POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Kadra Dziennikarstwa

Red. Katarzyna Gramse Matusiak

Dziennikarka radiowa i telewizyjna. Absolwentka politologii Uniwersytetu Gdańskiego
i Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje redakcją,
która tworzy codzienny nowatorski talk- show "Świat się kręci" w Programie I Telewizji Polskiej.
Program ten prowadzi Agata Młynarska. W Programie II TVP była kierownikiem
Redakcji Widowisk Artystycznych. Współtworzyła redakcyjnie program w TVP2 -Kultura Głupcze.
W radiu RMF FM stworzyła wiadomości kulturalne, pierwsze w komercyjnej, 
ogólnopolskiej stacji radiowej w Polsce. Od lat - przy wielu wydarzeniach kulturalnych- współpracuje
z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Narodowym Centrum Kultury oraz
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracuje także z aktorami,
reżyserami, po prostu twórcami kultury. Pisała do "Newsweeka". Przez ostatnie lata związana
z Telewizją Polską S.A. W jej redakcji i pod jej nadzorem powstawały między innymi kolejne 
odcinki programu Grażyny Torbickiej "Kocham Kino", "Ulice kultury", "Telewizyjne Wiadomości 
Literackie TWL", czy kulinarno-podróżniczy program Roberta Makłowicza "Makłowicz w podróży".
Nadzorowała  redakcyjnie także produkcję wielu filmów dokumentalnych. Ma w swoim dorobku 
cykl o najznakomitszych ludziach kultury, m.in. o Gustawie Holoubku, Mai Komorowskiej, 
Tadeuszu Konwickim, Sławomirze Mrożku, Edwardzie Kłosińskim, Marku Grechucie, 
Krzysztofie Komedzie, Piotrze Anderszewskim. Produkcje, nad którymi miała nadzór redakcyjny,
otrzymały najbardziej prestiżowe telewizyjne nagrody między innymi:

Nagroda Główna Czeski kryształ; na festiwalu Złota Praga za "Siedem Bram Jerozolimy" 
Krzysztofa Pendereckiego z animacjami Tomasza Baginskiego.

Główna nagroda dla dokumentu artystycznego na festiwalu produkcji telewizyjnych
Prix Italia za "Lech Majewski -świat wedlug Bruegla".

Z ramienia telewizji współpracowała i nadzorowała wydarzenia kulturalne, nad którymi TVP2
miała patronat. Warto wspomnieć Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu, Spotkania
Zamkowe Śpiewajmy Poezję w Olsztynie, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie.

Od lat współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Narodowym Centrum Kultury, 
Narodowym Instytutem Audiowizualnym oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizatorka wielu wydarzeń kulturalnych o ogólnopolskim wymiarze m.in Festiwal Filmu 
i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu, Spotkania Zamkowe Spiewajmy poezję w OLsztynie,
Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie.

 

Mgr Łukasz Jurczak ukasz jurczak

Absolwent Ateneum - Szkoły Wyższej na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. 
Studia magisterskie ukończone na Uniwersytecie Gdańskim – kierunek Politologia,
Polityka Socjalno-samorządowa. Zawodowo związany z Wirtualną Polską S.A., 
w której zaczynał jako redaktor, następnie objął funkcję koordynatora. 
Obecnie na stanowisku kierownika Zespołu Serwisów Męskich i Ezoterycznych
w Pionie Programowym. Współtwórca wielu cykli artykułów, które prezentowane 
są na łamach portalu. Przeprowadzał ekskluzywne wywiady z takimi osobami jak m.in.:
Beata Tadla, Joanna Krupa, Magdalena Mielcarz, Julia Pietrucha, Ilona Felicjańska,
Edyta Herbuś, Anna Przybylska czy Dorota Gardias. Kierownik projektów internetowych. 
Pracował przy produkcji profesjonalnych sesji zdjęciowych oraz telewizyjnych.  

Członek zarządu RC Lechia Gdańsk w latach (2008-2010). 

Od 2010 roku Rzecznik Prasowy. 
- Przygotowywanie strategii medialnej. Komentowanie meczów ekstraligi rugby.
Prowadzenie konferencji prasowych.  Założenie i prowadzenie oficjalnej strony internetowej klubu.  

