POWRÓT DO MENU

Student

 

kolendo2
   Mgr Zbigniew Kolendo
   Kierownik Studium

   SJO pok. 306

 

 Kontakt:

 z.kolendo(@)ateneum.edu.pl

 

Dyżur stały:  

najbliższy dyżur: wtorek  27 września

wtorek     godz. 11.30-14.30

czwartek godz.  12.30-14.30

 

Dyżury zjazdowe:

Termin do ustalenia

mailowo

 

Studium Języków Obcych

Podział na grupy lektoratowe na Wydziałach SE i NS sem I nst, sobota 17 grudnia, 2022r.

.

Dziennikarstwo  10:00   sala 201

Psychologia        11.00   sala 1 

Pedagogika lic.  13:30   sala 305

Pedagogika jedn. - termin do ustalenia poprzez Starostę

 

 

 

Drodzy Państwo,

Studenci sem I nst Dziennikarstwa, Pedagogiki i Psychologii,

.

Od nowego semestru, przez dwa kolejne, pojawi Wam się w planie zajęć przedmiot o nazwie ‘Lektorat’, w wymiarze 10-ciu spotkań w semestrze (pedagogika jednolita, cztery semestry). Plan tego weekendu naszego spotkania nie przewidział, ale w miarę życzliwości Waszych wykładowców spotkamy w tę sobotę w ciągu pierwszego / drugiego bloku, aby ustalić język, grupy, i w przypadku angielskiego poziomy grup.

Na tym etapie Waszej nauki polecam Państwu w pierwszej kolejności język angielski, który obcym już od jakiegoś czasu być przestał, a znać go trzeba przynajmniej dobrze do pracy, nauki i wszystkiego innego poza własnym krajem.  

Przykładowo, dwie pedagogiki i dziennikarstwo razem dają nam możliwość utworzenia czterech grup na czterech różnych poziomach zaawansowania. Sprawdza się znakomicie; zapytajcie starsze roczniki. Na psychologii podobnie, też mogą powstać cztery grupy. Spotkamy się by to ustalić.

Możliwość zwolnienia z lektoratu daje certyfikat znajomości języka obcego (jakiegokolwiek) na poziomie B2, lub lektorat zaliczony na innych studiach wyższych. Na razie wystarczy jak w sobotę zrobimy listę imienną, żadnych dokumentów jeszcze.     

 

Proszę na razie nie pisać do mnie maili z pytaniami, deklaracjami wyboru , czy informacją o zwolnieniu, to wszystko na spotkaniu.             

 

Informacje o wynikach naszych ustaleń znajdziecie Państwo tutaj w Aktualnościach.

 

Studium Języków Obcych   Ateneum– Szkoła Wyższa

 

 

Studium Języków Obcych naszej Uczelni prowadzi zajęcia w ramach lektoratów obowiązkowych na studiach dziennych i zaocznych licencjackich, oraz zajęcia fakultatywne dostępne dla wszystkich studentów naszej uczelni niezależnie od typu studiów.

 

W naszej ofercie językowej uwzględniamy w pierwszym rzędzie wymogi współczesnego świata i stąd nacisk na znajomość języka angielskiego. Wychodzimy również naprzeciw różnorodnym zainteresowaniom naszych studentów jak i pobudzamy Was do poszerzania swoich horyzontów kulturowych i językowych, co z kolei przejawia się w odpowiednim doborze zajęć fakultatywnych.

 

Tak jak i Państwo mam nadzieję, że dobrze poukładana rzeczywistość wirtualna w postaci nowej strony internetowej Uczelni przełoży się na poprawę jakości naszych odniesień w świecie rzeczywistym; rzecz niebagatelna w komunikacji miedzy ludzkiej. A u podstaw tejże komunikacji leży właśnie nauka języków. Zebrane i uporządkowane informacje na temat lektoratów, fakultetów, dyżurów i lektorów znajdziecie teraz Państwo w jednym miejscu. 

 

Tymczasem w imieniu swoim, oraz koleżanek i kolegów zespołu lektorskiego naszego Studium zapraszam Państwa do odwiedzin kącika wirtualnego SJO, a jeszcze bardziej do osobistego udziału i realizacji własnych zainteresowań.

 

                                                                                                                Zapraszamy!

Zajęcia fakultatywne

 

Fakultety językowe to dodatkowe zajęcia dla studentów Ateneum z zaproponowanego przez Państwo języka obcego, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Prowadzeni przez lektorów, którzy się na tym znają, uczestnicy opanowują  p o d s t a w y  danego języka i nabywają znajomości kodów kulturowych, co znakomicie poszerza percepcję odwiedzanego kraju i pogłębia rozumienie jego mieszkańców.   

Ukończenie kursu odnotowywane jest w suplemencie dyplomu ukończenia studiów.

 

Ile przeznaczyć czasu i pieniędzy?

 

W semestrze przewidzianych jest 15 godz. lekcyjnych, co najefektywniej przekłada się na 10 spotkań po ok. 60 minut. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o godz. 17.00 i później, aby umożliwić uczestnictwo osobom pracującym.    

Organizujemy się i finansujemy  w e   w ł a s n y m  zakresie. Wpisowe jakie wnoszą studenci semestralnie zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 osób - 75zł.

 Propozycje i  zgłoszenia

 

Proszę o maila   na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                fakultet z języka  …………. 

 w treści maila swoje:         imię  nazwisko / nr indeksu / kierunek  semestr  /tryb studiów  / adres mailowy

  

Jak Państwo widzicie, minimum uczestników do powstania danej grupy to 5 osób. Dlatego zanim jeszcze wyślecie swoją propozycję, dobrze jest się rozglądnąć wśród znajomych na roku i namówić ich do udziału. Informacja o stanie zgłoszeń pojawi się tu na stronie. Mając kilka osób chętnych zaczynamy uruchamiać kontakty z odpowiednimi lektorami.                                                                                          

 

 


 

Fakultety językowe

„Kultura i język” 2016-17

 

                                                                                                                                       

jedna z propozycji: 

Fakultet z języka francuskiego

Język, kultura, obyczaje Francji

 

czyli dodatkowe i dowolne zajęcia dla   w s z y s t k i c h   studentów Ateneum z języka obcego, który chcecie poznać w stopniu co najmniej komunikatywnym, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Mogą być to języki najbliższych sąsiadów jak niemiecki, rosyjski, czy szwedzki, popularne jak hiszpański czy włoski, bądź mniej u nas znane jak perski czy turecki.

Co w tym roku?

Proszę o zgłaszanie propozycji w formie zapisów nadsyłanych na adres:

z.kolendo@ateneum.edu.pl      

 

 

FORMALNIE

kurs jest z założenia dwusemestralny, po 15 godz. lekcyjnych w semestrze, łącznie 30. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o 17.00 i później. Najlepiej jak w semestrze jest dziesięć spotkań po ok. 60min.

