POWRÓT DO MENU

O Uczelni

   

rektor2
   Rektor Ateneum-Akademii Nauk
                 Stosowanych
   prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Od Rektora

Wysoki Senacie, Drodzy Nauczyciele Akademiccy i  Studenci,

 

Dnia 29 września 2021 r. Minister Edukacji i Nauki na podstawie art. 16 ust. 1a i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) wyraził zgodę na zmianę nazwy – Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku  na nazwę  - Ateneum-Akademia Nauk Stosowanych, a na wniosek Uczelni – z dniem 01 marca 2022 r. Nasza Uczelnia spełniła wymogi kryterialne w ubieganiu się o taką nazwę, która jest zastrzeżona wyłącznie dla uczelni je spełniające. Nazwa „Akademia Nauk Stosowanych”, zgodnie z intencją ustawodawcy, ma wyróżnić Uczelnię spośród innych uczelni zawodowych i zapewnić jej większą rozpoznawalność oraz renomę w lokalnych społecznościach, co przełożyć się winno  na pozytywny odbiór Uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Włączenie naszej Uczelni do wąskiego grona  instytucji edukacji akademickiej o statusie zawodowym oznacza akceptację dotychczasowej drogi rozwojowej o dorobku blisko dwudziestoletnim. Jednocześnie czyni zasadnym przekazanie słów szczerego uznania całej Społeczności  „Ateneum”, a więc Założycielowi, Władzom Uczelni, Nauczycielom akademickim, Pracownikom administracji i wreszcie Studentom, dla których „Ateneum” stało się przez kilka kolejnych lat kuźnią własnego rozwoju i wychowania akademickiego. Stąd nasza radość, że dyplom wieńczący studia, opatrzony zostanie nową pieczęcią i logo, jako podziękowanie za wybór Uczelni i prezent na dalszą drogę życia zawodowego. Z dumą możemy odśpiewać Gaudeamus igitur…!

 

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, Rektor