POWRÓT DO MENU

Student

Filologiczne Koło Naukowe Ateneum Textually

Filologiczne Koło Naukowe Ateneum „Textually” działa na wydziale neofilologicznym Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku pod opieką dziekan Wydziału Neofilologii dr Katarzyny Kukowicz-Żarskiej. Formalnie rozpoczęło działalność w październiku 2019r. i działa w czterech sekcjach: literackiej, kulturowej, twórczej i przekładu. W każdej sekcji koło dzieli się dalej na poszczególne filologie (angielską, niemiecką, hiszpańską, włoską i szwedzką).

Koło ma na celu szerzenie i pogłębianie świadomości członków koła oraz osób i instytucji stowarzyszonych w zakresie zagadnień literackich, językoznawczych, kulturowych oraz przekładoznawczych pomocnych nie tylko w przyswojeniu samego języka, ale też w zrozumieniu jego pochodzenia i kultury. Do koła zapraszamy studentów oraz absolwentów naszej uczelni w każdym wieku, jak i wszystkich pasjonatów, których zainteresowania mieszczą się w działalności koła.

Spotkania odbywają się cyklicznie i mają charakter głównie warsztatowy. Działalność koła to również wydawanie biuletynu i publikacji, działania promujące wydział, organizacja i udział w konferencjach, organizacja spotkań ze specjalistami, wszelkiego rodzaju warsztatów i wydarzeń. Współpracujemy również z różnymi placówkami kulturalnymi i naukowymi o zasięgu lokalnym i nie tylko.

Wszystkich studentów i wykładowców chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Można się przyłączyć do kilku sekcji. Każda sekcja spotyka się osobno i działa samodzielnie. Raz na jakiś czas spotykamy się wszyscy razem w celu przedstawienia i omówienia naszych działań.

Przewodniczący: Dorota Skowrońska (d.skowronska@ateneum.edu.pl)
Zastępca przewodniczącego: Arkadiusz Janczyło (a.janczylo@ateneum.edu.pl)
Sekretarz: Marta Białek (m.bialek@ateneum.edu.pl)
Skarbnik: Natalia Podlecka (n.podlecka@ateneum.edu.pl)

Sekcja literacka Filologicznego Koła Naukowego stawia sobie za zadanie podniesienie poziomu czytelnictwa wśród studentów Ateneum-Szkoły Wyższej oraz zachęcenie do odkrywania literatury anglojęzycznej. Spotkania sekcji odbywają się raz w miesiącu w formie klubu książki. Uczestnicy spotkań omawiają wybrane opowiadania i rozdziały, analizują język narracji, przyglądają się fabule, gatunkowi i stylowi pisarza.

Zapraszamy do kontaktu:
Opiekun sekcji literackiej: Dorota Skowrońska d.skowronska@ateneum.edu.pl

Semestr zimowy 2019/2020:

  1. Październik: Margaret Atwood, „Stone Mattress”
  2. Listopad: Sally Rooney, „Color and Light”
  3. Grudzień: Terry Pratchett, „Father Christmas’s Fake Beard”
  4. Styczeń: Salman Rushdie, „The Little King”

Celem działalności sekcji przekładu filologii angielskiej jest zdobywanie i poszerzanie:
• świadomości i postrzegania wpływu aspektów historycznych, kulturalnych oraz zagadnień dotyczących w przekładzie między językiem polskim a angielskim
• umiejętności rozwiązywania problemów językowych i międzykulturowych w przekładzie
• kontaktów z przekładoznawcami, tłumaczami i instytucjami oraz wymiana doświadczeń z ciekawymi osobami
• spędzanie czasu w zabawny, ciekawy i intelektualnie stymulujący sposób

Jeśli bawi Cię zabawa językiem, szukanie nietypowych rozwiązań w tłumaczeniach, chcesz poszerzyć nie tyle swoją wiedzę i znajomość języka, ale też szeroką jego świadomość i wyczucie językowe, to czekamy na Ciebie.

Spotkania sekcji odbywają się raz w miesiącu i opierają się głównie na analizie i przekładzie materiału z różnych dziedzin, np. kultury, filmu, prasy, literatury, itp. w oparciu o wielorakie założenia teoretyczne z dziedziny przekładoznawstwa. Tematyka spotkań obejmuje wszelkie aspekty języka angielskiego i polskiego oraz kultury obszaru anglojęzycznego, które w jakikolwiek sposób dotyczą przekładu lub przekładoznawstwa.

Zapraszamy do kontaktu:

Arkadiusz Janczyło
Opiekun sekcji przekładoznawczej filologii angielskiej

a.janczylo@ateneum.edu.pl

Głównym celem działalności sekcji kulturowej jest przyjrzenie się współczesnej popkulturze, szczególnie w jej wydaniu amerykańskim. Na spotkaniach sekcji będziemy oglądać i analizować filmy, które pełnią szczególną rolę kulturotwórczą, tropić wątki i motywy wspólne dla zachodniej popkultury i dobrze się bawić. Popcorn na każdym spotkaniu!