 Przedsięwzięcie jest non-profit; organizujemy i finansujemy się sami. Wpisowe semestralne zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 - 75zł;  c/ powyżej 16 - 50zł.   

 

Jak się zgłosić / zapisać?

 

Mailowo,  na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                 język  …………. 

 w treści maila:     imię  nazwisko / nr alb. / kier.  sem.  tryb  st lub  nst /  mail         [w jednej linii]

 

Np. zgłoszenie Asi Kowalskiej na hiszpański:

      temat:  język hiszpański

      treść:  Joanna Kowalska  5765  / diks sem III / nst /  jmail@kowalska.pl

 

 


 

Z proponowanych fakultetów językowych z cyklu „Kultura i język” na 2014-15 obejmujących Europę, obie Ameryki i Bliski Wschód ruszył tylko niemiecki i jest jego kontynuacja w semestrze letnim.

 

O zapisach w notce o fakultetach poniżej.

 

 

 

ulotka jpg

Niemiecki - kontynuacja; semestr letni 2014-15

.

.

fakultet niemiecki – Deutsch – das macht spass.  

lektor: Jolanta Płukis

termin zająć:             wtorek      godz. 17.00    sala 202

start:                       24 marca 

poziom średnio-zaawansowany

Zapraszamy!

.

.

Zajęcia fakultatywne?

 

Fakultety językowe to dodatkowe zajęcia dla   w s z y s t k i c h  studentów Ateneum  z wybranego przez Państwo języka obcego, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Prowadzeni przez lektorów, którzy się na tym znają, uczestnicy opanowują podstawy danego języka i nabywają znajomości kodów kulturowych, co znakomicie poszerza percepcję odwiedzanego kraju i pogłębia rozumienie jego mieszkańców.   

Ukończenie kursu odnotowywane jest w suplemencie dyplomu ukończenia studiów.

 

Ile przeznaczyć czasu i pieniędzy?

 

Kurs jest z założenia dwusemestralny, po 15 godz. lekcyjnych w semestrze, łącznie 30. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o 17.00 i później. Najefektywniejszy rozkład zajęć w semestrze to 10 spotkań 60-cio minutowych .     

Nikt na tym nie zarabia, ale oraganizujemy się i finansujemy  w e   w ł a s n y m  zakresie. Wpisowe jakie wnoszą studenci semestralnie zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 osób - 75zł;  c/ od 16 osób - 50zł.   

 

 

Jak się zapisać?

Mailowo,  na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                 język  …………. 

 w treści maila swoje:  imię  nazwisko / nr indeksu / kierunek  semestr  /tryb studiów (zao lub stac) / adres mailowy

                                                                                       [w jednej linii]

Np. zgłoszenie Asi Kowalskiej na hiszpański:

      temat:  język hiszpański

      treść:   Joanna Kowalska  5765  / diks sem III / zao  /  mojmail@kowalska.pl

 Dalsze wskazówki przyjdą w mailu zwrotnym.

 

Przed wakacjami zakończyliśmy cztery kursy: 

 

Obszar kulturowy Europy i obu Ameryk

ponawiamy / kontynuujemy cieszące się dotąd zainteresowaniem fakultety

 

hiszpański, niemiecki, szwedzki i włoski

 

        

 
 

 

i wychodzimy poza krąg kultury europejskiej:

 

Bliżej Bliskiego Wschodu - Turcja i Iran

 

          Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony kulturze krajów Bliskiego Wschodu zaczynając od Turcji i Iranu. Z Turkami łączą nas teraz przede wszystkim biura podróży, ten sam alfabet łaciński i szacunek dla króla Jana III Sobieskiego. Mimo, iż tak cywilizacyjnie jak i językowo różni od Europejczyków, aspirują do formalnego włączenia się w struktury UE. Paradoksalnie Iran, chociaż etnicznie to ludność aryjska, a ich język należy do tej samej grupy językowej co nasz, wydaje się o wiele wiele dalej oddzielony arabskim alfabetem i wielką polityką.        

          Oba kraje to ciepłe i nawet gorące morza, rozległe górzyste przestrzenie, bogactwo zabytków z minionych epok i niezwykle życzliwi mieszkańcy. Język angielski faktycznie wystarczy do poznania tych krajów, jeżeli nasz globtroter przemierza przestrzenie między recepcją hotelową, basenem i leżakiem. W każdej innej sytuacji trzeba umieć liczyć choćby do 100, przywitać się, powiedzieć kim się jest i umieć zapytać o drogę. Dalsze tematy poruszamy rękami i uśmiechem.

I takich umiejętności nabywają uczestnicy fakultetów. Natomiast komunikację pozawerbalną gestem, mimiką, itp. stosujemy jak zawsze wedle własnego uznania.  

                                                   

Fakultet perski

 

 plakat

 

          Język perski używany głównie w Iranie i Afganistanie jest dobrym wprowadzeniem w kulturę Bliskiego Wschodu. Alfabet arabski przestaje być ciągiem zagadkowych robaczków, a po opanowaniu alfabetu nauka zaczyna już iść, bo język sam w sobie oceniany jest jako dość łatwy w użyciu.  Otwiera zakryty dotąd świat.

          Czy ktoś z Was wie, że np. kino irańskie to pod względem poziomu  artystycznego i też ilości dobrych produkcji zajmuje czołową pozycję w rankingu kinematografii światowej?

          Zanosi się i na inne małe odkrycia tego typu. Pomoże Tobie w tym Katarzyna Javaheri.

;

.

                                 Fakultet turecki

 

turcja

          Język turecki posługuje się alfabetem łacińskim dopiero od niespełna stu lat. Do roku 1928 podobnie jak perski, był pisany za pomocą alfabetu arabskiego. Turcy są niezwykle życzliwi wobec przyjezdnych, a Polaków w szczególności i znajomość podstawowych zwrotów wystarcza z powodzeniem do porozumienia się. Liczebniki tureckie są dziecinnie proste, trzeba tylko opanować słowa, które w swoim brzmieniu nie przypominają nam niczego co znamy z języków europejskich. Jest to ciekawe doświadczenie.

          Poza tym Turcja Zachodnia i Środkowa to tereny gdzie powstawała nasza cywilizacja o czym świadczą ruiny greckie, rzymskie i pozostałości po pierwszych kościołach chrześcijańskich. Z zamieszkujących dzisiejszą Turcję Żydów wywodzi się późniejszy św. Paweł z Tarsu, który potem przemierzał kraj w swoich podróżach misyjnych. Wiele ludów żyło w tamtych stronach i każdy coś po sobie pozostawił, dlatego w Turcji trudno nam czuć się obco.  Dobrze jest więc teraz choć nieco umieć porozumieć się z mieszkańcami tego kraju.

          Dziś to kraj nowoczesny i niezwykle dynamiczny. Poznając kulturę i język współczesnej Turcji otwierasz się na rozwój i odkrywasz zręby swojej kultury. Twoim przewodnikiem będzie pochodzący z Izmiru Hakan Haner.           

.

