POWRÓT DO MENU

Student

 

kolendo2
   Mgr Zbigniew Kolendo
   Kierownik Studium

   SJO pok. 306

 

 Kontakt:

 z.kolendo(@)ateneum.edu.pl

 

Dyżur stały:  

 

wtorek     godz. 13.30-18.00

czwartek godz.  13.00-15.00

 

Dyżury zjazdowe:

Termin do ustalenia

mailowo

 

Studium Języków Obcych

 Podział na grupy lektoratowe na studiach niestacjonarnych sem II semestr letni roku ak. 2022-23

Psychologia – 4 grupy 

Dziennikarstwo i Pedagogika (jednolita i licencjacka) – 4 grupy

 

Listy poniższe są tylko listami wstępnymi więc wszelkie uzupełnienia i korekty nie będą tu odnotowywane. Normalne listy imienne dla poszczególnych kierunków zostaną / już zostały dosłane Państwa starostom.   

   

Jak zwykle na początku mogą wystąpić zawirowania, więc pierwszą rzeczą jest zachować spokój.

Studenci psychologii i ich lektorzy mają do pokonania dodatkową trudność startując online.

 

              

 

Psychologia    nst sem II (1)       start  online  sobota, 11 marca, o godz. 14.30

 

gr 1

mgr Anastasia Misiuk

 12562   

12388   

12245   

12258   

12333   

12628   

12301   

12265   

 

gr 2

mgr Michał Ruczyński

 12239

12173

11313   

12271   

12264   

12259   

12626   

12277   

12280   

12383   

12297   

12401   

12276   

12250   

11755   

12268   

12290   

12400   

12561                                

12299   

 

 gr 3

mgr Iwona Karaś

 12249                 

12261                 

12263                                

12283                 

12310                 

12260                                

12289                 

12380                 

12307                 

12253                 

12394                 

12294   

12274                 

12282                                               

12390                                

12617                 

 

gr 4

mgr Benjamin Sempek

 9707                    

12255                                

12285                 

12296                 

12247                 

12309                 

12558                                

7873                    

12257                       

12279                 

12243                 

12292                                

12251                 

12248                 

12275                                

12288                 

 

Lektorzy przyjmują na zajęcia wyłącznie studentów swoich grup 

 bez przydziału / do tej pory bez kontaktu

12620                                

12256                 

12635   

12389     

12281   

12625   

12300   

 

 do zwolnienia   po 15 marca można dosyłać skany dokumentów na adres mailowy kierownika SJO 

12562   

12616   

12611   

12618                 

12404   

12269   

12270                 

12272                 

12381   

12382   

12284   

12286   

12302   

9483     

12553   

12291   

12303   

12298   

 

 

 Dziennikarstwo / Pedagogika (jednolita / licencjacka)  start niedziela, 12 marca, godz. 17.05

 

gr 1    sala 08

mgr  Dorota Pawlak

 12346  p            

12347  p            

12352  p            

12396 jp             

12615 jp            

4368   jp             

12365 jp            

12395 jp 

12379 jp            

12367 jp            

12364 jp                           

12387 jp            

12416 jp            

12372 jp            

12614 jp            

12366 jp 

12370 jp            

12371 jp            

12374 jp            

12375 jp            

12376 jp                           

 

gr 2     sala 302

mgr  Anastasia Misiuk

12325  d            

12335  p            

12362  jp           

12377  jp                          

12378  jp             

12368  jp           

12359  jp           

12317  d            

12321  d            

12590  d            

12586  d                           

12627  d 

12322  d            

12319  d             

12392  d            

12560  jp                          

 

gr 3   sala 305

mgr Małgorzata  Jumagułowa

10620  jp           

12327  d            

12559  d            

11783  p            

12642 jp            

12373 jp            

12331 d             

12318 d             

12631 jp            

12328 d             

12349 jp            

12397 d             

12369 jp            

12355  p            

 

gr 4   sala 208

mgr Iwona Karaś

 12329 d             

12330 d             

12315 d             

12619  p                           

12316 d                            

12358  p            

12324 d             

12354  p            

12356  p            

12332  d                             

12623  p                           

12399  d            

11129  jp                          

 