 


W Ateneum wykłada przedmiot „Dziennikarstwo Internetowe”

Główne zagadnienia omawiane na zajęciach:

- Charakterystyka polskich portali
- Cechy dziennikarstwa internetowego
- Jak zrozumieć użytkownika? Czego szuka w sieci? 
- Interaktywne i społecznościowe formy dziennikarskie
- Socjal Media 
- Rola bloga, ewolucja i transgresja
- Piramida informacyjna w prasie, a w Internecie
- Megapanel: badanie panelowe polskiego Internetu
- Internet mobilny
- Podstawy projektowania stron WWW
- Badanie użyteczności strony www, click tracking  i eye tracking
- Dziennikarstwo obywatelskie na podstawie wiadomości24.pl

 

Prof. zw. dr hab. Edmund Kotarski kotarski due

Polonista, historyk literatury. Studia polonistyczne odbył na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu, tam też się doktoryzował (1966),
habilitował się na Uniwersytecie Gdańskim (1978), tytuł profesorski otrzymał 
w roku 1987. Po studiach pracował w szkolnictwie średnim w Bydgoszczy, 
od 1960 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, następnie na Uniwersytecie Gdańskim
– od chwili jego powstania, pełniąc między innymi funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego 
(1984-1990). Wcześniej, utrzymując stale więź z Uniwersytetem Gdańskim,
był wicedyrektorem i dyrektorem Biblioteki Gdańskiej PAN (1970-1981). Wypromował 
grono doktorów (dwoje z nich jest dziś profesorami), uczestniczył w kolokwiach habilitacyjnych
i opiniował wnioski o tytuł profesorski.

Zajmuje się dziejami kultury i piśmiennictwa od średniowiecza do oświecenia, 
głównie prozą publicystyczną i poezją okolicznościową, rolą retoryki w literaturze.
Jest autorem m. in. takich rozpraw i studiów, jak: Publicystyka 
Jana Dymitra Solikowskiego (1970), U progu marynistykipolskiej. XVI-XVII w.
(1978), Muza gdańska Janowi Sobieskiemu 1673-1696 (1985),
Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej (1990), 
Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku (1993), Sarmaci i morze.
Marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI-XVIII wieku
(1995), Gdańsk literacki (do końca XVIII wieku) (1997), 
Gdańska poezja okolicznościowa XVIII wieku (1997).

Wydał kilka tomów tekstów: „Kto ma państwo morskie...”.
Problemy morza w opinii dawnej Polski (1970), Trzy podróże. J. Kochanowski: 
Pamiątka Janowi na Tęczynie, A. Zbylitowski: Droga do Szwecyjej, 
T. Grotkowski: Podróż morska (1973), "Trzymajmy się morza".
Problemy morza w opinii Rzeczypospolitej XVIII wieku (1985).

Zajmuje się także kulturą medialną minionych wieków. 
Z tego zakresu opublikował w tomach zbiorowych 
m. in.: Rezydencje średniowiecznej Polski i media (2001),
Media w przestrzenisakralnej polskiego średniowiecza (2002),
„Orationes” Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
początki publicystyki i media (2004), Literatura i media dawnych epok (2007), 
Media i polityka. Czasy Zygmunta II Augusta (2009),
Intermedia w kulturze średniowiecza (2009).

Pod jego redakcją ukazały się tomy: Problemy polskiej literatury marynistycznej (1982), 
Literatur und Institutionen der literarischen Kommunikation in nordeuropäischen Städten
im Zeitraum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1996), 
Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. I: Szkice z dziejów (2008).

Jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
Był członkiem Komisji Historii Kultury Komitetu Nauk Historycznych PAN, 
komitetów redakcyjnych czasopism: „Rocznik Gdański” i „Barok. Historia – Literatura - Sztuka”. 
Wyróżniany nagrodami rektorskimi i ministerialnymi, jest także laureatem 
Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2003). 
Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem 
św. Wojciecha przyznanym przez Radę Miasta Gdańska.

W Ateneum prowadzi zajęcia z retoryki i erystyki  dziennikarstwa. 

 

Red. Agnieszka Michajłow Agnieszka Michajow.jpg2

Dziennikarka i prawniczka, absolwentka Prawa na Uniwersytecie Gdańskim
i dyplomacji na SGH w Warszawie. Od 20 lat zajmuje się dziennikarstwem
politycznym. Autorka codziennych wywiadów w Radiu Gdańsk,
audycji politycznych w Telewizji Polskiej. Współpracowała z BBC, 
Agencją Filmową Profilm, Rzeczpospolitą i Press. 