Rozumienie innych zaczyna się od rozumienia siebie

.   

      Dlatego w dalszym ciągu proponujemy zajęcia fakultatywne z naszego kręgu kulturowego dla tych, którzy chcą się ugruntować w relacjach do najbliższych sąsiadów. Do wyboru mamy:

.

język hiszpański - ostatnio najpopularniejszy

.

język niemiecki - użyteczny

.

język szwedzki - sąsiadów zza morza

.

język włoski - piękny język pięknego kraju

.

Zapraszamy!

 

 

 

                            

 

 

       

                                                                                                  semestr zimowy 2022-23

                                                

                                                            Wydział Neofilologiczny

                                                  

                                                                              

Filo  an / hi / sz     sem  III  (1)                 wtorek

                                                                    8 :15 - 9:45                     

                                                                         sala 

hiszpański A    mgr Alberto Bustos Rodriguez         08  

hiszpański B    mgr  Aleksandra Plewa                  102

włoski              mgr Luca Corso                            202

angielski          mgr Zbigniew Kolendo                  305            

.

4 paź / 11 paź / 18 paź / 25 paź / 8 list / 15 list / 22 list / 29 list / 6 gru / 13 gru  / 20 gru  /  3 sty / 10 sty  

 

 

Fil  an / sz   sem  V  (3)                             wtorek                     

                                                               10:00 - 11:30                           

                                                                      sala

hiszpański     mgr Alberto Bustos Rodriguez        102                                   

włoski            mgr Luca Corso                           202                                    

angielski        mgr Zbigniew Kolendo                  305                                   

.

4 paź / śr 5 paź 2x  / 11 paź / 25 paź / 8 list / 22 list / 29 list / 13 gru / 20 gru / 3 sty / śr 11 sty  / wt 17 sty

 

                                                  Wydział Nauk Społecznych

 

 DiKS  / Psych   sem III (2)                         wtorek             środa   

                                                                   11:45-13:15        8:15 – 9:45                

                                                                                     sala

angielski gr I     mgr Anastasia Misiuk              102                        102                              

angielski gr II   mgr Michał Ruczyński               202                        -    

                      mgr Benjamin Sempek              -                          202

rosyjski           mgr Marta Mikołajczyk            302                        302                                    

włoski             mgr Luca Corso                      303                        201                       

.

wt 4 paż  / śr 5 paź /wt 11 paź / śr12 paź / wt 18 paź . śr 19 paź / wt 25 paź /śr 26 paź / śr 2 list / wt 8 list / śr 9 list / wt 15 list / śr 16 list / wt 22 list / śr 23 list / wt 29 list / śr 30 list / wt 6 gru / śr 7 gru / wt 13 gru / śr 14 gr / wt 20 gru / śr 21 gru / wt 3 sty / śr 4 sty / wt 10 sty

 

LEKTORATY 3 lipca 2022r.

                                                                                                      Wydział Neofilologiczny

                                                                                                                                  zoom

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem IV (2)      niedz 9.00

język  ang /hiszp / niem / wł                                               

Grupa his A   mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

Grupa his B   mgr Nancy Villegas Echevarria 

Grupa wło     mgr  Luca Corso     

.

Grupa niem   mgr  Mariusz Stępień        zaj. odwołane

Grupa ang     mgr  Zbigniew Kolendo     zaj. odwołane

.

hiszpański  A     Małgorzata Espinoza Quispe                               


.

hiszpański B     Nancy Villegas Echevarria                                

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

785 040 4397
7rYUUr

.

włoski     Luca Corso                                                            

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

552 630 7890
9matrd

 

Uwaga! Na bieżący zjazd trzeba

kliknąć w prawym dolnym rogu na   "1"

LEKTORATY 25 czerwca 2022r.

Wydział Studiów Edukacyjnych   

                                                                                                                               sale / zoom

jSE  zao  sem  IV (3)      ang            sob 11.40                                                        

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś                    401 Senat

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski          319 Studio 

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                  02

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński              102

.

SE  mgr   sem II (2)   ang / hisz     sob 17.05                     

Grupa ang 1  mgr  Anna Żbikowska                                 

Grupa ang 2  mgr  Anastasia  Misiuk                                

Grupa ang 3  mgr  Iwona Karaś                                       

Grupa his A   mgr  Daria Struniawska                               

Grupa his B   mgr  Tito Osmar Uriona Vega                       

  

Grupa ang 1  mgr  Anna Żbikowska

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

985 171 6556
qH1Z7G

Grupa ang 2  mgr  Anastasia  Misiuk

kliknąć poniżej:

meet.google.com/run-rptx-zzi

.

Grupa ang 3  mgr  Iwona Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

Grupa his A  mgr  Daria Struniawska

https://zoom.us/j/6884254320?pwd=YkcrU3ZkaHplZGtoOFozWGh5aGg4dz09

688 425 4320
FUE1G3

Grupa his B  mgr  Tito Osmar Uriona Vega  

https://zoom.us/j/5872503714?pwd=b0lGY2FsQlVMZGFNMk1acHVPU0R5dz09

587 250 3714

5r2Gr3


Uwaga! Na bieżący zjazd trzeba

kliknąć w prawym dolnym rogu na   "1"

 

 

LEKTORATY 19 czerwca 2022r.

Wydział Neofilologiczny

                                                                                                              zoom

.

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem VI (4)         niedz 14.30

język  ang /hiszp /niem / wł                                            

Grupa ang     mgr Anna Żbikowska 

Grupa his  A  mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

Grupa his B   mgr Nancy Villegas Echevarria 

Grupa niem   mgr  Mariusz Stępień

Grupa wło     mgr  Luca Corso      

.

angielski     mgr  Anna Żbikowska

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

985 171 6556
qH1Z7G

.

hiszpański  A     Małgorzata Espinoza Quispe                               


.

hiszpański B     Nancy Villegas Echevarria                                

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

785 040 4397
7rYUUr

.

niemiecki     Mariusz Stępień                                                       

https://zoom.us/j/5800669719?pwd=TU5pQ0E3ZWZ5cktNbkVmdGJhOFZpQT09

580 066 9719
d8yhXa

.

włoski     Luca Corso                                                            

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

552 630 7890
9matrd

Uwaga! Na bieżący zjazd trzeba

kliknąć w prawym dolnym rogu na   "1"

Wydział Neofilologiczny     4-5 czerwca

Fil ang  śród  sem III (1)   hiszp        sob 14.30   niedz 9.00

mgr  Alberto Bustos Rodriguez                           sala 08

Wydział Studiów Edukacyjnych    11 czerwca

                                                                                                                             zoom

jSE  zao  sem  IV (3)      ang       sob 11.40                                                        

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński

 

gr 1    Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

.

gr 2    Maciej Chrzanowski

https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

408 375 1141
yuZQ2X

.

gr 3     Dorota Pawlak

https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

865 363 2525
9bMZS4

.

gr 4     Michał Ruczyński

https://us04web.zoom.us/j/8585116378?pwd=Z0FZWjl0MWlzVU14M2dVQWVNV1pkZz09

858 511 6378
0SwDYj

 

 


Uwaga! Na bieżący zjazd trzeba

kliknąć w prawym dolnym rogu na   "1"

LEKTORAT  29 maja 2022r.