Lektorzy przyjmują na zajęcia wyłącznie studentów swoich grup 

bez  przydziału   jeżeli studiują, zapraszam w sobotę 11marca g. 14.30  pok. 306     

 10238 d 

12326 d             

12393 d 

12360 d 

12398 d 

12653 d 

 9553   jp 

 12348  p   

12350  p   

9876    p    wyjaśnia się

12588  p   

12353  p  wyjaśnia się

 

zwolnieni 

 7712    d 

12323  d

 

 

Studium Języków Obcych   Ateneum– Szkoła Wyższa

 

 

Studium Języków Obcych naszej Uczelni prowadzi zajęcia w ramach lektoratów obowiązkowych na studiach dziennych i zaocznych licencjackich, oraz zajęcia fakultatywne dostępne dla wszystkich studentów naszej uczelni niezależnie od typu studiów.

 

W naszej ofercie językowej uwzględniamy w pierwszym rzędzie wymogi współczesnego świata i stąd nacisk na znajomość języka angielskiego. Wychodzimy również naprzeciw różnorodnym zainteresowaniom naszych studentów jak i pobudzamy Was do poszerzania swoich horyzontów kulturowych i językowych, co z kolei przejawia się w odpowiednim doborze zajęć fakultatywnych.

 

Tak jak i Państwo mam nadzieję, że dobrze poukładana rzeczywistość wirtualna w postaci nowej strony internetowej Uczelni przełoży się na poprawę jakości naszych odniesień w świecie rzeczywistym; rzecz niebagatelna w komunikacji miedzy ludzkiej. A u podstaw tejże komunikacji leży właśnie nauka języków. Zebrane i uporządkowane informacje na temat lektoratów, fakultetów, dyżurów i lektorów znajdziecie teraz Państwo w jednym miejscu. 

 

Tymczasem w imieniu swoim, oraz koleżanek i kolegów zespołu lektorskiego naszego Studium zapraszam Państwa do odwiedzin kącika wirtualnego SJO, a jeszcze bardziej do osobistego udziału i realizacji własnych zainteresowań.

 

                                                                                                                Zapraszamy!

Zajęcia fakultatywne

 

Fakultety językowe to dodatkowe zajęcia dla studentów Ateneum z zaproponowanego przez Państwo języka obcego, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Prowadzeni przez lektorów, którzy się na tym znają, uczestnicy opanowują  p o d s t a w y  danego języka i nabywają znajomości kodów kulturowych, co znakomicie poszerza percepcję odwiedzanego kraju i pogłębia rozumienie jego mieszkańców.   

Ukończenie kursu odnotowywane jest w suplemencie dyplomu ukończenia studiów.

 

Ile przeznaczyć czasu i pieniędzy?

 

W semestrze przewidzianych jest 15 godz. lekcyjnych, co najefektywniej przekłada się na 10 spotkań po ok. 60 minut. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o godz. 17.00 i później, aby umożliwić uczestnictwo osobom pracującym.    

Organizujemy się i finansujemy  w e   w ł a s n y m  zakresie. Wpisowe jakie wnoszą studenci semestralnie zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 osób - 75zł.

 Propozycje i  zgłoszenia

 

Proszę o maila   na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                fakultet z języka  …………. 

 w treści maila swoje:         imię  nazwisko / nr indeksu / kierunek  semestr  /tryb studiów  / adres mailowy

  

Jak Państwo widzicie, minimum uczestników do powstania danej grupy to 5 osób. Dlatego zanim jeszcze wyślecie swoją propozycję, dobrze jest się rozglądnąć wśród znajomych na roku i namówić ich do udziału. Informacja o stanie zgłoszeń pojawi się tu na stronie. Mając kilka osób chętnych zaczynamy uruchamiać kontakty z odpowiednimi lektorami.                                                                                          

 

 


 

Fakultety językowe

„Kultura i język” 2016-17

 

                                                                                                                                       

jedna z propozycji: 

Fakultet z języka francuskiego

Język, kultura, obyczaje Francji

 

czyli dodatkowe i dowolne zajęcia dla   w s z y s t k i c h   studentów Ateneum z języka obcego, który chcecie poznać w stopniu co najmniej komunikatywnym, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Mogą być to języki najbliższych sąsiadów jak niemiecki, rosyjski, czy szwedzki, popularne jak hiszpański czy włoski, bądź mniej u nas znane jak perski czy turecki.

