POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Siedziba

IMG 1025www2

Siedziba Uczelni mieści się w XIX wiecznym budynku znajdującym się w bliskim sąsiedztwie Dworca PKP
i PKS. Zajęcia odbywają się również w budynku tzw. Zieleniaka. Oba budynki oddalone są od siebie o około 150m.

 

SIEDZIBY UCZELNI:

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A
80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1 "Zieleniak"

KONTAKT:

Biuro Rektora tel. 58 722 08 80
DZiekanat tel. 58 722 08 10
Rekrutacja tel. 58 722 08 00

NR RACHUNKU BANKOWEGO UCZELNI:  
63 1090 1098 0000 0001 0259 7281
SWIFT-  WBKPPLPP
IBAN- PL 63 1090 1098 0000 0001 0259 7281

Wirtualna Wizyta