Wydział SE

jSE  zao  sem  IV (3)      ang           niedz 17.05                                                       

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                              08

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński                          102

 

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś         g 11.40            02                          

 

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski              zaj. odwołane    

 


Uwaga! Na bieżący zjazd trzeba

kliknąć w prawym dolnym rogu kliknąć na   "1"

 

LEKTORAT  22 maja 2022r.

Wydział Neofilologiczny

                                                                                                            zoom 

.

Fil   Ang  nst   sem III    śródnabór                                             niedz 17.05    

język hiszpański     mgr Alberto Bustos Rodriguez

Alberto Bustos Rodriguez

https://us02web.zoom.us/j/9354358916?pwd=UUtuNkhGYjI2NGZUa3ZaczJ2Y3RSQT09
935 435 8916             
123456

.

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem IV (2)               niedz 9.00

język  ang /hiszp / niem / wł                                               

Grupa ang     mgr  Zbigniew Kolendo

Grupa his A   mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

Grupa his B   mgr Nancy Villegas Echevarria 

Grupa niem   mgr  Mariusz Stępień

Grupa wło     mgr  Luca Corso     

.

angielski     Zbigniew Kolendo                                                                

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

882 638 5583
3fbewM

.

hiszpański  A     Małgorzata Espinoza Quispe                               


.

hiszpański B     Nancy Villegas Echevarria                                

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

785 040 4397
7rYUUr

.

niemiecki     Mariusz Stępień                                                       

https://zoom.us/j/5800669719?pwd=TU5pQ0E3ZWZ5cktNbkVmdGJhOFZpQT09

580 066 9719
d8yhXa

.

włoski     Luca Corso                                                            

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

552 630 7890
9matrd

Uwaga! Na bieżący zjazd trzeba

kliknąć w prawym dolnym rogu na   "1"

 

LEKTORAT  14 – 15 maja 2022r.

Wydziały SE  /  NS

                                                                                                  Zoom

diks / jp / lp  /ps /za /  nst  sem II  (1)        sob 17.05       niedz 17.05

Grupa ang 1  mgr  Anna Żbikowska                                 

Grupa ang 2  mgr  Dorota Pawlak                                    

Grupa ang 3  mgr  Maciej Chrzanowski                            

Grupa ang 4  mgr  Anastasia Misiuk                                  

Grupa ang 5  mgr  Iwona Karaś                                        

Grupa his A  mgr  Daria Struniawska                               

Grupa his B  mgr  Alberto Bustos Rodriguez                      

.

angielski gr 1    Anna Żbikowska

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

985 171 6556
qH1Z7G

.

angielski gr 2   Dorota Pawlak

https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

865 363 2525
9bMZS4

.

angielski gr 3     Maciej Chrzanowski                                                              

https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

408 375 1141
yuZQ2X

.

angielski gr 4     Anastasia Misiuk

https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

737 9726 9888
8zDCTX
.

angielski br 5     Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

.

hiszpański A     Daria Struniawska

https://zoom.us/j/6884254320?pwd=YkcrU3ZkaHplZGtoOFozWGh5aGg4dz09

688 425 4320
FUE1G3

.

hiszpański B   

Alberto Bustos Rodriguez

https://us02web.zoom.us/j/9354358916?pwd=UUtuNkhGYjI2NGZUa3ZaczJ2Y3RSQT09
935 435 8916              (uwaga! możliwe małe opóźnienie)
123456

.

jSE  zao  sem  IV (3)      ang                     sob 14.30        niedz 14.30                                                        

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński

 

gr 1    Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

.

gr 2    Maciej Chrzanowski

https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

408 375 1141
yuZQ2X

.

gr 3     Dorota Pawlak

https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

865 363 2525
9bMZS4

.

gr 4     Michał Ruczyński

https://us04web.zoom.us/j/8585116378?pwd=Z0FZWjl0MWlzVU14M2dVQWVNV1pkZz09

858 511 6378
0SwDYj


 

Uwaga! Na bieżący zjazd trzeba

kliknąć w prawym dolnym rogu na   "1"

 

LEKTORAT  7 – 8 maja 2022r.

Wydziały SE  /  NS

                                                                                                  Zoom

SE  mgr      sem II (2)   ang / hisz              sob 14.30                     

Grupa ang 1  mgr  Anna Żbikowska                                 

Grupa ang 2  mgr  Anastasia  Misiuk                                

Grupa ang 3  mgr  Iwona Karaś                                       

Grupa his A   mgr  Daria Struniawska                               

Grupa his B   mgr  Tito Osmar Uriona Vega                       

  

Grupa ang 1  mgr  Anna Żbikowska

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

985 171 6556
qH1Z7G

Grupa ang 2  mgr  Anastasia  Misiuk

https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

737 9726 9888
8zDCTX

Grupa ang 3  mgr  Iwona Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

Grupa his A  mgr  Daria Struniawska

https://zoom.us/j/6884254320?pwd=YkcrU3ZkaHplZGtoOFozWGh5aGg4dz09

688 425 4320
FUE1G3

Grupa his B  mgr  Tito Osmar Uriona Vega  

https://zoom.us/j/5872503714?pwd=b0lGY2FsQlVMZGFNMk1acHVPU0R5dz09

587 250 3714

5r2Gr3

 

diks / jp / lp  /ps /za /  nst  sem II  (1)             niedz 17.05

Grupa ang 1  mgr  Anna Żbikowska                                 

Grupa ang 2  mgr  Dorota Pawlak                                    

Grupa ang 3  mgr  Maciej Chrzanowski                            

Grupa ang 4  mgr  Anastasia Misiuk                                  

Grupa ang 5  mgr  Iwona Karaś                                        

Grupa his A  mgr  Daria Struniawska                               

Grupa his B  mgr  Alberto Bustos Rodriguez                      

.

angielski gr 1    Anna Żbikowska

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

985 171 6556
qH1Z7G

.

angielski gr 2   Dorota Pawlak

https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

865 363 2525
9bMZS4

.

angielski gr 3     Maciej Chrzanowski                                                              

https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

408 375 1141
yuZQ2X

.

angielski gr 4     Anastasia Misiuk

https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

737 9726 9888
8zDCTX
.

angielski br 5     Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

.

hiszpański A     Daria Struniawska

https://zoom.us/j/6884254320?pwd=YkcrU3ZkaHplZGtoOFozWGh5aGg4dz09

688 425 4320
FUE1G3

.

hiszpański B   

Alberto Bustos Rodriguez

https://us02web.zoom.us/j/9354358916?pwd=UUtuNkhGYjI2NGZUa3ZaczJ2Y3RSQT09
935 435 8916             
123456

.