Zapraszamy do kontaktu:
Opiekun sekcji twórczej: Natalia Podlecka n.podlecka@ateneum.edu.pl

Semestr zimowy 2019/2020:

Październik: Kultura superbohaterów
Film: Chronicle (2012) reż.: Josh Trank
Po filmie dyskusja na temat superbohaterów jako ważnej części kultury amerykańskiej. Spróbujemy dojść do źródeł fascynacji Amerykanów (i nie tylko) tą tematyką, rozwijaną przede wszystkim w komiksach i kinematografii.

Listopad: Książka a film
Film: The Shining (1980) reż.: Stanley Kubrick
Czy istnieje dobra ekranizacja książki? Po filmie dyskusja na temat wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć twórcy filmów, pisarze i tłumacze.

Grudzień: Świąteczne szaleństwo
Film: How the Grinch Stole Christmas (2000) reż.: Ron Howard
Dr Seuss jako twórca ikon amerykańskiej kultury i świadomości. Po filmie dyskusja o fenomenie Świąt Bożego Narodzenia w multikulturowym społeczeństwie amerykańskim.

Styczeń: Kultura sukcesu
Film: The Pursuit of Happyness (2006) reż.: Gabrielle Muccino
Czy Amerykanie pożądają sukcesu silniej od innych? Po filmie dyskusja o amerykańskim śnie i motywacji Amerykanów do jego realizowania.

Głównym celem działalności sekcji twórczej filologii angielskiej Novel Stories jest nauka zasad kreatywnego pisania tekstów w języku angielskim. Uczestnicy zapoznają się z istniejącymi tekstami kultury i wspólnie je analizują, zwracając uwagę na charakterystyczny styl danego twórcy, a finalnie stworzą własne teksty literackie oraz komiksy.

Członkowie sekcji mierzą się z ograniczeniami leksykalnymi i leksykalno-składniowymi języka angielskiego, ale też w pełni wykorzystują jego możliwości.

Spotkania odbywają raz w miesiącu w formie warsztatów. Efekty pracy uczestników koła zostaną wydane przez Ateneum-Szkołę Wyższą.

Zapraszamy do kontaktu:
Opiekun sekcji twórczej: Marta Białek m.bialek@ateneum.edu.pl

Semestr zimowy 2019/2020:

1) Październik: Na szóstkę
Ile można przekazać w historii złożonej z sześciu słów? Zainspirowani pomysłem Hemingwaya spróbujemy wyrazić maksimum treści w minimalnej formie.

2) Listopad: Spoiler alert
Znamy zakończenie, ale nie mamy całej historii. Zastanowimy się, w jaki sposób budować ciekawą fabułę i odkryjemy ilość różnych dróg, które zaprowadzą nas do jednego celu.

3) Grudzień: Wypisz, wymaluj
W grudniu zmierzymy się także z formą graficzną. Przyjrzymy się znanym komiksom, określimy sposoby w jakie na nas oddziałują i spróbujemy namalować własne historie… nie tylko słowami.

4) Styczeń: Facts, not fiction
Czy kreatywność ma swoje granice w literaturze faktu? Sprawdzimy to na przykładach znanych tekstów non-fiction, a także na własnych historiach.

Senate, knives, betrayal – Rome has fallen.

Owls brought letters, you’re not accepted.

The War’s over, wife’s still waiting.

Sugarcoating often makes things super bitter.

Juice without ice is just ju.

Two old make one new one.

BoardRoom działa w Filologicznym Kole Naukowym Ateneum Textually jako sekcja filologii szwedzkiej. Spotykamy się co poniedziałek w godzinach 13:00-16:00 w sali 309 w Ateneum-Szkole Wyższej, aby wspólnie pograć w gry planszowe. Zapraszamy każdego, kto lubi planszówki i chciałby spędzić czas w miłej atmosferze; gramy zarówno w gry po szwedzku, jak i po angielsku.

Dołącz do nas!

Kontakt: Nikodem Bradtke planes.walker.81@gmail.com

 

BoardRoom is a Swedish Philology Section of Ateneum Student Philological Society Textually. We meet every Monday from 1:00 to 4:00 p.m. in room 309 in Ateneum-University Gdansk. We will gladly welcome everyone who likes board games and wants to spend time in a friendly atmosphere. Our games are both in Swedish and English.

Join us!

Contact: Nikodem Bradtke planes.walker.81@gmail.com

 

We wtorek, 8.10.2019 r., odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Filologicznego Koła Naukowego Ateneum Textually.

Wszystkich zgromadzonych przywitali pełnomocnik Rektora prof. nadzw. dr hab. Henryk Olszewski oraz Dziekan Wydziału Neofilologicznego dr Katarzyna Kukowicz-Żarska.