Jej gośćmi byli m.in. prezydenci Polski Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski,
Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski. Wywiadów udzieliła jej większość czołowych
polskich polityków a także samorządowcy, naukowcy i specjaliści różnych branż.
Zawsze przygotowana do rozmowy, nie da się zbyć i drąży temat. Ma doświadczenie
w kierowaniu dużym zespołem pracowników.

Specjalistka od kształtowania wizerunku medialnego i logopedii medialnej.
Wykładowca akademicki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, 
na Uniwersytecie Gdańskim, w Wyższej Szkole Bankowej i w Szkole Wyższej Ateneum w Gdańsku.

Działa społecznie, jest prezesem Fundacji Rozwoju Integracji Społecznej Akces, 
która współorganizuje festiwal twórczości osób niepełnosprawnych.
Posiada doświadczenie z zakresu produkcji i organizacji targów oraz imprez masowych.

Prowadziła debaty wyborcze, m.in. przed wyborami parlamentarnymi w 2011 
roku między Sławomirem Nowakiem z PO a Anną Fotygą z PiS, którą transmitowała telewizja TVN24.

Moderowała także konsultacje społeczne, m.in. kilkakrotnie spotkania na 
temat polityki wodno-ściekowej prowadzonej przez Saur Neptun Gdańsk.
Była współautorką debaty o wolności dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.
Jej doświadczenia dotyczą też organizacji dużych imprez kulturalnych, jak Festiwal Sopocki,
czy Targi Producentów i Nadawców Telewizyjnych Niptel.

W Ateneum prowadzi zajęcia warsztatowe z zakresu dziennikarstwa radiowego, 
sprawuje też opiekę nad Studenckim Radiem „Ateneum”. 

 

Dr Jarosław Och Dr Jarosaw Och

Politolog, autor nagrodzonych wyróżnieniami rozpraw magisterskiej i doktorskiej,
a także . ponad 60 artykułów naukowych, uczestnik ponad 30 konferencji naukowych.
W 1994 r. odbył staż studyjny na Uniwersytecie Messyńskim we Włoszech. 
Promotor ok. 150 prac magisterskich i ok. 140 licencjackich, 
członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Instytutu
Bałtyckiego w Gdańsku, współpracownik Instytutu Spraw Publicznych 
oraz Europejskiego Centrum Solidarności, Kierownik Podyplomowego Studium
Politologii na UG, opiekun Koła Naukowego Kratos, laureat Nagrody Mrongowiusza za 
szczególne osiągnięcia dydaktyczne ( 2007 ), laureat nagrody Radiowa
Osobowość Roku Radia Gdańsk (2005 ), komentator wydarzeń
politycznych w mediach polskich i zagranicznych. Zainteresowania
naukowo-badawcze koncentruje wokół problematyki polskiego systemu politycznego, 
teorii i praktyki konstytucjonalizmu, marketingu politycznego oraz kultury politycznej w Polsce.

W Ateneum prowadzi wykłady i konwersatoria z następujących przedmiotów: 
System polityczny RP, Marketing polityczny,
Kultura polityczna – wybrane zagadnienia, Public Relations.

 

Prof. zw. dr hab. Mirosław Przylipiak mirek zdjecie 011

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Dziennikarstwa „Ateneum”. 
Zajmuje się kinem oraz komunikacją audiowizualną.
Stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda oraz Fundacji Rockefellera, 
uczestnik licznych konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych. 
Założyciel i pierwszy kierownik międzyuczelnianej Akademickiej Telewizji Edukacyjnej. 
Autor książek poświęconych historii i estetyce kina fabularnego i dokumentalnego,
stu kilkudziesięciu studiów z zakresu historii i teorii kina
oraz komunikowania audiowizualnego, a także kilkuset recenzji filmowych. 
Przetłumaczył blisko 30 książek, głównie z dziedziny psychologii, 
filmu i kultury audiowizualnej. Zrealizował  kilka filmów dokumentalnych
oraz kilkadziesiąt odcinków wykładów telewizyjnych.