Wydział Neofilologiczny

 .                                                                                         

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem IV (2)               sob 17.05

język  ang. /hiszp. / wł.                                               

Grupa ang     mgr  Zbigniew Kolendo                                                 202

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe                                      08

Grupa his B  mgr Nancy Villegas Echevarria                                        302

Grupa niem  mgr  Mariusz Stępień                                                     303                                       

Grupa wło    mgr  Luca Corso                                                            305

.

 

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem VI (4)               sob 14.30 

język  ang. /hiszp. / wł.                                              

Grupa ang    mgr  Anna Żbikowska                                                      02

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe                                      08

Grupa his B mgr Nancy Villegas Echevarria                                          302  

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                                                       303

Grupa wło   mgr  Luca Corso                                                              305

 


 

 

Uwaga! Na bieżący zjazd trzeba

kliknąć w prawym dolnym rogu na   "1"

LEKTORAT  23 – 24 kwietnia 2022r.

Wydziały SE  /  NS

.

diks / jp / lp  /ps /za /  nst  sem II  (1)     sob  17.05      niedz 17.05

Grupa ang 1  mgr  Anna Żbikowska                                 

Grupa ang 2  mgr  Dorota Pawlak                                    

Grupa ang 3  mgr  Maciej Chrzanowski                            

Grupa ang 4  mgr  Anastasia Misiuk                                  

Grupa ang 5  mgr  Iwona Karaś                                        

Grupa his A  mgr  Daria Struniawska                               

Grupa his B  mgr  Alberto Bustos Rodriguez                      

.

angielski gr 1    Anna Żbikowska

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

985 171 6556
qH1Z7G

.

angielski gr 2   Dorota Pawlak

https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

865 363 2525
9bMZS4

.

angielski gr 3     Maciej Chrzanowski                                                              

https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

408 375 1141
yuZQ2X

.

angielski gr 4     Anastasia Misiuk

https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

737 9726 9888
8zDCTX
.

angielski br 5     Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

.

hiszpański A     Daria Struniawska

https://zoom.us/j/6884254320?pwd=YkcrU3ZkaHplZGtoOFozWGh5aGg4dz09

688 425 4320
FUE1G3

.

hiszpański B   

Alberto Bustos Rodriguez

https://us02web.zoom.us/j/9354358916?pwd=UUtuNkhGYjI2NGZUa3ZaczJ2Y3RSQT09
935 435 8916              (uwaga! możliwe małe opóźnienie)
123456

.

jSE  zao  sem  IV (3)      ang                    niedz 14.30                                                        

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński

 

gr 1    Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

.

gr 2    Maciej Chrzanowski

https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

408 375 1141
yuZQ2X

.

gr 3     Dorota Pawlak

https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

865 363 2525
9bMZS4

.

gr 4     Michał Ruczyński

https://us04web.zoom.us/j/8585116378?pwd=Z0FZWjl0MWlzVU14M2dVQWVNV1pkZz09

858 511 6378
0SwDYj

                                                                              Wydział Neofilologiczny

.

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem VI (4)         sob 17.05

język  ang /hiszp /niem / wł                                            


Grupa his  A  mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

Grupa his B   mgr Nancy Villegas Echevarria 

Grupa niem   mgr  Mariusz Stępień

Grupa wło     mgr  Luca Corso      

 

Grupa ang     mgr Anna Żbikowska  zaj. odwołane 

.

hiszpański  A     Małgorzata Espinoza Quispe                               


.

hiszpański B     Nancy Villegas Echevarria                                

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

785 040 4397
7rYUUr

.

niemiecki     Mariusz Stępień                                                       

https://zoom.us/j/5800669719?pwd=TU5pQ0E3ZWZ5cktNbkVmdGJhOFZpQT09

580 066 9719
d8yhXa

.

włoski     Luca Corso                                                            

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

552 630 7890
9matrd

 


                                              

Uwaga! Na bieżący zjazd trzeba

kliknąć w prawym dolnym rogu na   "1"

 

LEKTORAT  9 – 10 kwietnia 2022r.

Wydziały SE  /  NS

 

SE  mgr   zao   sem II (2)   ang / hisz     sob 14.30 /17.05                     

Grupa ang 1  mgr  Anna Żbikowska                                  319

Grupa ang 2  mgr  Anastasia  Misiuk                                 401

Grupa ang 3  mgr  Iwona Karaś                                        02

Grupa his A   mgr  Daria Struniawska                                07

Grupa his B   mgr  Tito Osmar Uriona Vega                        311  

 

     

jSE  zao  sem  IV (3)    ang                                               niedz 14.30                                   

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś                                                                        02

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                                               08

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                                                      202

 

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński                    zaj. odw.  

 

 


 

Uwaga! Na bieżący zjazd trzeba

kliknąć w prawym dolnym rogu na   "1"

 

LEKTORAT 26 -27 marca 2022

Wydziały SE  /  NS

 

diks / jp / lp  /ps /za /  nst  sem II  (1)     sob  17.05     niedz 17.05  

Grupa ang 1  mgr  Anna Żbikowska                                    02                       2 

Grupa ang 2  mgr  Dorota Pawlak                                      106                      08

Grupa ang 3  mgr  Maciej Chrzanowski                               08                       07         

Grupa ang 4  mgr  Anastasia Misiuk                                   302                     303

Grupa ang 5  mgr  Iwona Karaś                                         401                       02 

Grupa his A  mgr  Daria Struniawska                                 303                      102

Grupa his B  mgr  Alberto Bustos Rodriguez                       208                      208 

 

jSE  zao  sem  IV (3)      ang                                            niedz 14.30      

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś                                                                     02

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                                            07

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                                                   08 

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński                                                               401

 

 

 

SE  mgr   zao   sem II (2)  ang / hisz         sob 14.30       Zoom   

Grupa ang 1  mgr  Anna Żbikowska

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

985 171 6556
qH1Z7G

Grupa ang 2  mgr  Anastasia  Misiuk

https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

737 9726 9888
8zDCTX

Grupa ang 3  mgr  Iwona Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

Grupa his A  mgr  Daria Struniawska

https://zoom.us/j/6884254320?pwd=YkcrU3ZkaHplZGtoOFozWGh5aGg4dz09

688 425 4320
FUE1G3

Grupa his B  mgr  Tito Osmar Uriona Vega  

https://zoom.us/j/5872503714?pwd=b0lGY2FsQlVMZGFNMk1acHVPU0R5dz09

587 250 3714

5r2Gr3


 

Uwaga! Na bieżący zjazd trzeba

kliknąć w prawym dolnym rogu na   "1"

 

LEKTORAT 12-13 marca 2022

zajęcia online - linki poniżej

                                                                                                            

                                                                                                                 Wydział SE 

                                                                                                     

jSE  zao  sem  IV (3)      ang     sob 17.05        niedz 14.30                                                        

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński

 

gr 1    Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

.

gr 2    Maciej Chrzanowski

https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

408 375 1141
yuZQ2X

.

gr 3     Dorota Pawlak

https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

865 363 2525
9bMZS4

.

gr 4     Michał Ruczyński

https://us04web.zoom.us/j/8585116378?pwd=Z0FZWjl0MWlzVU14M2dVQWVNV1pkZz09

858 511 6378
0SwDYj


 

 

LEKTORAT 5-6 marca 2022

zajęcia online - linki poniżej

 

Wydział Neofilologiczny

.

