POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Siedziba

 

Siedziba Uczelni mieści się w XIX wiecznym budynku znajdującym się w bliskim sąsiedztwie Dworca PKP
i PKS. Zajęcia odbywają się również w budynku tzw. Zieleniaka. Oba budynki oddalone są od siebie o około 150m.

 

SIEDZIBY UCZELNI:

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A
KONTAKT:

Biuro Rektora tel. 58 722 08 80
Dziekanat tel. 58 722 08 10
Rekrutacja tel. 784 374 410