Co w tym roku?

Proszę o zgłaszanie propozycji w formie zapisów nadsyłanych na adres:

z.kolendo@ateneum.edu.pl      

 

 

FORMALNIE

kurs jest z założenia dwusemestralny, po 15 godz. lekcyjnych w semestrze, łącznie 30. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o 17.00 i później. Najlepiej jak w semestrze jest dziesięć spotkań po ok. 60min.

 Przedsięwzięcie jest non-profit; organizujemy i finansujemy się sami. Wpisowe semestralne zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 - 75zł;  c/ powyżej 16 - 50zł.   

 

Jak się zgłosić / zapisać?

 

Mailowo,  na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                 język  …………. 

 w treści maila:     imię  nazwisko / nr alb. / kier.  sem.  tryb  st lub  nst /  mail         [w jednej linii]

 

Np. zgłoszenie Asi Kowalskiej na hiszpański:

      temat:  język hiszpański

      treść:  Joanna Kowalska  5765  / diks sem III / nst /  jmail@kowalska.pl

 

 


 

Z proponowanych fakultetów językowych z cyklu „Kultura i język” na 2014-15 obejmujących Europę, obie Ameryki i Bliski Wschód ruszył tylko niemiecki i jest jego kontynuacja w semestrze letnim.

 

O zapisach w notce o fakultetach poniżej.

 

 

 

ulotka jpg

Niemiecki - kontynuacja; semestr letni 2014-15

.

.

fakultet niemiecki – Deutsch – das macht spass.  

lektor: Jolanta Płukis

termin zająć:             wtorek      godz. 17.00    sala 202

start:                       24 marca 

poziom średnio-zaawansowany

Zapraszamy!

.

.

Zajęcia fakultatywne?

 

Fakultety językowe to dodatkowe zajęcia dla   w s z y s t k i c h  studentów Ateneum  z wybranego przez Państwo języka obcego, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Prowadzeni przez lektorów, którzy się na tym znają, uczestnicy opanowują podstawy danego języka i nabywają znajomości kodów kulturowych, co znakomicie poszerza percepcję odwiedzanego kraju i pogłębia rozumienie jego mieszkańców.   

Ukończenie kursu odnotowywane jest w suplemencie dyplomu ukończenia studiów.

 

Ile przeznaczyć czasu i pieniędzy?

 

Kurs jest z założenia dwusemestralny, po 15 godz. lekcyjnych w semestrze, łącznie 30. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o 17.00 i później. Najefektywniejszy rozkład zajęć w semestrze to 10 spotkań 60-cio minutowych .     

Nikt na tym nie zarabia, ale oraganizujemy się i finansujemy  w e   w ł a s n y m  zakresie. Wpisowe jakie wnoszą studenci semestralnie zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 osób - 75zł;  c/ od 16 osób - 50zł.   

 

 

Jak się zapisać?

Mailowo,  na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                 język  …………. 

 w treści maila swoje:  imię  nazwisko / nr indeksu / kierunek  semestr  /tryb studiów (zao lub stac) / adres mailowy

                                                                                       [w jednej linii]

Np. zgłoszenie Asi Kowalskiej na hiszpański:

      temat:  język hiszpański

      treść:   Joanna Kowalska  5765  / diks sem III / zao  /  mojmail@kowalska.pl

 Dalsze wskazówki przyjdą w mailu zwrotnym.

 

Przed wakacjami zakończyliśmy cztery kursy: 

 

Obszar kulturowy Europy i obu Ameryk

ponawiamy / kontynuujemy cieszące się dotąd zainteresowaniem fakultety

 

hiszpański, niemiecki, szwedzki i włoski

 

        

 
 

 

i wychodzimy poza krąg kultury europejskiej:

 

Bliżej Bliskiego Wschodu - Turcja i Iran

 

          Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony kulturze krajów Bliskiego Wschodu zaczynając od Turcji i Iranu. Z Turkami łączą nas teraz przede wszystkim biura podróży, ten sam alfabet łaciński i szacunek dla króla Jana III Sobieskiego. Mimo, iż tak cywilizacyjnie jak i językowo różni od Europejczyków, aspirują do formalnego włączenia się w struktury UE. Paradoksalnie Iran, chociaż etnicznie to ludność aryjska, a ich język należy do tej samej grupy językowej co nasz, wydaje się o wiele wiele dalej oddzielony arabskim alfabetem i wielką polityką.        

