POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Forum Filologiczne Ateneum

1s okladka forum filol grudzien2020

ISSN 2719-8537(online) - ISSN 2353-2912(print) - "Forum Filologiczne Ateneum"
1(8)2020
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku

Czasopismo punktowane 20 punktami w wykazie czasopism punktowanych z 9 lutego 2021 r. poz. 29827 i wcześniej z 18 grudnia 2019 r. poz. 27730.

 

Spis treści i zawartość artykułów

(Uwaga: W każdej pozycji Spisu treści znajduje się link do plików pdf z opublikowanymi w tomie treściami)

Słowo wstępne – Foreword - 5–6

LINGUISTICS

Lei CHUNYI, Antonio PAMIES, Shedding some light on the metaphors of light (a Spanish-Chinese linguo- cultural contrast) - 9

Barbara SADOWNIK, Die kommunikativ-pragmatische Orientierung im Fremdsprachenunterricht und ihre theoretische Grundlegung – Kritik und Perspektiven aus glottodidiaktischer Sicht - 27

Mariola WIERZBICKA, Zum sprachlichen Ausdruck der Simultaneität. Eine Untersuchung zum Deutschen - 59

Anna BĄCZKOWSKA, Ljiljana ŠARIĆ, Identity, impoliteness and integration in online immigration discourse - 75

Beata PIECYCHNA, Cosmetic Translation Competence – A Theoretical Model and Implications for Translator Training - 101

Michał Zbigniew DANKOWSKI, Marta JURGIELEWICZ, Narrativa populista en el pensamiento político de Evo Morales y Nicolás Maduro - 127

Karolina RUDNICKA, Lose one's life and lose one's job with singular they: two constructions, two regional varieties, many practical aspects of working with mega-corpora - 149

Jarosław PACUŁA, Kilka uwag o polskim socjolekcie przestępczym z okresu XVIII w. (glosa do informacji z „Gazety Warszawskiej” z 1778 r.) - 163

Katarzyna KUKOWICZ-ŻARSKA, Wartościowanie i ironia w tekście w świetle teorii aktów mowy - 181

Rafael de la Cruz LÓPEZ-CAMPOS BODINEAU, Die Aktionsart in der deutschen Sprache: Eine kategoriale Unterteilung - 199

Arkadiusz JANCZYŁO, The role of repetitions in Barack Obama’s speech and its Polish translation - 227

Eduardo de ÁGREDA COSO, El modo verbal y las estructuras dialógicas asociadas a la pragmática como recurso dramatúrgico - 241

Natalia PODLECKA, Individualism in the United States in the 19th Century in Terms of Sociolinguistics on the Example of Works by R. W. Emerson and H. D. Thoreau - 273

Svitlana MATVIEIEVA, Nataliya LEMISH, Terminological Aspects of a cognitive Structure REFUGEE / БІЖЕНЕЦЬ in modern legal Discourse - 287

Marta BIAŁEK, (Un)translatability. Onomastics in Olga Tokarczuk’s Primeval and Other Times - 299

LANGUAGE TEACHING

Zdzisław ALEKSANDER, Wykorzystanie techniki swobodnych tekstów C. Freineta dla wspomagania rozwoju mowy i myślenia w języku obcym u studentów neofilologii - 315

Anna KULIŃSKA, Students’ motivation in distant education - 325

Alberto REGAGLIOLO, La tragedia greca per bambini - 345

LITERATURE AND CULTURE

Paweł WOJCIECHOWSKI, Andersen i Carofiglio. Literacko-filozoficzny portret człowieka i miasta - 363

Hieronim CHOJNACKI, „Tłumacz między kulturami” – o Macieju Zarembie-Bielawskim - 379

Yuliia KALIUZHNA, Витоки формування уявлення про концепт у філософії Людвіга Вітгенштейна - 395

Milena LESZMAN, A Question of Identity in the Life and Works of Sat-Okh (Long Feather) - 417