Fil   Ang  nst   sem III    śródnabór                                             niedz 17.05    

język hiszpański     mgr Alberto Bustos Rodriguez

 .

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem IV (2)              sob 17.05

język  ang /hiszp / niem / wł                                               

Grupa ang     mgr  Zbigniew Kolendo

Grupa his A   mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

Grupa his B   mgr Nancy Villegas Echevarria 

Grupa niem   mgr  Mariusz Stępień

Grupa wło     mgr  Luca Corso     

.

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem VI (4)                    niedz 11.40 

język  ang /hiszp /niem / wł                                            

Grupa ang     mgr ( Anna Żbikowska)    zastepstwo Zbigniew Kolendo

Grupa his  A  mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

Grupa his B   mgr Nancy Villegas Echevarria 

Grupa niem   mgr  Mariusz Stępień

Grupa wło     mgr  Luca Corso       

.

angielski     (Anna Żbikowska)  zastepstwo  Zbigniew Kolendo   link poniżej

.

angielski     Zbigniew Kolendo                                                                

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

882 638 5583
3fbewM

.

hiszpański śródnabór      Alberto Bustos Rodriguez

https://us02web.zoom.us/j/9354358916?pwd=UUtuNkhGYjI2NGZUa3ZaczJ2Y3RSQT09
935 435 8916
123456
.

hiszpański  A     Małgorzata Espinoza Quispe                               


.

hiszpański B     Nancy Villegas Echevarria                                

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

785 040 4397
7rYUUr

.

niemiecki     Mariusz Stępień                                                       

https://zoom.us/j/5800669719?pwd=TU5pQ0E3ZWZ5cktNbkVmdGJhOFZpQT09

580 066 9719
d8yhXa

.

włoski     Luca Corso                                                            

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

552 630 7890
9matrd

Uwaga! To jest strona zjazdu poprzedniego,

trzeba w dolnym prawym rogu kliknąć na   "1"

 

LEKTORAT 26-27 lutego 2022

zajęcia online - linki poniżej

 

diks / jp / lp  /ps /za /  nst  sem II                             sob  14.30  /  17.05       niedz 17.05      

Grupa ang 1  mgr  Anna Żbikowska

Grupa ang 2  mgr  Dorota Pawlak

Grupa ang 3  mgr  Maciej Chrzanowski

Grupa ang 4  mgr  Anastasia Misiuk

Grupa ang 5  mgr  Iwona Karaś                                

Grupa his A  mgr  Daria Struniawska

Grupa his B  mgr  Alberto Bustos Rodriguez

.

angielski gr 1    Anna Żbikowska

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

985 171 6556
qH1Z7G

.

angielski gr 2   Dorota Pawlak

https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

865 363 2525
9bMZS4

.

angielski gr 3     Maciej Chrzanowski                                                              

zajęcia niedzielne gr 3  z 27 lutego o 17.05 są odwołane    

.

angielski gr 4     Anastasia Misiuk

https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

737 9726 9888
8zDCTX
.
angielski br 5     Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

.

hiszpański A     Daria Struniawska

https://zoom.us/j/6884254320?pwd=YkcrU3ZkaHplZGtoOFozWGh5aGg4dz09

688 425 4320
FUE1G3

.

hiszpański B      Małgorzata Espinoza Quispe    (za Alberto Bustos Rodriguez )                             


 

LEKTORAT 19-20 lutego 2022

zajęcia online - linki poniżej

 

Wydział Neofilologiczny

.

Fil   Ang  nst   sem III    śródnabór                                             niedz 1705    

język hiszpański     mgr Alberto Bustos Rodriguez

 .

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem IV (2)              niedz 17.05

język  ang /hiszp / niem / wł                                               

Grupa ang     mgr  Zbigniew Kolendo

Grupa his A   mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

Grupa his B   mgr Nancy Villegas Echevarria 

Grupa niem   mgr  Mariusz Stępień

Grupa wło     mgr  Luca Corso     

.

.

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem VI (4)                    sob 17.05  

język  ang /hiszp /niem / wł                                            

Grupa ang     mgr  Anna Żbikowska   

Grupa his  A  mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

Grupa his B   mgr Nancy Villegas Echevarria 

Grupa niem   mgr  Mariusz Stępień

Grupa wło     mgr  Luca Corso       

.

angielski     Anna Żbikowska

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09
985 171 6556
qH1Z7G

.

angielski     Zbigniew Kolendo                                                                

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

882 638 5583
3fbewM

.

hiszpański śródnabór      Alberto Bustos Rodriguez

https://us02web.zoom.us/j/9354358916?pwd=UUtuNkhGYjI2NGZUa3ZaczJ2Y3RSQT09
935 435 8916
123456
.

hiszpański  A     Małgorzata Espinoza Quispe                               


.

hiszpański B     Nancy Villegas Echevarria                                

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

785 040 4397
7rYUUr

.

niemiecki     Mariusz Stępień                                                       

https://zoom.us/j/5800669719?pwd=TU5pQ0E3ZWZ5cktNbkVmdGJhOFZpQT09

580 066 9719
d8yhXa

.

włoski     Luca Corso                                                            

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

552 630 7890
9matrd

 


Uwaga! To jest strona zjazdu poprzedniego,

trzeba w dolnym prawym rogu kliknąć na   "1"

 

 

 

LEKTORAT  29 - 30  stycznia 2022

zajęcia online - linki poniżej 

 

Wydziały SE  /  NS

   Linki na zajęcia pod planem

                                                        

 NSz / SE / /jSE  nst  sem III  (2)                               niedz g 17.05 - 19.30     

j ang

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś                                             

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                  

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                           

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński                                                

Grupa 5  mgr  Anastasia Misiuk                                        

 

                                                            

jSE  nst  sem V (4)                          sob g 17.05 - 20.15    

j ang

Grupa 1  mgr  Anna Żbikowska                                                                                                                    

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                                                   

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                                                  

Grupa 4  mgr  Iwona  Karaś                                                  

Grupa 5  mgr  Zbigniew Kolendo         

.