          Oba kraje to ciepłe i nawet gorące morza, rozległe górzyste przestrzenie, bogactwo zabytków z minionych epok i niezwykle życzliwi mieszkańcy. Język angielski faktycznie wystarczy do poznania tych krajów, jeżeli nasz globtroter przemierza przestrzenie między recepcją hotelową, basenem i leżakiem. W każdej innej sytuacji trzeba umieć liczyć choćby do 100, przywitać się, powiedzieć kim się jest i umieć zapytać o drogę. Dalsze tematy poruszamy rękami i uśmiechem.

I takich umiejętności nabywają uczestnicy fakultetów. Natomiast komunikację pozawerbalną gestem, mimiką, itp. stosujemy jak zawsze wedle własnego uznania.  

                                                   

Fakultet perski

 

 plakat

 

          Język perski używany głównie w Iranie i Afganistanie jest dobrym wprowadzeniem w kulturę Bliskiego Wschodu. Alfabet arabski przestaje być ciągiem zagadkowych robaczków, a po opanowaniu alfabetu nauka zaczyna już iść, bo język sam w sobie oceniany jest jako dość łatwy w użyciu.  Otwiera zakryty dotąd świat.

          Czy ktoś z Was wie, że np. kino irańskie to pod względem poziomu  artystycznego i też ilości dobrych produkcji zajmuje czołową pozycję w rankingu kinematografii światowej?

          Zanosi się i na inne małe odkrycia tego typu. Pomoże Tobie w tym Katarzyna Javaheri.

;

.

                                 Fakultet turecki

 

turcja

          Język turecki posługuje się alfabetem łacińskim dopiero od niespełna stu lat. Do roku 1928 podobnie jak perski, był pisany za pomocą alfabetu arabskiego. Turcy są niezwykle życzliwi wobec przyjezdnych, a Polaków w szczególności i znajomość podstawowych zwrotów wystarcza z powodzeniem do porozumienia się. Liczebniki tureckie są dziecinnie proste, trzeba tylko opanować słowa, które w swoim brzmieniu nie przypominają nam niczego co znamy z języków europejskich. Jest to ciekawe doświadczenie.

          Poza tym Turcja Zachodnia i Środkowa to tereny gdzie powstawała nasza cywilizacja o czym świadczą ruiny greckie, rzymskie i pozostałości po pierwszych kościołach chrześcijańskich. Z zamieszkujących dzisiejszą Turcję Żydów wywodzi się późniejszy św. Paweł z Tarsu, który potem przemierzał kraj w swoich podróżach misyjnych. Wiele ludów żyło w tamtych stronach i każdy coś po sobie pozostawił, dlatego w Turcji trudno nam czuć się obco.  Dobrze jest więc teraz choć nieco umieć porozumieć się z mieszkańcami tego kraju.

          Dziś to kraj nowoczesny i niezwykle dynamiczny. Poznając kulturę i język współczesnej Turcji otwierasz się na rozwój i odkrywasz zręby swojej kultury. Twoim przewodnikiem będzie pochodzący z Izmiru Hakan Haner.           

.

Rozumienie innych zaczyna się od rozumienia siebie

.   

      Dlatego w dalszym ciągu proponujemy zajęcia fakultatywne z naszego kręgu kulturowego dla tych, którzy chcą się ugruntować w relacjach do najbliższych sąsiadów. Do wyboru mamy:

.

język hiszpański - ostatnio najpopularniejszy

.

język niemiecki - użyteczny

.

język szwedzki - sąsiadów zza morza

.

język włoski - piękny język pięknego kraju

.

Zapraszamy!

 

 

 

                            

 

 

                                        

                                     LEKTORATY – STUDIA STACJONARNE

                                                 środa  15 marca

                                                  Wydział Neofilologiczny

  .                                        

sem  IV  (2)         8:15 - 9:45                     

hiszpański B    mgr  Aleksandra Plewa          śr 8.15      A 2      

 

                                                  Wydział Nauk Społecznych

 .

