POWRÓT DO MENU

Student

naspinski
Mgr Tomasz Naspiński
Kierownik Zarządzający
Dziekanatu
tel. 58 722-08-10
e-mail:
dziekanat(at)ateneum.edu.pl
t.naspinski(at)ateneum.edu.pl

 

Godziny otwarcia Dziekanatu:

Poniedziałek: nieczynne

Wtorek: 12.00-18.00 

Środa: 8.00-13.00

Czwartek: 11.00-15.00

Piątek: 11.00-15.00

'Sobota: 8.30-14.30

  

Dziekanat - informacje - dokumenty

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZJAZDÓW ZNAJDUJE SIĘ W "ORGANIZACJI ROKU"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA STUDENCI OSTATNICH SEMESTRÓW:

Studenci, którzy kończą studia w styczniu/lutym 2020 i chcą obronić się w lutym/marcu 2020 - ostateczny termin składania dokumentów do obrony to:  29 luty 2020 (pod warunkiem, że wszystkie przedmioty są zaliczone w e-dziekanacie). Pracę należy oddać do dziekanatu w dwóch egzemplarzach - dwustronnie wydrukowanych, zbindowanych (nie w twardej oprawie!), do pracy dołączyć obiegówkę i płytę CD lub dvd z nagraną pracą (w jednym pliku w programie word lub pdf) oraz 4 zdjęcia dyplomowe (4,5 x 6,5cm).

Ostateczny termin składania prac magisterskich lub licencjackich to 29 luty 2020.

Każda praca zostaje sprawdzona przez Jednolity System Antyplagiatowy. Praca do systemu jest wprowadzana przez promotora lub pracownika dziekanatu w zależności kto ją pierwszy otrzyma w wersji elektronicznej, zatwierdzonej do obrony. Pracę w wersji elektronicznej (na cd lub dvd) oddaje się razem z wersją papierową, obiegówką i zdjęciami. 

Jeżeli, student nie zdołał napisać pracy dyplomowej i nie odda jej w Dziekanacie do maksymalnie 29 lutego 2020 powinien złożyć podanie do Dziekana o powtarzanie seminarium magisterskiego/dyplomowego. Do podania powinien zostać dołączony dowód wpłaty na 600 zł. Powtarzanie seminarium umożliwia dokończenie pisania pracy magisterskiej/dyplomowej do końca września 2020 (oczywiście można się bronić wcześniej).

Studenci, którzy nie złożą pracy lub nie złożą podania o powtarzanie seminarium, zostaną skreśleni z listy studentów z dniem 01 marca 2020. Prosimy o przestrzeganie terminów.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Promotorzy wybierani są drogą emailową.

Promotorzy wybierani są drogą emailową. 

 

 

Promotorzy wybierani są drogą emailową.

 

Studia I stopnia Studia II stopnia

Studenci VI semestru studiów licencjackich

Po zaliczonej sesji egzaminacyjnej prosimy złożyć w
Dziekanacie komplet dokumentów do obrony:

Pracę dyplomową w miękkiej okładce, drukowaną
dwustronnie, podpisaną (zaakceptowaną) przez Promotora
(brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej
w Dziekanacie) oraz zawierającą na ostatniej stronie
oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy.
- Strona tytułowa (wzór na stronie internetowej Ateneum –
w zakładce pliki do pobrania)musi zawierać temat pracy
w języku polskim i angielskim (tłumaczenie we własnym zakresie);

• Pracę dyplomową zapisaną w jednym pliku na płycie CD podpisaną
przez Promotora i opisaną (nr albumu, imię i nazwisko
Studenta oraz temat pracy). Płyta CD (nie DVD!) powinna
znajdować się w kopercie, przyklejonej na wewnętrznej
stronie okładki na końcu egzemplarza pracy;

4 zdjęcia dyplomowe 45 x 65 mm podpisane imieniem
i nazwiskiem oraz nr albumu;

• Wypełnioną kartę obiegową (do pobrania ze strony www –
pliki do pobrania lub z podajników przed Dziekanatem Uczelni).
Do egzaminu licencjackiego zostaną dopuszczone tylko te osoby,
które nie mają zaległości finansowych oraz zaległości w bibliotece.
Aby uzyskać wpis na karcie obiegowej w bibliotece, studenci
zapisani do biblioteki muszą zwrócić kartę czytelnika.
W przypadku zgubienia karty czytelnika opłata wynosi
10 zł - płatne w bibliotece. Studenci nie zapisani do biblioteki
także muszą uzyskać wpis na karcie obiegowej.

