POWRÓT DO MENU

Student

E-Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2013/2014 zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. nr 201, poz. 1188) , Ateneum –
Szkoła Wyższa w Gdańsku umożliwia indywidualnie swoim Studentom dostęp do
dokumentacji przebiegu studiów prowadzonej w formie elektronicznej.

Aby założyć konto w e-dziekanacie prosimy wpisać:
login, który jest w postaci:
nazwisko.numer albumu
oraz prosimy wpisać dowolne, indywidualne hasło.


Numer albumu znajduje się na legitymacji studenckiej obok zdjęcia. Możliwość
zalogowania się do e-dziekanatu nastąpi po wpisaniu stworzonego podczas procesu
rejestracji (zakładania konta) indywidualnego hasła. Prosimy zapamiętać hasło,
bowiem nie zostanie ono zapisane w bazie Uczelnianej.

Ze względów bezpieczeństwa uprzejmie prosimy nie udostępniać osobom trzecim
loginu i hasła.

Informujemy, że istnieje możliwość jednorazowej zmiany loginu. Aby dokonać
takiej zmiany należy osobiście zgłosić się do Dziekanatu Uczelni w godzinach
urzędowania – wtorek 11:00-19:00, środa 08:00-13:00, czwartek, piątek
12:00-16:00, sobota 08:30-14:30. W loginie mogą być użyte polskie znaki
diakrytyczne (ą, ć, ł, ż  itp.).

 Link do e-dziekanatu