POWRÓT DO MENU

Student

 

kolendo2
   Mgr Zbigniew Kolendo
   Kierownik Studium

   SJO pok. 306

 

 Kontakt stały / dyżury

 z.kolendo(@)ateneum.edu.pl

 

podczas dyżuru:

tel.

Dyżur stały:  

Po kontakcie mailowym możliwość spotkania:

zoom /skype, lub na Uczelni, wtorek godz. 16.00-18.00        

   

Dyżury zjazdowe

zawieszone

 

Studium Języków Obcych

Grupy lektoratowe na Wydziałach NS i SE na semestr letni roku ak. 2020-21

 

Linki do zajęć w zakładce 'Plany - Studia niestacjonarne'. (Uwaga! Strona głupio się otwiera- pierw trzeba zjechać na sam dół i kliknąć na  '1' - bo przy otwarciu widzać poprzedni zjazd! Dajcie znać innym kto juz wie.)

 

 

Maile kontaktowe lektorów w 'Dyżury lektorów'.

 

Lektorat na studiach magisterskich  nst

Zaczynamy wg planu, tj. w niedzielę, 15 listopada o godz. 17.05.

Linki na spotkania z lektorami w zakładce  powyżej: Plany - studia niestacjonarne.

Podział na grupy macie Państwo w swoim wewnętrznym obiegu informacji w postaci list imiennych, ale nawet nie musicie tam zaglądać,  wystarczy, że każdy wie jak się nazywa i czego chce. Patrz poniżej: Podział na grupy

.

Ogólny cel zajęć

.

Celem zajęć w takiej formule jest zasygnalizowanie Państwu w sposób praktyczny znaczenia znajomości  języka obcego w procesie kształcenia i wskazanie sposobów na rozwijanie umiejętności w tym kierunku. 

.

Kryteria oceny  

.

Frekwencja jest podstawowym kryterium oceny tych zajęć, przez co należy rozumieć, że w nauce języka liczy się przede wszystkim  k o n t a k t   z materiałem. W  przypadku lektoratu  są to obecność i udziału w zajęciach. Dokładniej o tym, w grupach z lektorami.  

.

Podział na grupy

.

Dwie grupy angielskie podstawowe:

grupa podstawowa A,  nazwiska  B - L

grupa podstawowa B,  nazwiska M - W

Angielska wyższa i hiszpańska wg wyboru.   

 

.

Zwolnienia z zajęć

.

W trzech przypadkach: posiadanie oceny z lektoratu języka obcego zaliczonego na innych studiach II-go stopnia (magisterskich), posiadanie certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie B2 i wyżej, lub  posiadanie co najmniej licencjatu ze studiów językowych.  

Lista osób występujących o zwolnienie powstała razem z listą podziału na grupy, więc jest i zajmiemy się tym niebawem.     


 

Lektorat na filologii stacjo- i niestacjonarnej sem III - semestr zimowy roku ak. 2020-21

 

W zakładkach "Plany" znajdziecie Państwo sale, lub linki Zooma na poszczególne zajęcia.

Listy imienne z kilkoma dodatkowymi informacjami dostaniecie od przedstawicieli Waszych grup.

   

Studia stacjonarne

angielski 

hiszpański

włoski

.

Studia niestacjonarne

 

angielski

 

hiszpański  gr A

 

hiszpański  gr B

 

niemiecki       

 

włoski

 

bez przydziału

 

do zwolnienia

Nie wcześniej jak po pierwszych zajęciach z lektoratu doślecie Państwo skany dokumentów potwierdzających podstawę do zwolnienia. 

 

 


 

studia licencjackie niestacjonarne  sem. II

 

Wydziały SE i NS

Lektorat

Pierwsze zajęcia sobota, 25 kwietnia, godz. 14.30 

Grupy językowe

Drodzy Państwo, udało nam się dzięki Waszym testom wyłonić pięć grup języka angielskiego o wyrównanych poziomach, które można nazwać Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate i Upper-Inetermediate. W normalnych warunkach, z tych czy innych względów, da się przejść do grupy o poziom wyższej lub niższej, ale sytuacja normalna nie jest, więc prośba abyście zostali jak jesteście. Chyba, że omyłkowo ktoś z gr 5 trafił do gr 1, lub podobnie. I tak mieliśmy szczęście spotkać się jeszcze bezpośrednio i co nieco ustalić.        

