POWRÓT DO MENU

Rekrutacja

Instrukcja rekrutacji

Rekrutacja:
tel. 784 374 410 
e-mail: rekrutacja(at)ateneum.edu.pl


Wejdź na stronę: https://e-rekrutacja.ateneum.edu.pl/

Zarejestruj się, potwierdź swoje konto klikając w link aktywacyjny, który czeka na Twojej skrzynce mailowej. Sprawdź wszystkie foldery, w tym SPAM.

Zaloguj się na portalu rekrutacyjnym.

Na stronie głównej należy wgrać zdjęcie (w stosunku 4:5).

Instrukcja przycinania zdjęcia: https://www.youtube.com/watch?v=SVe1WexkogA&t=

Wypełnij wszystkie dane w zakładkach po lewej stronie.

Po prawej stronie, wyświetlają się ważne informacje m.in. o tym co należy uzupełnić.

Komplet dokumentów studia I stopnia (umowa x 2, ankieta osobowa, zdjęcie papierowe, zdjęcie wgrane na portalu, ksero świadectwa dojrzałości*, potwierdzenie wpłaty I raty czesnego (po podpisaniu umowy o studiowanie), potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej*)

Komplet dokumentów studia II stopnia (umowa x 2, ankieta osobowa, zdjęcie papierowe, zdjęcie wgrane na portalu, ksero świadectwa dojrzałości*, ksero dyplomu i suplementu*, ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego*- jeśli jest to wymagane, potwierdzenie wpłaty I raty czesnego (po podpisaniu umowy o studiowanie)*, potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej*)

Komplet dokumentów należy przynieść osobiście do naszego biura rekrutacji lub wysłać je do nas pocztą tradycyjną.

Gdy otrzymamy komplet dokumentów, Państwa status na portalu zmieni się na „kandydat”.

 

INDYWIDUALNY NUMER KONTA DO WPŁAT CZESNEGO ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI UMOWY

ZAKŁADKA „MOJE DOKUMENTY” ODBLOKUJE SIĘ PO UZUPEŁNIENIU WSZYSTKICH INFORMACJI NA PORTALU

 *Te dokumenty mogą być wgrane w całości tylko na portalu rekrutacyjnym

Instrukcja rekrutacji w formie video: Instrukcja rekrutacji