DiKS  / Psych   sem II (1)         10:00 – 11:30

 .                             

angielski gr I     mgr Anastasia Misiuk               101                                

angielski gr II    mgr Benjamin B. Sempek        101 A                   

hiszpański         mgr Daria Struniawska             302                           

 

 

Wydział Neofilologiczny

                                                                                                                              

Fil  nst   Ang/Ger/Hiszp/Szw/Włos  sem IV (2)       

s20maj 14.30     s3cze 14.30   n4cze 14.30     T  s10cze 14.30    T n11cze 17.05      (‘T’ = Teams, online)    

 

język  ang. /hiszp. / wł.                                               

 

.

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

 

Grupa his B mgr Nancy Villegas Echevarria 

 

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień

 

Grupa wło   mgr  Luca Corso       

 

Grupa ang    mgr  Zbigniew Kolendo   

 

.

Fil ang  śródnabór  sem V (3)                                                    

 

n19mar  A-202      T n26mar 17:05      T n23kw 11:40      s3cze 9:00  Z aud A     n4cze 11:40  A 311

hiszpański        mgr  Alberto Bustos Rodriguez            

.

                       

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem VI (4)               

s20maj 14.30     s3cze 14.30   n4cze 14.30     T  s10cze 14.30    T n11cze 17.05    

język  ang. /hiszp. / wł.                                               

 .

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

Grupa his B  mgr Nancy Villegas Echevarria 

Grupa niem  mgr  Mariusz Stępień

Grupa wło    mgr  Luca Corso    

Grupa ang     mgr  Zbigniew Kolendo

 

Linki na Teams:

 

Espinoza Quispe Małgorzata       

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk5MTE2MWItOWFjOS00Nzc2LWE2ZGUtYzcwNDJkMjQ4ZmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224befd569-eeec-455a-b482-58e3fc4c5689%22%2c%22Oid%22%3a%222261945d-33c9-4ba0-a32b-d00b478322b1%22%7d

 

Stępień Mariusz               

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDYyMGY0YjUtNzFjYi00NjE0LThhZWEtOTBkNGU1OGRiZjQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224befd569-eeec-455a-b482-58e3fc4c5689%22%2c%22Oid%22%3a%222261945d-33c9-4ba0-a32b-d00b478322b1%22%7d

 

Villegas Echevarria Nancy           

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlYmYxYjEtZDdjNS00ZGI5LTg5ODItZmRiZGJiZTIyMjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224befd569-eeec-455a-b482-58e3fc4c5689%22%2c%22Oid%22%3a%222261945d-33c9-4ba0-a32b-d00b478322b1%22%7d

 

Zbigniew Kolendo           

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ0ZGJjZmUtMjdhNC00YzRlLTg4ZTctNzRmMDllYzNlYzM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224befd569-eeec-455a-b482-58e3fc4c5689%22%2c%22Oid%22%3a%222261945d-33c9-4ba0-a32b-d00b478322b1%22%7d

 

 

Konsultacje z lektorami SJO Ateneum po uprzednim kontakcie mailowym.       

 

 lektor                                                          kontakt

  mgr   

         Alberto Bustos Rodriguez             a.bustos@ateneum.edu.pl                     

         Maciej Chrzanowski                     m.chrzanowski@ateneum.edu.pl

         Luca Corso                                  l.corso@ateneum.edu.pl  

         Małgorzata Espinoza Quispe          m.espinoza@ateneum.edu.pl

         Iwona Karaś                                i.karas@ateneum.edu.pl

        Anastasia Misiuk                           a.misiuk@ateneum.edu.pl

        Dorota Pawlak                             d.pawlak@ateneum.edu.pl 

        Michał Ruczyński                         m.ruczynski@ateneum.edu.pl  

        Mariusz Stępień                           m.stepien@ateneum.edu.pl 

       Nancy Villegas Echevarria               n.villegas@ateneum.edu.pl  

       Anna Żbikowska                           a.zbikowska@ateneum.edu.pl 


     

     

      
         

           

                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Stały dyżur kierownika Studium w semestrze zimowym roku ak. 2021-22  

Pok. 306 

wtorek           godz. 13.30 - 18.00   

czwartek       godz. 13.30-15.00

Termin  spotkania podczas zjazdu  do ustalenia:   z.kolendo@ateneum.edu.pl

Proszę pamiętać o podpisie z podaniem kierunku, trybu i semestru studiów