POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Historia uczelni

Gymnasium Dantiscanum, później Gymnasium Academicum sive Illustre znane było w XVII i XVIII wieku także jako Ateneum Gdańskie. W źródłach ówczesnych czytamy często: rector Athenaei Gedanensis, professor Athenaei Gedanensis, czytamy o uroczystościach organizowanych in Auditorio Athenaei Maximo, wreszcie dowiadujemy się o drukarzach i wydawcach działających na rzecz Rady Miasta i Gimnazjum, obdarzanych tytułem Senatus et Athenaei Typographus. Gdańszczanie wyrażali w ten sposób szacunek tym wszystkim, którzy kształtowali oblicze nauki i kultury ich miasta, którzy tworzyli uczelnię ciesząca się uznaniem w Europie. Określając Gimnazjum Gdańskie mianem Ateneum przywoływali nazwę uczelni sprzed stuleci – założonej w 135 roku w starożytnym Rzymie przez cesarza Hadriana, w której wykładano filozofię, retorykę, gramatykę i prawo. Obecnie Ateneum-Szkoła Wyższa oferuje studentom studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach filologii (angielskiejniemieckiej, włoskiejhiszpańskiej, germańskiej, szwedzkiej) oraz pedagogiki, dziennikarstwa, oraz zarządzania. Ateneum-Szkoła Wyższa prowadzi również studia podyplomowe oraz kursy językowe dla dzieci i dorosłych.