 

Cel zajęć

Do tej pory żywy kontakt na zajęciach, oprócz uczenia się konkretnych rzeczy, miał na celu zmobilizowanie Państwa do rozwijania umiejętności językowych poprzez słuchanie, czytanie, oglądanie, zapisywanie zwrotów, powtarzanie ich sobie na głos, nagrywanie i odtwarzanie siebie samego, z naciskiem na Internet jako źródło materiałów numer jeden, i jak najbardziej jest to aktualne. Ubolewać tylko można, że i kontakt stał się internetowy.                          

 

Kryteria oceny i czas trwania kursu

Dotąd obecność na zajęciach stanowiła 50% oceny i aktywność na nich kolejne 25%, co znaczy, że frekwencja i udział to ¾ oceny. Brakującą ¼ były testy, których rolą jest przede wszystkim utrwalenie materiału przerobionego na zajęciach. Student z dobrą frekwencją i udziałem kończy z lepszą oceną niż ten, którego często nie ma, a uda mu się lepiej napisać test. Kryteria są wymierne i szczegółowiej o tym z lektorami.

Zobaczymy w praktyce czy te same kryteria możemy stosować i w formule zajęć online.      

Lektorat przewidziany jest na 10 spotkań w ciągu dwóch semestrów, co łącznie daje 60 godzin lekcyjnych kursu. Ocena końcowa w rubryce pt. „egzamin”, jest jedynie wypadkową wszystkich Państwa osiągnięć w obu semestrach.     

 

Zwolnienia z zajęć

Istnieje możliwość przepisania oceny z lektoratu języka obcego zaliczonego na innych uczelniach wyższych, lub dzięki posiadanemu certyfikatowi znajomości jakiegokolwiek nowożytnego języka obcego na poziomie B2 i wyżej.

Jeżeli takie osoby są to proszę na razie tylko o mail, najlepiej do środy, 22 kwietnia. W tytule maila:  ‘zwolnienie z lektoratu’, a potem krótkie wyjaśnienie. Skany dokumentów doślecie Państwo po rozpoczęciu zajęć.  

 

Prośba o maile

Listy imienne podziału na grupy jak poniżej prześlę Państwu na Wasze maile grupowe. Wydziału NS mam dwa, natomiast pedagogika tylko 3-letnia przysłała kontakt, jeżeli jednolita ma inny adres mailowy, to może podesłać.        

Jak Państwo wiecie, w każdej z pięciu grup językowych mogą być studenci z Waszych czterech różnych kierunków, więc utworzenie wspominanego już maila dla każdej z grup lektoratowych też wydaje się sensowne.     

(Grupy 5 i 3 już mają! -;)

Grupy

Odsyłam zainteresowanych też do listy imiennej podanej Państwu w linku mailami grupowymi. Lektorzy przyjmują do swojej grupy tylko studentów z listy. 

(jezeli się ktoś jeszcze uchował do tej pory bez przydziału, proszę o maila po zajęciach) 

 

Linki do zajęć znajdziecie Państwo również w zakładce SJO: Plany - Studia stacjonarne

Uwaga praktyczna: można wejść poprzez link, nie potrzebne wtedy ID i hasło. Można też wpisując ID i hasło. 

Kontakty do lektorów w zakładce SJO: Dyżury lektorów

 


 

Studium Języków Obcych   Ateneum– Szkoła Wyższa

 

 

Studium Języków Obcych naszej Uczelni prowadzi zajęcia w ramach lektoratów obowiązkowych na studiach dziennych i zaocznych licencjackich, oraz zajęcia fakultatywne dostępne dla wszystkich studentów naszej uczelni niezależnie od typu studiów.