.

mgr  Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

.

mgr  Maciej Chrzanowski

https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

408 375 1141
yuZQ2X

.

mgr  Dorota Pawlak

https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

865 363 2525
9bMZS4

.

mgr Michał Ruczyński

https://us04web.zoom.us/j/8585116378?pwd=Z0FZWjl0MWlzVU14M2dVQWVNV1pkZz09

858 511 6378
0SwDYj

.

mgr Anastasia Misiuk

https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

737 9726 9888
8zDCTX
.

mgr  Anna Żbikowska   

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

985 171 6556
qH1Z7G

.

mgr  Zbigniew Kolendo                                                                

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

882 638 5583
3fbewM


Uwaga! To jest strona zjazdu poprzedniego,

trzeba w dolnym prawym rogu kliknąć na   "1"

LEKTORAT  22 stycznia 2022

Wydział Neofilologiczny

                                                                                              zajęcia online - linki poniżej

 

 

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem III (1)              sob 14.30

język  ang. /hiszp. / wł.                                               

Grupa ang     mgr  Zbigniew Kolendo

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

Grupa his B  mgr Nancy Villegas Echevarria 

Grupa niem  mgr  Mariusz Stępień

Grupa wło    mgr  Luca Corso     

.

 

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem V (3)                    sob 17.05  

język  ang. /hiszp. / wł.                                              

Grupa ang    mgr  Anna Żbikowska   

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe   

Grupa his B mgr Nancy Villegas Echevarria 

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień

Grupa wło   mgr  Luca Corso       

.

Grupa ang     mgr Anna Żbikowska

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09
985 171 6556
qH1Z7G

.

Grupa ang    mgr  Zbigniew Kolendo                                                                

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

882 638 5583
3fbewM

.

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe                               


.

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria                                

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

785 040 4397
7rYUUr

.

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                                                       

https://zoom.us/j/5800669719?pwd=TU5pQ0E3ZWZ5cktNbkVmdGJhOFZpQT09

580 066 9719
d8yhXa

.

Grupa wło   mgr  Luca Corso                                                            

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

552 630 7890
9matrd

Uwaga! To jest strona zjazdu poprzedniego,

trzeba w dolnym prawym rogu kliknąć na   "1"

 

LEKTORAT  16 stycznia 2022

 

 

Wydziały SE  /  NS

                                                                                                 .

SE MSU nst   sem I (1)                                       niedz 9.00                   

Grupa   ang 1    mgr  Anna Żbikowska                         102     

Grupa   ang 2    mgr  Anastasia Misiuk                         202

Grupa   ang 3    mgr  Iwona Karaś                                02

Grupa   hi   A    mgr Daria Struniawska                        101

Grupa   hi   B    mgr  Tito Osmar Uriona Vega                07 

    

 

NSd / NSz / SE   /jSE  nst  sem III  (2)        niedz  14.30  /  17.05               

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093

4DuEs6

.

Grupa 2  mgr   Maciej Chrzanowski

https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

408 375 1141
yuZQ2X

.

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak

https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

865 363 2525
9bMZS4

.

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński

https://us04web.zoom.us/j/8585116378?pwd=Z0FZWjl0MWlzVU14M2dVQWVNV1pkZz09

858 511 6378
0SwDYj

.

Grupa 5  mgr  Anastasia Misiuk                                

https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

737 9726 9888

8zDCTX

 


 

Uwaga! To jest strona zjazdu poprzedniego,

w dolnym prawym rogu kliknąć na   "1"

.

LEKTORAT  8 – 9  stycznia 2022

 

 

Wydział SE

.

 MSU nst   sem I (1)           sob 14.30      niedz 11.40  / 14.30    

.

Hiszpański A

mgr Daria Struniawska

https://zoom.us/j/6884254320?pwd=YkcrU3ZkaHplZGtoOFozWGh5aGg4dz09

688 425 4320

FUE1G3

.

Hiszpański B

mgr Tito Osmar Uriona Vega

https://zoom.us/j/5872503714?pwd=b0lGY2FsQlVMZGFNMk1acHVPU0R5dz09

587 250 3714

5r2Gr3

.

Angielski 1

mgr Anna Żbikowska

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09
985 171 6556
qH1Z7G

.

Angielski 2

mgr Anastasia Misiuk

https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

737 9726 9888

8zDCTX

.

Angielski 3

mgr  Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093

4DuEs6

.

Wydział  Neofilologiczny 

                     

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem III (1)             

język  ang/hiszp/niem/wł.                                                   niedz 14.30

.

Grupa ang    mgr  Zbigniew Kolendo                                                                

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

882 638 5583
3fbewM

.

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe                               


.

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria                                

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

785 040 4397
7rYUUr

.

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                                                       

https://zoom.us/j/5800669719?pwd=TU5pQ0E3ZWZ5cktNbkVmdGJhOFZpQT09

580 066 9719
d8yhXa

.

Grupa wło   mgr  Luca Corso                                                            

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

552 630 7890
9matrd

     


.

LEKTORAT  18 – 19 grudnia 2021

 

 

Wydziały SE  /  NS

   Linki na zęjecia pod planem

                                                        

 NSz / SE / /jSE  nst  sem III  (2)      sob g 14.30  / 17.05          niedz g 14.30 /17.05      

j ang

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś                                             

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                  

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                           

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński                                                

Grupa 5  mgr  Anastasia Misiuk                                        

 

                                                            

jSE  nst  sem V (4)                                  sob 11.40      niedz 11.40     

j ang

Grupa 1  mgr  Anna Żbikowska                                                                                                                    

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                                                   

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                                                  

Grupa 4  mgr  Iwona  Karaś                                                  

Grupa 5  mgr  Zbigniew Kolendo         

.

.

mgr  Iwona  Karaś

https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

356 983 5093
4DuEs6

.

mgr  Maciej Chrzanowski

https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

408 375 1141
yuZQ2X

.

mgr  Dorota Pawlak

https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

865 363 2525
9bMZS4

.

mgr Michał Ruczyńsk

https://us04web.zoom.us/j/8585116378?pwd=Z0FZWjl0MWlzVU14M2dVQWVNV1pkZz09

858 511 6378
0SwDYj

.

mgr Anastasia Misiuk

https://us04web.zoom.us/j/73797269888?pwd=dkVMekhFdjZ4eCtmRkFxb2pCM1c0dz09

737 9726 9888
8zDCTX
.

mgr  Anna Żbikowska   

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

985 171 6556
qH1Z7G

.

mgr  Zbigniew Kolendo                                                                

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

882 638 5583
3fbewM

    


LEKTORAT 11-12 grudnia 2021

             Wydział  Neofilologiczny 

                     

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem III (1)             

język  ang/hiszp/niem/wł.                                                   sob 17.05

.

Grupa ang    mgr  Zbigniew Kolendo                                                                

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

Meeting ID: 882 638 5583
Passcode: 3fbewM

.

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe                               

https://zoom.us/j/98711882188?pwd=MldJbmJwWUQrSTNWTms3L3VQbUNsdz09

ID de reunión: 987 1188 2188
Código de acceso: Vm6bRU

.

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria                                

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

Meeting ID: 785 040 4397
Passcode: 7rYUUr

.