Termin egzaminu licencjackiego ustalany jest dopiero
po złożeniu kompletu dokumentów. Dziekanat ma
ok.10-14 dni na przygotowanie dokumentów Studenta do obrony.

W dniu egzaminu dyplomowego Student
zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie:

- legitymację należy oddać najpóźniej przy odbiorze dyplomu

DO OBRONY DOPUSZCZONE ZOSTANĄ TYLKO TE OSOBY,
KTÓRE SPEŁNIĄ POWYŻSZE WARUNKI!

Studenci IV (st. 4-semestralne) III (st. 3-semestralne)semestru studiów magisterskich

Po zaliczonej sesji egzaminacyjnej prosimy
złożyć w Dziekanacie komplet dokumentów do obrony:

Pracę magisterską w miękkiej okładce, drukowaną
dwustronnie, podpisaną (zaakceptowaną) przez Promotora
(brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej
w Dziekanacie) oraz zawierającą na ostatniej stronie
oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy.
- Strona tytułowa (wzór na stronie internetowej Ateneum –
w zakładce pliki do pobrania) musi zawierać temat pracy
w języku polskim i angielskim (tłumaczenie we własnym zakresie);

• Pracę dyplomową zapisaną w jednym pliku na płycie CD podpisaną
przez Promotora i opisaną (nr albumu, imię i nazwisko
Studenta oraz temat pracy). Płyta CD (nie DVD!) powinna
znajdować się w kopercie, przyklejonej na wewnętrznej
stronie okładki na końcu egzemplarza pracy;

4 zdjęcia dyplomowe 45 x 65 mm podpisane imieniem
i nazwiskiem oraz nr albumu;

• Wypełnioną kartę obiegową (do pobrania ze strony
www – pliki do pobrania lub z podajników przed Dziekanatem Uczelni).
Do obrony zostaną dopuszczone tylko te osoby, które nie mają
zaległości finansowych oraz zaległości w bibliotece.
Aby uzyskać wpis na karcie obiegowej w bibliotece,
studenci zapisani do biblioteki muszą zwrócić kartę
czytelnika. W przypadku zgubienia karty czytelnika
opłata wynosi 10 zł - płatne w bibliotece.
Studenci nie zapisani do biblioteki także muszą uzyskać
wpis na karcie obiegowej.

Termin obrony ustalany jest dopiero po złożeniu
kompletu dokumentów. Dziekanat ma ok.10-14 dni
na przygotowanie dokumentów Studenta do obrony.

W dniu egzaminu dyplomowego Student zobowiązany jest
złożyć w Dziekanacie:

- legitymację należy oddać najpóźniej przy odbiorze dyplomu

DO OBRONY DOPUSZCZONE ZOSTANĄ TYLKO TE OSOBY,
KTÓRE SPEŁNIĄ POWYŻSZE WARUNKI!

Terminy egzaminów dyplomowych ustalane są po złożeniu kompletu dokumentów.
Dziekanat ma ok.10-14 dni na przygotowanie dokumentów Studenta do obrony.

Po złożeniu kompletu dokumentów do obrony, Dziekanat tydzień przed obroną dzwoni do Państwa z dokładną informacją o dniu i godzinie obrony.

Wszystkie obrony odbywają się w nowym budynku Uczelni, ul. 3-go Maja 25A.

  

 

 

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW NA ZAJĘCIA DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU <TUTAJ>

 

Mgr Małgorzata Lisewska

  e-mail:
m.lisewska@ateneum.edu.pl
tel: 58 722 08 10

 

   

Mgr Karolina Figurewicz

 

e-mail:

k.figurewicz@ateneum.edu.pl
tel. 58 722 08 10

Sara Janas                            e-mail: s.janas@ateneum.edu.pl