 

W naszej ofercie językowej uwzględniamy w pierwszym rzędzie wymogi współczesnego świata i stąd nacisk na znajomość języka angielskiego. Wychodzimy również naprzeciw różnorodnym zainteresowaniom naszych studentów jak i pobudzamy Was do poszerzania swoich horyzontów kulturowych i językowych, co z kolei przejawia się w odpowiednim doborze zajęć fakultatywnych.

 

Tak jak i Państwo mam nadzieję, że dobrze poukładana rzeczywistość wirtualna w postaci nowej strony internetowej Uczelni przełoży się na poprawę jakości naszych odniesień w świecie rzeczywistym; rzecz niebagatelna w komunikacji miedzy ludzkiej. A u podstaw tejże komunikacji leży właśnie nauka języków. Zebrane i uporządkowane informacje na temat lektoratów, fakultetów, dyżurów i lektorów znajdziecie teraz Państwo w jednym miejscu. 

 

Tymczasem w imieniu swoim, oraz koleżanek i kolegów zespołu lektorskiego naszego Studium zapraszam Państwa do odwiedzin kącika wirtualnego SJO, a jeszcze bardziej do osobistego udziału i realizacji własnych zainteresowań.

 

                                                                                                                Zapraszamy!

Zajęcia fakultatywne

 

Fakultety językowe to dodatkowe zajęcia dla studentów Ateneum z zaproponowanego przez Państwo języka obcego, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Prowadzeni przez lektorów, którzy się na tym znają, uczestnicy opanowują  p o d s t a w y  danego języka i nabywają znajomości kodów kulturowych, co znakomicie poszerza percepcję odwiedzanego kraju i pogłębia rozumienie jego mieszkańców.   

Ukończenie kursu odnotowywane jest w suplemencie dyplomu ukończenia studiów.

 

Ile przeznaczyć czasu i pieniędzy?

 

W semestrze przewidzianych jest 15 godz. lekcyjnych, co najefektywniej przekłada się na 10 spotkań po ok. 60 minut. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o godz. 17.00 i później, aby umożliwić uczestnictwo osobom pracującym.    

Organizujemy się i finansujemy  w e   w ł a s n y m  zakresie. Wpisowe jakie wnoszą studenci semestralnie zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 osób - 75zł.

 Propozycje i  zgłoszenia

 

Proszę o maila   na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                fakultet z języka  …………. 

 w treści maila swoje:         imię  nazwisko / nr indeksu / kierunek  semestr  /tryb studiów  / adres mailowy

  

Jak Państwo widzicie, minimum uczestników do powstania danej grupy to 5 osób. Dlatego zanim jeszcze wyślecie swoją propozycję, dobrze jest się rozglądnąć wśród znajomych na roku i namówić ich do udziału. Informacja o stanie zgłoszeń pojawi się tu na stronie. Mając kilka osób chętnych zaczynamy uruchamiać kontakty z odpowiednimi lektorami.                                                                                          

 

 


 

Fakultety językowe

„Kultura i język” 2016-17

 

                                                                                                                                       

jedna z propozycji: 

Fakultet z języka francuskiego

Język, kultura, obyczaje Francji

 

czyli dodatkowe i dowolne zajęcia dla   w s z y s t k i c h   studentów Ateneum z języka obcego, który chcecie poznać w stopniu co najmniej komunikatywnym, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Mogą być to języki najbliższych sąsiadów jak niemiecki, rosyjski, czy szwedzki, popularne jak hiszpański czy włoski, bądź mniej u nas znane jak perski czy turecki.

Co w tym roku?

Proszę o zgłaszanie propozycji w formie zapisów nadsyłanych na adres:

z.kolendo@ateneum.edu.pl      

 

 

FORMALNIE

kurs jest z założenia dwusemestralny, po 15 godz. lekcyjnych w semestrze, łącznie 30. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o 17.00 i później. Najlepiej jak w semestrze jest dziesięć spotkań po ok. 60min.

 Przedsięwzięcie jest non-profit; organizujemy i finansujemy się sami. Wpisowe semestralne zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 - 75zł;  c/ powyżej 16 - 50zł.   

 

Jak się zgłosić / zapisać?