REVIEWS

Paweł WOJCIECHOWSKI, „(E)migrantki”. Recepcja poezji Polek mieszkających w Szwecji. Recenzja: Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek, red. E. Teodorowicz-Hellman, Stockholm, 2020 - 429

1s okladka forum filologiczne v2 poprawione2

ISSN 2719-8537(online) - ISSN 2353-2912(print) - "Forum Filologiczne Ateneum"
1(7)2019
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku  

Czasopismo punktowane 20 punktami w wykazie czasopism punktowanych z 18 grudnia 2019 r. poz. 27730

 

Spis treści i zawartość artykułów 

(Uwaga: W każdej pozycji Spisu treści znajduje się link do plików pdf z opublikowanymi w tomie treściami)

(1-6) Słowo wstępne - 5

LINGUISTICS

Anna BĄCZKOWSKA, Readability and lexical sophistication of colon cancer websites – a corpus-assisted assessment of online educational materials for patients - 9

Olga BRONIŚ, Inventari consonantici dell’italiano e del polacco a confronto - 27

Tomasz CISZEWSKI, Metrical conditioning of word-final devoicing in Polish - 43

Anna DASZKIEWICZ, Fake News als soziolinguistisches Phänomen - 59

Arkadiusz JANCZYŁO, A Linguistic Analysis of Cultural Content in French-English Translation of a Yoghurt Commercial - 75

Sławomir KOWALEWSKI, Medienlinguistische Analyse der Kommunikation in Livestreams von Computerspielen - 85

Katarzyna KUKOWICZ-ŻARSKA, Zur Wirkung der Worte. Sprachliche Bewertungsmittel als Indikatoren der Wortkraft in der emotionsbezogenen NS-Sprache - 105

Rafael de la Cruz LÓPEZ-CAMPOS BODINEAU, Deutsche Präpositionen als Träger von lexikalischen Informationen. Eine Segmentierung nach lexikalischen Autonomiekriterien - 123

Katarzyna MAJDZIK PAPIĆ, Od męki translacji do piekła logosu. O przekładzie w „Przekładzie” Pabla De Santisa - 143

Svitlana MATVIEIEVA, Критерії відбору та первинна обробка емпіричного матеріалу паралельного корпусу юридичних текстів - 167

Mariia ONYSHCHUK, Rendering stylistically marked units in the novel Depeche Mode by Serhiy Zhadan: a comparative study - 183

Marian SZCZODROWSKI, Fremdsprachliche Lehr-Lern-Prozesse und Kommunikationsprozesse - 203

Adam SZELUGA, Was kann moderne Linguistik für die Fremdsprachendidaktik leisten? Ausgewählte Aspekte - 213

Mariola WIERZBICKA, (Zeit)Befindlichkeit und partieller Gleichlauf in der Sprache. Eine Untersuchung zum Deutschen - 227

LANGUAGE TEACHING

Zdzisław ALEKSANDER, Merytoryczne, psychopedagogiczne i dydaktyczne aspekty kształcenia nauczycieli języków obcych. Rozważania teoretyczne z aneksem empirycznym - 243

Alicja FREDO, Henryk OLSZEWSKI, Cognitive functioning of monolingual and bilingual adolescents: attention, semantic memory and self-efficacy - 257 

Anna KULIŃSKA, Upgrading the language learning and teaching process for Zees - 267 

Renata MAJEWSKA, Los marcos fundamentales de la integración en el sistema educativo AICLE (CLIL). Parte 2: La perspectiva del professor - 281

Katarzyna PAPAJA, Artur ŚWIĄTEK, Kamil MIELNIK, Deep learning (pogłębianie procesu uczenia się) z perspektywy analizy potrzeb studentów języka angielskiego jako obcego - 301

LITERATURE AND CULTURE

Karolina JANOWSKA, Amor udrí – la poesía cortesana árabe en la Península Ibérica - 323

Barbara MICELI, “A cancer on the planet”: Mountaintop Removal and Environmental Crime in Jonathan Franzen’s Freedom - 343

Grzegorz MOROZ, Provençal Landscapes in Aldous Huxley’s Fiction and Non-Fiction - 357