Opowiedzieliśmy trochę o swoich zainteresowaniach, przyjrzeliśmy się ofercie Koła i wybraliśmy interesujące nas sekcje – niektórzy kilka od razu. Wspólnie zamierzamy nie tylko dobrze się bawić, ale przede wszystkim tworzyć mnóstwo wartościowych prac, którymi będzie się można pochwalić.

Na spotkaniu nie zabrakło oczywiście pączków

Wtorek, 15.10.2019 r., 15:30, sala 309 – sekcja Novel Stories

Czwartek, 24.10.2019 r., 13:15, sala 309 – sekcja Popcorn

Wtorek, 29.10.2019 r., 16:45, sala 309 – sekcja Potato Granny

Wtorek, 5.11.2019 r., 15:00, sala 309 – sekcja Bookworms

We wtorek, 15.10.2019 r. o 15:30, w Ateneum-Szkole Wyższej odbyło się pierwsze spotkanie sekcji twórczej Novel Stories.

Mieliśmy okazję przyjrzeć się pomysłowi Ernesta Hemingwaya na wyrażenie maksymalnej treści w minimalnej ilości znaków, czyli na mikroopowiadanie złożone tylko z sześciu słów. Przeanalizowaliśmy przykłady stworzone zarówno przez autorów znanych – takich jak Margaret Atwood czy Jeffrey Eugenides – jak i przez tych zupełnie nieznanych, umieszczających swoje historie w sieci. Dyskusja doprowadziła nas do konkluzji, że najważniejszy jest poruszający pomysł lub chwytliwy temat, a liczba interpretacji nawet tak krótkiego utworu może być nieskończona.

Na koniec mogliśmy stworzyć własne historie; okazało się, że nie jest to tak trudne, jak mogłoby się wydawać, a kilka słów w zupełności wystarczy, aby poruszyć czy rozśmieszyć innych.

Efekty naszej pracy będzie można podziwiać już wkrótce w zakładce Twórczość sekcji Novel Stories; zapraszamy do lektury oraz na kolejne spotkanie sekcji, które odbędzie się we wtorek, 12.11.2019 r. o 15:30 w sali 309.

The first meeting of creative section Novel Stories took place on Tuesday, 15th October 2019 at 3:30 p.m. in room 309 in Ateneum-University.

During the meeting we had a chance to take a closer look at Hemingway’s idea to express a maximal message in a minimal amount of characters, namely at a microstory consisting of only six words. We analysed the examples created by both well-known authors, such as Margaret Atwood or Jeffrey Eugenides, and by those anonymous, uploading their work to the Internet. Our discussion led to a conclusion that what’s most important is a moving idea or a catchy topic and that the number of interpretations of even such a short story could be infinite.

Lastly, we were able to create our own stories; as it turned out, the task was not as difficult as one could assume at the beginning and few words is enough to move or amuse the readers.

The effects of our work will soon be published in the tab ‘Work’ in Novel Stories section. Take a look there and come to our next meeting which is planned for Tuesday, 12th November 2019 at 3:30 p.m. in the room 309.

Pierwsze spotkanie sekcji Popcorn za nami! Wszyscy z wielkim zaangażowaniem śledzili rozwój akcji na ekranie, ale również nie brakowało dyskusji przed, w trakcie oraz po filmie. Dziękuję wszystkim przybyłym za podzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Rezultaty tej dyskusji już wkrótce na naszym blogu!

The first meeting of the Popcorn Section is behind us. Everyone was deeply engaged in both following the story in the movie and the discussion that took place before, during and after it. Thanks to all participants for sharing your knowledge and observations. The results of the meeting and the discussion will soon appear on our blog!

Miło nam ogłosić, że do naszego Koła dołączyła nowa sekcja filologii szwedzkiej BoardRoom! Jeśli lubisz planszówki i chcesz miło spędzić poniedziałkowe popołudnia, dołącz do nas! Spotkania odbywają się co poniedziałek w godzinach 13:00-16:00 w sali 309. Zapraszamy!

It’s a pleasure to announce that a new Swedish Philology Section BoardRoom has joined our Society! If you like board games and want to spend your Monday afternoons in a friendly atmosphere, join us! We meet every Monday 1:00-4:00 p.m. in room 309. Come play with us!

Dziś, we wtorek 29.10.2019 r., na spotkaniu sekcji Potato Granny straszyliśmy się i bawiliśmy się omawiając problemy w tłumaczeniu opowieści o duchach. Było dużo fajnych pomysłów, jak sobie radzić z różnicami kulturowymi, historycznymi i stylistycznymi w przekładzie. Wkrótce opublikujemy nasze teksty na stronie i w dodatku do biuletynu Koła.

Today at Potato Granny’s meeting we had a frightening and fun time discussing translation issues in ghost stories. We brainstormed copiously ways to deal with cultural, historical and stylistic differences in translation. We will soon publish the fruit of our labour online and in an attachment to the next bulletin.