 

Mailowo,  na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                 język  …………. 

 w treści maila:     imię  nazwisko / nr alb. / kier.  sem.  tryb  st lub  nst /  mail         [w jednej linii]

 

Np. zgłoszenie Asi Kowalskiej na hiszpański:

      temat:  język hiszpański

      treść:  Joanna Kowalska  5765  / diks sem III / nst /  jmail@kowalska.pl

 

 


 

Z proponowanych fakultetów językowych z cyklu „Kultura i język” na 2014-15 obejmujących Europę, obie Ameryki i Bliski Wschód ruszył tylko niemiecki i jest jego kontynuacja w semestrze letnim.

 

O zapisach w notce o fakultetach poniżej.

 

 

 

ulotka jpg

Niemiecki - kontynuacja; semestr letni 2014-15

.

.

fakultet niemiecki – Deutsch – das macht spass.  

lektor: Jolanta Płukis

termin zająć:             wtorek      godz. 17.00    sala 202

start:                       24 marca 

poziom średnio-zaawansowany

Zapraszamy!

.

.

Zajęcia fakultatywne?

 

Fakultety językowe to dodatkowe zajęcia dla   w s z y s t k i c h  studentów Ateneum  z wybranego przez Państwo języka obcego, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Prowadzeni przez lektorów, którzy się na tym znają, uczestnicy opanowują podstawy danego języka i nabywają znajomości kodów kulturowych, co znakomicie poszerza percepcję odwiedzanego kraju i pogłębia rozumienie jego mieszkańców.   

Ukończenie kursu odnotowywane jest w suplemencie dyplomu ukończenia studiów.

 

Ile przeznaczyć czasu i pieniędzy?

 

Kurs jest z założenia dwusemestralny, po 15 godz. lekcyjnych w semestrze, łącznie 30. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o 17.00 i później. Najefektywniejszy rozkład zajęć w semestrze to 10 spotkań 60-cio minutowych .     

Nikt na tym nie zarabia, ale oraganizujemy się i finansujemy  w e   w ł a s n y m  zakresie. Wpisowe jakie wnoszą studenci semestralnie zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 osób - 75zł;  c/ od 16 osób - 50zł.   

 

 

Jak się zapisać?

Mailowo,  na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                 język  …………. 

 w treści maila swoje:  imię  nazwisko / nr indeksu / kierunek  semestr  /tryb studiów (zao lub stac) / adres mailowy

                                                                                       [w jednej linii]

Np. zgłoszenie Asi Kowalskiej na hiszpański:

      temat:  język hiszpański

      treść:   Joanna Kowalska  5765  / diks sem III / zao  /  mojmail@kowalska.pl

 Dalsze wskazówki przyjdą w mailu zwrotnym.

 

Przed wakacjami zakończyliśmy cztery kursy: 

 

Obszar kulturowy Europy i obu Ameryk

ponawiamy / kontynuujemy cieszące się dotąd zainteresowaniem fakultety

 

hiszpański, niemiecki, szwedzki i włoski

 

        

 
 

 

i wychodzimy poza krąg kultury europejskiej:

 

Bliżej Bliskiego Wschodu - Turcja i Iran

 

          Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony kulturze krajów Bliskiego Wschodu zaczynając od Turcji i Iranu. Z Turkami łączą nas teraz przede wszystkim biura podróży, ten sam alfabet łaciński i szacunek dla króla Jana III Sobieskiego. Mimo, iż tak cywilizacyjnie jak i językowo różni od Europejczyków, aspirują do formalnego włączenia się w struktury UE. Paradoksalnie Iran, chociaż etnicznie to ludność aryjska, a ich język należy do tej samej grupy językowej co nasz, wydaje się o wiele wiele dalej oddzielony arabskim alfabetem i wielką polityką.        