CRITICAL PERSPECTIVES

Tymon ZIELIŃSKI, Izabela KOTYŃSKA-ZIELIŃSKA, Ewa PIECHOWSKA, Sustainable Development-utopia or our chance? Some thoughts on how to promote the SDG idea. Polish case study - 371

Notki o autorach - 381

 

1s forum 2018 1

ISSN 2353-2912 "Forum Filologiczne Ateneum"
1(6)2018
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku  

Czasopismo punktowane 20 punktami w wykazie czasopism punktowanych z 18 grudnia 2019 r. poz. 27730

 

Spis treści i zawartość artykułów 

(Uwaga: W każdej pozycji Spisu treści znajduje się link do plików pdf z opublikowanymi w tomie treściami)

(1-8) Słowo wstępne - 5

LINGUISTICS

Mercedes ARRIAGA FLOREZ, Daniele CERRATO, Alessia DELLA ROCCA, Interlinguistic crosses and transextuality in María Rosal - 11

Marzena GUZ, Niemieckie ślady w reportażach Melchiora Wańkowicza z tomu „Anoda i katoda”. Reportaże z części „Kraj lat dziecinnych” w perspektywie leksykalnej - 23

Arkadiusz JANCZYŁO, In search of image manipulation mechanisms in a public person’s speech interpretation – a case study - 37

Agnieszka ŁAZOR, Influencia de las lenguas prerromanas en la lengua española - 47

Katarzyna KUKOWICZ-ŻARSKA, O wartościowaniu i prawdzie w języku i tekście. Język narodowego socjalizmu w perspektywie językoznawczej i socjokulturowej - 61

Melisa MARAS, Egzotyzacja i domestykacja w polskim tłumaczeniu powieści „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” J. K. Rowling - 87

Dorota SKOWROŃSKA, Constructed Languages of Hildegard of Bingen and Suzzette Haden Elgin. Female Empowerment through Language? - 101

Agata ZAPŁOTNA, La vitalità del congiuntivo nel linguaggio televisivo - 113

LANGUAGE TEACHING

Anna HERRA, Anna KULIŃSKA, The role of feedback in the process of learning English as a foreign language - 127

Karolina JANOWSKA, Evolución de la metodologia de la enseñanza de las lenguas extranjeras - 145

Janusz KAWKA, Identyfikacja i klasyfikacja błędów językowych na lektoracie języka niemieckiego - 159

Renata MAJEWSKA, Autonomia w klasach dwujęzycznych: sprawozdanie z badań jakościowych - 171

Katarzyna WALKOWSKA, Interkulturelles Lernen und Lehren im Fremdsprachenunterricht – warum, wozu und wie? - 187

CRITICAL PERSPECTIVES

Marta ZUBACZ, Maurizio BONINO, La leggenda del regno del Prete Gianni - 205

REPORTS

Dorota SKOWROŃSKA, Report on the Language Show, London, 9-11 November 2018 - 225

Notki o autorach - 229

  

ISSN 2353-2912 "Forum Filologiczne Ateneum"

Czasopismo punktowane 20 punktami w wykazie czasopism punktowanych z 9 lutego 2021 r. poz. 29827 i wcześniej w wykazie czasopism punktowanych z 18 grudnia 2019 roku poz. 27730  

Redaktor Naukowy

Dr Katarzyna Kukowicz-Żarska, prod. Ateneum-Szkoła Wyższa (Polska)

