochód nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.
 • w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli

 1. dziecko lub osoba ucząca się:
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko - dotyczy pełnoletnich dzieci;
 2. osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
  • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
  • ojciec jest nieznany,
  • powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka.
 3. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

!!! Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi :

 1.  na dziecko do 5 lat - 95 zł miesięcznie
 2.  na dziecko powyżej 5 do 18 lat - 124 zł miesięcznie,
 3.  na dziecko powyżej 18 do 24 lat - 135 zł miesięcznie

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje : niezależnie od wysokości dochodów

 • niepełnosprawnemu dziecku
 • osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osobie, która ukończyła 75 lat ( jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno - rentowych )
 • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.


!!! Wysokość zasiłku - 215,84 zł  

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
 • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej