POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Władze Uczelni

tokiski3
J.M. Rektor prof. dr hab. lek. med.  Waldemar Tłokiński
aleksander dubrzyska4  
Dziekan Wydziału 
Studiów Edukacyjnych
dr hab. Zdzisław Aleksander, prof. A-ANS
Dziekan Wydziału
Nauk Społecznych
dr Hanna Dubrzyńska, prof. A-ANS

Dziekan Wydziału Neofilologicznego

dr Katarzyna Kukowicz-Żarska, prof. A-ANS


Pełnomocnicy Rektora:

krawczynski
dr hab. Marcin Krawczyński, prof. A-ANS
h.olszewski1
dr hab. Henryk Olszewski, prof. A-NS