Rada Naukowa Czasopisma

Prof. Mercedes Arriaga Florez, Universidad de Seville (Hiszpania)
Dr Daniele Cerrato, Universidad de Seville (Hiszpania)
Dr hab. Tomasz Ciszewski, prof. UG, Uniwerytet Gdański (Polska)
Prof. Desmond Graham, Newcastle University, Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania)
Prof. dr hab. Henryk Kardela, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Prof. Nataliya Lemish, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv (Ukraine)
Prof. Edoardo Lombardi Vallauri, Università Roma Tre (Włochy)
Prof. Rafael Lopez-Campos Bodineau, Universidad de Seville (Hiszpania)
Prof. Luis Luque Toro (Universita Ca’ Foscari, Venezia) (Włochy)
Prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, Uniwersytet Gdański (Polska)
Prof. Bruce Duncan MacQueen, The University of Tulsa (Stany Zjednoczone)
Prof. Antonio Pamies Bertran (Universidad de Granada) (Hiszpania)
Prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, Uniwersytet Łódzki (Polska)
Dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Polska)
Prof. Dario Tomasello, Universita degli Studi di Messina (Włochy)
Prof. Antonio Raul de Toro Santos, Universidade da Coruña (Hiszpania)
Prof. Maria Rosaria Vitti-Alexander, College Nazareth-Rochester (Stany Zjednoczone)
Prof. zw. dr hab. Mariola Wierzbicka, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

 

 

 

Forum Filologiczne Ateneum 1(8)2020

Prof. Mercedes Arriaga Florez; Linda Balistreri, dr hab. Anna Bączkowska, prof. UG;
dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. A-SW; dr Daniele Cerrato; dr hab. Tomasz Ciszewski, prof. UG;
dr Javier Fernández-Sánchez; dr hab. Maria Groenwald, prof. UG;
dr Adam Jagiełło-Rusiłowski; dr hab. Paweł Jędrzejko; dr hab. Joanna Kuć, Prof. UwB;
dr Anna Kulińska; prof. Nataliya Lemish; dr Milena Leszman; prof. Rafael Lopez-Campos Bodineau;
prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk; Prof. Bruce Duncan MacQueen;
dr Maurizio Mazzini; dr Mariia Onyshchuk; dr Dariusz Pestka; prof. dr hab. Barbara Sadownik;
prof. dr hab. Marian Szczodrowski; dr Fernando Torrens; dr Paweł Wojciechowski

 

Forum Filologiczne Ateneum 1(7)2019

dr hab. Tomasz Ciszewski, prof. UG; dr hab. Maria Groenwald, prof. UG; dr Adam Jagiełło-Rusiłowski;
dr hab. Joanna Kuć, Prof. UwB; dr Anna Kulińska; prof. Nataliya Lemish;
prof. Rafael Lopez-Campos Bodineau; prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk;
dr Maurizio Mazzini; dr Mariia Onyshchuk; dr Dariusz Pestka; dr hab. Arkadiusz Rojczyk, prof. UŚ;
dr Krzysztof Rudolf; dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK; dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, prof. UAM;
 prof. dr hab. Marian Szczodrowski; dr Cecylia Tatoj; prof. Antonio Raul de Toro Santos;
dr Tetiana Tsepeniuk; prof. dr hab. Mariola Wierzbicka; dr Bartosz Wiśniewski

 

Forum Filologiczne Ateneum 1(6)2018 

Prof. Rafael Lopez-Campos Bodineau, Universidad de Seville (Hiszpania)

 

ISSN: 2353-2912            DOI: 10.36575/2353-2912

Beztytulu5    openaccess   ORCID iD    

______________________

Forum Filologiczne Ateneum to czasopismo o otwartym dostępie (Open Access), które oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub łączyć z pełnymi tekstami artykułów lub wykorzystywać je do jakichkolwiek innych zgodnych z prawem celów bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI.

Forum Filologiczne Ateneum jest objęte licencją Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA).

Wolno:

Dzielić się - kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie.

Dokonywać adaptacji - remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

Uznanie autorstwa — utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
Na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.
Brak dodatkowych ograniczeń — nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.
Szczegółowe warunki licencji znajdują się na stronie Creative Commons

Czasopismo uwzględnia cyfrowe identyfikatory dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identyfier) oraz unikalne identyfikatory naukowców (ORCID – Open Researcher and Contributor ID) będących autorami zamieszczanych w czasopiśmie artykułów naukowych.

Forum Filologiczne Ateneum umieszczone zostało także na platformach: Academia i Researchgate