          Oba kraje to ciepłe i nawet gorące morza, rozległe górzyste przestrzenie, bogactwo zabytków z minionych epok i niezwykle życzliwi mieszkańcy. Język angielski faktycznie wystarczy do poznania tych krajów, jeżeli nasz globtroter przemierza przestrzenie między recepcją hotelową, basenem i leżakiem. W każdej innej sytuacji trzeba umieć liczyć choćby do 100, przywitać się, powiedzieć kim się jest i umieć zapytać o drogę. Dalsze tematy poruszamy rękami i uśmiechem.

I takich umiejętności nabywają uczestnicy fakultetów. Natomiast komunikację pozawerbalną gestem, mimiką, itp. stosujemy jak zawsze wedle własnego uznania.  

                                                   

Fakultet perski

 

 plakat

 

          Język perski używany głównie w Iranie i Afganistanie jest dobrym wprowadzeniem w kulturę Bliskiego Wschodu. Alfabet arabski przestaje być ciągiem zagadkowych robaczków, a po opanowaniu alfabetu nauka zaczyna już iść, bo język sam w sobie oceniany jest jako dość łatwy w użyciu.  Otwiera zakryty dotąd świat.

          Czy ktoś z Was wie, że np. kino irańskie to pod względem poziomu  artystycznego i też ilości dobrych produkcji zajmuje czołową pozycję w rankingu kinematografii światowej?

          Zanosi się i na inne małe odkrycia tego typu. Pomoże Tobie w tym Katarzyna Javaheri.

;

.

                                 Fakultet turecki

 

turcja

          Język turecki posługuje się alfabetem łacińskim dopiero od niespełna stu lat. Do roku 1928 podobnie jak perski, był pisany za pomocą alfabetu arabskiego. Turcy są niezwykle życzliwi wobec przyjezdnych, a Polaków w szczególności i znajomość podstawowych zwrotów wystarcza z powodzeniem do porozumienia się. Liczebniki tureckie są dziecinnie proste, trzeba tylko opanować słowa, które w swoim brzmieniu nie przypominają nam niczego co znamy z języków europejskich. Jest to ciekawe doświadczenie.

          Poza tym Turcja Zachodnia i Środkowa to tereny gdzie powstawała nasza cywilizacja o czym świadczą ruiny greckie, rzymskie i pozostałości po pierwszych kościołach chrześcijańskich. Z zamieszkujących dzisiejszą Turcję Żydów wywodzi się późniejszy św. Paweł z Tarsu, który potem przemierzał kraj w swoich podróżach misyjnych. Wiele ludów żyło w tamtych stronach i każdy coś po sobie pozostawił, dlatego w Turcji trudno nam czuć się obco.  Dobrze jest więc teraz choć nieco umieć porozumieć się z mieszkańcami tego kraju.

          Dziś to kraj nowoczesny i niezwykle dynamiczny. Poznając kulturę i język współczesnej Turcji otwierasz się na rozwój i odkrywasz zręby swojej kultury. Twoim przewodnikiem będzie pochodzący z Izmiru Hakan Haner.           

.

Rozumienie innych zaczyna się od rozumienia siebie

.   

      Dlatego w dalszym ciągu proponujemy zajęcia fakultatywne z naszego kręgu kulturowego dla tych, którzy chcą się ugruntować w relacjach do najbliższych sąsiadów. Do wyboru mamy:

.

język hiszpański - ostatnio najpopularniejszy

.

język niemiecki - użyteczny

.

język szwedzki - sąsiadów zza morza

.

język włoski - piękny język pięknego kraju

.

Zapraszamy!

 

 

 

                            

 

 

                                                                                                                                                                            semestr letni   2020-21                                                     

    LEKTORATY – STUDIA STACJONARNE

Wydział Nauk Społecznych    (DiKS)    sem II

 

wtorek      godz. 11:45-13:15

czwartek  godz. 13:30-15:00

 

mgr Zbigniew Kolendo   (JEDEN LINK NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA)

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

Meeting ID: 882 638 5583

Passcode: 3fbewM       

                                                 

Wydział Neofilologiczny

 

SEMESTR IV   czwartek  godz. 11:45-13:15

 

Grupa angielska - mgr Zbigniew Kolendo   (JEDEN LINK NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA)

https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

Meeting ID: 882 638 5583

Passcode: 3fbewM

 

