POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Historia uczelni

Gymnasium Dantiscanum, później Gymnasium Academicum sive Illustre znane było w XVII i XVIII wieku także jako Ateneum Gdańskie. W źródłach ówczesnych czytamy często: rector Athenaei Gedanensis, professor Athenaei Gedanensis, czytamy o uroczystościach organizowanych in Auditorio Athenaei Maximo, wreszcie dowiadujemy się o drukarzach i wydawcach działających na rzecz Rady Miasta i Gimnazjum, obdarzanych tytułem Senatus et Athenaei Typographus. Gdańszczanie wyrażali w ten sposób szacunek tym wszystkim, którzy kształtowali oblicze nauki i kultury ich miasta, którzy tworzyli uczelnię ciesząca się uznaniem w Europie. Określając Gimnazjum Gdańskie mianem Ateneum przywoływali nazwę uczelni sprzed stuleci – założonej w 135 roku w starożytnym Rzymie przez cesarza Hadriana, w której wykładano filozofię, retorykę, gramatykę i prawo. Obecnie Ateneum oferuje studentom studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach filologii (angielskiejniemieckiej, włoskiejhiszpańskiej, germańskiej, szwedzkiej) oraz pedagogiki, dziennikarstwa, oraz zarządzania. Ateneum prowadzi również studia podyplomowe oraz kursy językowe dla dzieci i dorosłych. Uczelnia we współpracy z ISTRAD Instituto Superior De Estudios Linguisticos Y Traduccion prowadzi kształcenie w ramach kierunku lingwistyka stosowana w Filii Uczelni w Sewilli (Hiszpania). Od marca 2022 roku Uczelnia na mocy decyzji Ministra Edukacji i Nauki (DSW-WNN.8014.233.2021.2.KT) działa jako Akademia Nauk Stosowanych. Od stycznia 2023 w związku z uzyskaniem kategorii naukowej B+ uczelnia stała się uczelnią akademicką pod nazwą Akademia Ateneum.