POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Struktura Uczelni

W Ateneum - Szkole Wyższej istnieją trzy Wydziały:

• Wydział Studiów Edukacyjnych 
• Wydział Nauk Społecznych
• Wydział Neofilologiczny 

 

oraz Jednostki Międzywydziałowe:

 • Studium Języków Obcych
 • British Council Examination Centre
 • Biblioteka
 • Dział Nauki i Wydawnictw
 • Dział Kształcenia
 • Studia Podyplomowe
 • Praktyki zawodowe
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Biuro Współpracy z Zagranicą
 • Biuro Programu Erasmus+
 • Dział Projektów

W Uczelni funkcjonują również:

 • Samorząd Studencki
 • Klub Uczelniany AZS Ateneum
 • Centrum Aktywności Profesjonalnej
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Akademickie Biuro Karier