W Ateneum wykłada następujące przedmioty:
Kultura elitarna i masowa
Historia kina polskiego
W poszukiwaniu specyfiki kina europejskiego
Kształtowanie opinii publicznej
Zagadnienia reklamy

 

Mgr Irena Siedlar Mgr Irena Siedlar

montażystka filmowa i telewizyjna, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Wydział: Reżyserii Studia licencjackie, specjalność: montaż obrazu i dźwięku 1996-2001 Uniwersytet Gdański Wydział  Biologii, Geografii
i Oceanologii kierunek: geografia studia magisterskie, specjalność: nauczycielska

1992-1996 XVIII Liceum Ogólnokształcące Conradinum w Gdańsku klasa o profilu: matematyczno-fizycznym

Doświadczenie zawodowe

Od 1998 roku pracuje w zawodzie montażysty filmowego. Jest twórcą filmów dokumentalnych, fabularnych, reportaży,
programów, widowisk i spektakli tv, etiud filmowych, reklam, teledysków.
Od wielu lat rozwija pasję związaną z twórczością filmową.  W pracy wykorzystuje dużą wrażliwość wizualną,
instynkt narracyjny i zdolności analityczne. 

Praktykę zawodową zdobywała współpracując z wieloma doświadczonymi reżyserami, scenarzystami, 
operatorami, producentami, domami mediowymi, firmami post produkcyjnymi, stacjami tv, agencjami reklamy, portalami internetowymi.

Od 2011 roku współpracuje z Gdyńską Szkołą Filmową. Uczestniczy w tworzeniu Pomorskich Warsztatów Filmowych,  Warsztatów Operatorskich,
Warsztatów filmowych Solidarity of Arts .

W swoim dorobku artystycznym posiada prace między innymi dla: TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVP Kultura, TV Polonia, RTL7, TVN,
Wirtualna Polska,  AK Television Prod.,  Amberfilm,  YellowFactory, Nordfilm,  Ambermedia , Akademicka Telewizja Edukacyjna,
Europejskie Centrum Solidarności, Promedia, ForFora, Mgmotorsport, Bursztynowe Oko, Yach Film, Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia,
Sopocka Wytwórnia Filmowa, Effigies - pracownia multimedialna, Fota, Yellow Group, Mamafilm,  AgencjaSet,  Aeromedia, Studio Panika,
Desperados Entertainment, Fundacja Przestrzenie Dialogu, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Centrum Kultury w Gdyni, Gdyńska Szkoła Filmowa,
Pomorska Fundacja Filmowa, Filmicon dom filmowy.

Wybrane produkcje Dokumentalne

„Komu Skrzypce a komu futerał” reż. Henryka Dobosz - Kinaszewska 2014 r.

„Gdynia od świtu do zmierzchu” praca zbiorowa, motaż/opieka pedagogiczna 2013 r.

„Czarny Czwartek  - Dlaczego?” scenariusz/reżyseria/montaż, 2010 r. (Radom - Festiwalu Filmów "Czerwiec 76" Honorowe Wyróżnienie Publiczności)

„I to wszystko zamienia się w taniec” reż. Henryka Dobosz - Kinaszewska, 2010 r.

„Czarny Czwartek. Making of” scenariusz/reżyseria/montaż, 2010 r.

„Między sierpniem a młotem” reż. Adam Kinaszewski, Henryka Dobosz - Kinaszewska, 2010 r.

„Sposób naturalny” reż. Agata Wojcierowska etiuda WRiT UŚ 2009 r.

„Ku chwale ojczyzny” reż. Mirosław Piepka,2009 r.

„Franka” reż. Henryka Dobosz - Kinaszewska, 2007 r.

„Białe  niebo Afryki” reż. Izabela Klementowska 2007 r.

„Samotne” reż. Maria Mrozińska 2005 r.

„Kryptonim Inspirator” reż. Henryka Dobosz - Kinaszewska 2005 r.

„Lech Wałęsa – bilans dwu dekad” reż. Adam Kinaszewski, 2003 r.

„Fordońska dolina śmierci” reż. Jakub Makowski, 2003 r. 

„Łowca nazistów” reż. Romuald Gęsicki, 2003 r.    

„Przyroda pomorza” reż. Sławomir Swerpel, 2000 r.                     

„W. Lutosławski według ojca Karola” reż. Aleksandra Padlewska, 1998 r.

Wybrane produkcje Fabularne

„Układ Zamknięty” reż. Ryszard Bugajski 2013 r. pełnometrażowy debiut fabularny

„Solidarity” reż Borys Lankosz, 2013 r.

„Olena” reż. Elżbieta Benkowska, opieka pedagogiczna 2013 r.

„Matka” reż. Łukasz Ostalski, opieka pedagogiczna 2013 r.

„One” reż. Marta Grabicka, opieka pedagogiczna 2013 r.

„Samolot na autobus” reż. Kas Zawadowicz opieka pedagogiczna 2012 r.