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                                                       

https://zoom.us/j/5800669719?pwd=TU5pQ0E3ZWZ5cktNbkVmdGJhOFZpQT09

Meeting ID: 580 066 9719
Passcode: d8yhXa

Grupa wło   mgr  Luca Corso                                                            

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

ID riunione: 552 630 7890
Passcode: 9matrd

 .

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem V (3)             

język  ang/hiszp/niem/wł                        sob 11.40          niedz 14.30

.

Grupa ang    mgr  Anna Żbikowska                                       

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

Meeting ID: 985 171 6556
Passcode: qH1Z7G

.

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe    

https://zoom.us/j/98711882188?pwd=MldJbmJwWUQrSTNWTms3L3VQbUNsdz09

ID de reunión: 987 1188 2188
Código de acceso: Vm6bRU

.

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria       

https://us02web.zoom.us/j/7850404397?pwd=cHBNOHI2SFJjbkx1NHFRWjdSTEZsUT09

Meeting ID: 785 040 4397
Passcode: 7rYUUr

.

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                            

https://zoom.us/j/5800669719?pwd=TU5pQ0E3ZWZ5cktNbkVmdGJhOFZpQT09

Meeting ID: 580 066 9719
Passcode: d8yhXa

.

Grupa wło   mgr  Luca Corso  

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

ID riunione: 552 630 7890
Passcode: 9matrd

                          


LEKTORAT  4 – 5 grudnia 2021

 

 

Wydziały SE  /  NS

   

                                                        

 NSz / SE / /jSE  nst  sem III  (2)      sob g 14.30  / 17.05                 

j ang

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś                                               02

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                    305 

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                            302

Grupa 4  mgr  zastępstwo                                                 311

Grupa 5  mgr  Anastasia Misiuk                                         309        

 

     

                                                            

jSE  nst  sem V (4)                                        niedz 8.15 / 14.30      

j ang

Grupa 1  mgr  Anna Żbikowska                                                1             303                                                                         

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                         303             07                               

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                                 101              1                     

Grupa 4  mgr  Iwona  Karaś                                                   02               2

Grupa 5  mgr  Zbigniew Kolendo                                            309             02 

 

SE MSU nst   sem I (1)                         niedz 17.05               

mgr Zbigniew Kolendo                                   spotkanie organizacyjne

https://us02web.zoom.us/j/82306079389?pwd=OENBVjRoamViMGZiZmtDQ2lEWmN0dz09

(Hasło: Zimowy)

 


LEKTORAT

Wydz. Neofilologiczny  27-28 listopada 2021

                     

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem III (1)             

język  ang/hiszp/niem/wł.                                               niedz 17.05

Grupa ang    mgr  Zbigniew Kolendo                                             309                    

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe                                07

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria                                   311

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                                                 106           

Grupa wło   mgr  Luca Corso                                                         08        

 

  

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem V (3)             

język  ang/hiszp/niem/wł                        sob 17.05          niedz 14.30

Grupa ang    mgr  Anna Żbikowska                      02                        305                   

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe     102                         07

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria        302                        311

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                       07                         302          

Grupa wło   mgr  Luca Corso                             311                         303       


LEKTORAT   21 listopada 2021

 

                                                                                 Wydział SE  

.

jSE  nst  sem V (4)          j ang        niedz  g 8.15            

.

Grupa 1  mgr  Anna Żbikowska   

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

Meeting ID: 985 171 6556
Passcode: qH1Z7G

.

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

Meeting ID: 408 375 1141
Passcode: yuZQ2X

.

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8653632525?pwd=MndoM00xT2x5emY4QXlGRXhIOGVqZz09

Meeting ID: 865 363 2525
Passcode: 9bMZS4

.

Grupa 4  mgr  Iwona  Karaś

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/3569835093?pwd=eTltU3pMTlVHR1hMbkFqTjVyUEQxZz09

Meeting ID: 356 983 5093
Passcode: 4DuEs6

.

Grupa 5  mgr Zbigniew Kolendo                            

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

Meeting ID: 882 638 5583
Passcode: 3fbewM


 


LEKTORAT Wydz. Neofilologiczny  14 listopada 2021

                     

Wydział Neofilologiczny

.

Fil   Ang  / Ger / Hiszp  / Szw / Włos  nst  sem III (1)             

język  ang./hiszp./niem./wł.                       niedz 17.05

Grupa ang    mgr  Z. Kolendo                                 305

Grupa his  A mgr Małgorzata Espinoza Quispe         102

Grupa his B mgr  Nancy Villegas Echevarria             303   

Grupa niem mgr  Mariusz Stępień                           302 

Grupa wło   mgr  Luca Corso                                  202        

 


LEKTORAT  6 – 7 listopada 2021

 

 

Wydziały SE  /  NS

   

                                                        

 NSz / SE / /jSE  nst  sem III  (2)               sob g 9.00                   

j ang

Grupa 1  mgr  Iwona  Karaś                                               07 

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                      2  

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                            106

Grupa 4  mgr  Michał Ruczyński                                        303

Grupa 5  mgr  Anastasia Misiuk      (Kolendo)                     311          

 

  

                                                                 

jSE  nst  sem V (4)                                 sob 11.40 / 14.30        niedz 14.30      

j ang

Grupa 1  mgr  Anna Żbikowska   (Liszkiewicz)                  2                               07                                     

Grupa 2  mgr  Maciej Chrzanowski                                  02                              302 

Grupa 3  mgr  Dorota Pawlak                                        303                            303

Grupa 4  mgr  Iwona  Karaś                                          401                            309

Grupa 5  mgr  Zbigniew Kolendo                                   319                            305   

 

                    

 

 

 

Konsultacje z lektorami SJO Ateneum po uprzednim kontakcie mailowym.       

 

 lektor                                                          kontakt

  mgr   

         Alberto Bustos Rodriguez             a.bustos@ateneum.edu.pl                     

         Maciej Chrzanowski                     m.chrzanowski@ateneum.edu.pl

         Luca Corso                                  l.corso@ateneum.edu.pl  

         Małgorzata Espinoza Quispe          m.espinoza@ateneum.edu.pl

         Iwona Karaś                                i.karas@ateneum.edu.pl

        Anastasia Misiuk                           a.misiuk@ateneum.edu.pl

        Dorota Pawlak                             d.pawlak@ateneum.edu.pl 

        Michał Ruczyński                         m.ruczynski@ateneum.edu.pl  

        Mariusz Stępień                           m.stepien@ateneum.edu.pl 

       Nancy Villegas Echevarria               n.villegas@ateneum.edu.pl  

       Anna Żbikowska                           a.zbikowska@ateneum.edu.pl 


     

     

      
         

           

                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Stały dyżur kierownika Studium w semestrze zimowym roku ak. 2021-22  

Pok. 306 

wtorek           godz. 13.30 - 18.00   

czwartek       godz. 13.30-15.00

Termin  spotkania podczas zjazdu  do ustalenia:   z.kolendo@ateneum.edu.pl

Proszę pamiętać o podpisie z podaniem kierunku, trybu i semestru studiów