Grupa hiszpańska - mgr Alberto Bustos Rodriguez  (JEDEN LINK NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA)

ID de reunión: 827 6679 2371
Código de acceso: kD8aMj

 

Grupa włoska - mgr Luca Corso (JEDEN LINK NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA)

https://us02web.zoom.us/j/5526307890?pwd=b2ZzRkZ0YWlGNDlkK2FDVDZNeWxDUT09

Meeting ID: 552 630 7890

Passcode: 9matrd

 

SEMESTR VI     wtorek godz. 10:00 - 11:30

 

Grupa hiszpańska A - mgr Monika Szablińska   (JEDEN LINK NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA)

https://zoom.us/j/96800754939?pwd=Uk9tUldVck5sb3hhSHZZU1IwbCtYQT09

Meeting ID: 968 0075 4939

Passcode: E0e7U0

Grupa hiszpańska B - mgr Alberto Bustos Rodriguez
ID de reunión: 818 1668 6808
Código de acceso: e00caP

 

LEKTORATY  26 - 27 czerwca 2021r.

  

 

Wydziały  NS / SE  

 

 

SE mgr nst   sem II (2)                               n27czer  14:30 / 17.05 

języki  angielski / hiszpański

 

Grupa ang 1  mgr  Anna Żbikowska  

https://zoom.us/j/9851716556?pwd=WEZoNFc3NFhGdjBsaHc4OXVQazcyQT09

Meeting ID: 985 171 6556
Passcode: qH1Z7G

 

Grupa ang  2  mgr  Maciej Chrzanowski

Meeting ID: 408 375 1141
Passcode: yuZQ2X
https://zoom.us/j/4083751141?pwd=NDhHYjc3WWhoTHJIbjdPTHhLajk0UT09

 

Grupa ang  3  mgr  Zbigniew Kolendo


https://us02web.zoom.us/j/8826385583?pwd=T0hQbTFabm9BdUowblcrY2tOZWhidz09

Meeting ID: 882 638 5583
Passcode: 3fbewM


 

Grupa hisz         mgr Nancy Villegas Echevarria   

https://us02web.zoom.us/j/86900505556?pwd=SFVGWW5Id3A4bGMxb296T2p0Rld1QT09

Meeting ID: 869 0050 5556
Passcode: Z1av5W

 

                                     

                                                                                                                .

 

 

 

Konsultacje z lektorami SJO Ateneum po uprzednim kontakcie mailowym.       

 

 lektor                                                          kontakt

  mgr   

         Alberto Bustos Rodriguez             a.bustos@ateneum.edu.pl                     

         Maciej Chrzanowski                     m.chrzanowski@ateneum.edu.pl

         Luca Corso                                  l.corso@ateneum.edu.pl  

         Małgorzata Espinoza Quispe          m.espinoza@ateneum.edu.pl

         Daria Liszkiewicz                         d.liszkiewicz@ateneum.edu.pl  

         Izabela Mai                                 i.mai@ateneum.edu.pl  

         Dorota Pawlak                             d.pawlak@ateneum.edu.pl 

         Mariusz Stępień                           m.stepien@ateneum.edu.pl

         Monika Szablińska                        m.szablinska@ateneum.edu.pl   

         Anna  Szymańska                          m.szymanska@ateneum.edu.pl

         Tito Osmar Uriona Vega                 o.uriona@ateneum.edu.pl

         Nancy Villegas Echevarria               n.villegas@ateneum.edu.pl
         

           

                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Stały dyżur kierownika Studium w semestrze zimowym roku ak. 2020-21   

.  

Pierw kontakt mailowy i możliwość uzgodnienia spotkania na Zoomie, lub w budynku Uczelni we wtorek w godz. 15.00 - 18.00    

                  

.

Dyżury zjazdowe zawieszone do czasu wznowienia zajęć w budynku.       

.

I cykl                                          


                                  

II cykl                                                                                                       

  

stały kontakt:   z.kolendo@ateneum.edu.pl

Proszę pamiętać o podpisie z podaniem kierunku, trybu i semestru studiów