„Making off Czarny Czwartek Janek Wiśniewski Padł 2011r.

„Wspomnij mnie” reż Bartosz Paduch, Bartosz Bieniek etiuda WRiT UŚ 2010 r.

„Troje ludzi na pustkowiu” reż Agata Wojcierowska etiuda WRiT UŚ 2010 r.

„Pełną parą” serial fabularny, reż. Leszek Wosiewicz, 2005 r.

Wybrane cykliczne produkcje telewizyjne

„Gdyńska Kronika Filmowa” 2011- 2013 r.

„Notacje filmowe - muzeum Emigracji” 2013 r.

„Bitwa Morska” Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 2012, 2013 r.

„Kronika Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni” 2011-2013 r.

„Notacje – My podziemni” ECS 2009 r.

„Zdrowiej na pomorzu”, TVP 3 Gdańsk 2004-2007 r.                     

„Etiudy”, TVP 3 Gdańsk 2007 r.

„Celownik” TVP 1 2007 r.

„Na celowniku” TVP 1 2006 r.

„Wokół Bałtyku”, TVP 3 Gdańsk 2004-2006 r.                                

„Bezpieczne Związki z Europą”,TVP 3 Gdańsk 2002-2004 r.

„Magazyn zdrowie” TVP 1 2003 r.

„Zoom magazyn reporterów” RTL 7 1999-2002 r.

Zainteresowania

Historia sztuki, Joga , ayurweda, psychologia człowieka, jeździectwo.

ZAJĘCIA PROWADZONE W ATENEUM

Montaż telewizyjny

 

Red. Maciej SiembiedaMaciej Siembieda2

Dziennikarz z 25-letnim stażem, wieloletni redaktor naczelny polskich gazet
regionalnych (m.in. "Trybuny Śląskiej" i "Dziennika Bałtyckiego"). 
Autor reportaży - publikowanych m.in. w "Polityce" i "Kulturze" (Paryż). 
Trzykrotny laureat nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
(nazywanej "polskim Pulitzerem") oraz blisko trzydziestu ogólnopolskich
nagród za reportaże, wydane w zbiorach: "Gwiazdozbiór odmieńców", 
"Pośmiertny zjazd absolwentów", "Piąta pora roku" oraz "Podwieczorek oprawców". 
Autor podręcznika pisania zatytułowanego "Reportaż po polsku". 

W Ateneum prowadzi zajęcia z dziennikarstwa śledczego.

 

Dr Robert Stopikowski Dr Robert Stopikowski

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. 
Jego główne obszary zainteresowań to:
prasa XIX-wieczna i współczesna, digitalizacja zasobów, 
Internet jako forma komunikacji oraz archiwizacji, etyka dziennikarstwa.  

Prowadzone zajęcia:
Historia mediów i dziennikarstwa w Polsce i na świecie
Systemy medialne na świecie
Gatunki dziennikarskie
Etyka dziennikarska

 

Red. Ryszarda Wojciechowska red Wojciechowska

Dziennikarka z dwudziestopięcioletnim stażem. 
Publicystka "Dziennika Bałtyckiego", której teksty i wywiady publikowane są także
m.in. w gazecie ogólnopolskiej "Polska. The Times" oraz w lokalnych dziennikach: 
"Gazeta Krakowska", "Gazeta Wrocławska" czy "Dziennik Łódzki". 
Jej publikacje są również przedrukowywane przez tygodnik "Angora", 
który co roku przyznaje nagrody najlepszym dziennikarzom lokalnym.
Ryszarda Wojciechowska taką nagrodę dla najlepszego, 
regionalnego dziennikarza otrzymała w 2008 roku za wywiad z pierwszym
w Polsce paparazzo pt. "Nie wolno być świnią do końca". Jest autorką kilkuset wywiadów
z artystami i politykami. Rozmawiała między innymi z prezydentami i ich żonami,
a także z najlepszymi, polskimi reżyserami i aktorami.
Przez kilkanaście lat była mocno związana z Radiem Gdańsk. 
Współtworzyła i prowadziła audycję "Babskie gadanie", w której prezentowano
głównie rozmowy z ludźmi znanymi, mającymi coś ciekawego do powiedzenia.
Przez wiele lat miała też na antenie radiowej swój kącik felietonowo-modowy.
Teraz z tą gdańską rozgłośnią radiową związana jest przez cotygodniowe 
komentarze na temat wydarzeń politycznych i społecznych. 
Od czasu do czasu prowadzi też otwarte spotkania dla publiczności 
z pisarzami i aktorami. Za swój sukces zawodowy uważa to, 
że nadal jest dziennikarzem, nie czując zmęczenia ani wypalenia zawodowego.

W „Ateneum” prowadzi zajęcia z przedmiotu „Praca i kariera w mediach”.

 

Dr Tadeusz Wojewódzki Dr tadeusz Wojewodzki

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego - Wydział Filologiczny;
doktorat z metodologii nauk na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza w Poznaniu
- u prof. dr hab. Jerzego Kmity z zakresu metodologicznych 
uwarunkowań praktycznych zastosowań wiedzy; nagrodzony w konkursie 
STUDIÓW FILOZOFICZNYCH w 1976 za koncepcję regionu, 
jako integratora wiedzy zarządczej. Autor kilkudziesięciu publikacji 
w książkach oraz czasopismach poświęconych metodologicznym
uwarunkowaniom wiedzy. W latach 1976 - 80 wdrożył autorski system
zarządzania wiedzą w administracji publicznej szczebla wojewódzkiego,
oparty na tzw. kwantyfikowaniu. Dziennikarz, felietonista, 
autor kilkuset publikacji poczytnej rubryki „Dziennika Bałtyckiego"
-„Jednym okiem" - obok Jujki. W latach 1989 -1995 prowadził własną,
kilkudziesięcioosobową firmę, a następnie zajmował się doradztwem. 
W 2005 wyróżniony przez COMPUTERWORLD za wdrożenie systemu 
zarządzania wiedzą dla potrzeb administracji rządowej, szczebla 
wojewódzkiego. W latach 2002 - 2006 dyrektor Ośrodka Informatyki
- Terenowego Banku Danych PUW w Gdańsku. Kierownik, 
koordynator, inicjator kilkudziesięciu projektów, głównie
z obszaru kapitału ludzkiego. 
Twórca Metodyki Syndromicznej- pasjonat ogarnięty ideą
uwolnienia organizacji z uwarunkowań mentalnych. Wykładowca uczelni 
warszawskich i trójmiejskich - Ateneum, Szkoła Wyższa w Gdańsku. 
Trener wiodący Metodyki Syndromicznej CRM SA w Warszawie. 
Autor produktu komercyjnego: MSE – promującego m.in. infobrokerstwo systemowe

W „Ateneum wykłada następujące przedmioty:
Technologia informacyjna, Fundusze Strukturalne, Zarządzanie wiedzą,
Metodologia badań, Programy wsparcia zawodowego. 

 

Red. mgr Tomasz Żółtowski Tomasz otowski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, dziennikarz, prezenter telewizyjny, 
scenarzysta, dramaturg. Wykładowca w Szkole Wyższej Ateneum
w Gdańsku (warsztaty telewizyjne, gatunki dziennikarskie). 
Przez kilkanaście lat związany z gdańskim oddziałem TVP 
– prezenter, wydawca, reporter, autor własnych programów poświęconych kinu:
„Co jest grane”, „Kino polskie”. Współpracował również z I programem TVP 
– prowadził m.in.: „Prosto z Belwederu”,
„Rynek” – magazyn ekonomiczny, „Drogowskaz” – magazyn o pracy,
„Kawa czy herbata”. Dla telewizyjnej „Dwójki”
realizował reportaże: debiutancki - „Miłość i nienawiść, 
czyli West Side Story w Teatrze Muzycznym w Gdyni”, kilka odcinków cyklu
„Ludzie z pierwszych stron gazet” (Jerzy Pawłowski, Maciej Rayzacher, 
Emil Karewicz). W listopadzie 2009 roku odbyła się w Teatrze Wybrzeże 
(Scena Malarnia) premiera jego sztuki „Majowe konwalie”. 
Od lat związany z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 
(prowadzi Konkurs Młodego Kina, a wcześniej Polskiego Kina Niezależnego), 
prowadzi także Festiwal Teatru Polskiego Radia 
i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” w Sopocie (spektakle konkursowe 
Teatru Telewizji). Szkoli medialnie przedstawicieli zarządu dużych firm. 
Absolwent studiów podyplomowych – animacja i zarządzanie instytucjami 
kultury. Hobby: kino, teatr, narty.

W Ateneum prowadzi zajęcia warsztatowe z dziennikarstwa telewizyjnego.