POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Czasopisma

Forum Filologiczne Ateneum - Archiwum

Ateneum Philological Forum - archived journals

Forum Filologiczne Ateneum 2013 okladka1s 1 Forum Fil Ateneum 2014 1s 1 1s forum 3 2015 1 1s forum 2016 4 1s forum 2017 7
Tom 1(1)2013 Tom 1(2)2014 Tom 1(3)2015 Tom 1(4)2016 Tom 1(5)2017 Tom 1(6)2018

 

         
1s okladka forum filologiczne v2 poprawione 1s Forum2020 1s Last FFA 2 2021      
Tom 1(7)2019 Tom 1(8)2020
Tom 2(8)2020      

 

***

Inne informacje o czasopiśmie Forum Filologiczne Ateneum Komitet Naukowy Raport oceny Review report Guidelines for Authors Guidelines for Reviewers Procedura recenzowania Wytyczne dla autorów

 

______________________________________________________________________

Studia i Badania Naukowe Ateneum 

Czasopismo Naukowe "Studia i Badania Naukowe Ateneum", sygnowane przez Wydział Studiów Edukacyjnych Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku. Dotychczasowe Czasopismo Studia i Badania Naukowe, wydawane od roku 2006, jest aktualnie w fazie przekształcenia i pod nową nazwą Studia i Badania Naukowe Ateneum będzie się ubiegało o przyznanie punktacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

______________________________________________________________________________

Studia i Badania Naukowe - wydania archiwalne

SiBN EUROPEISTYKA 2014 1s 1 SiBN EUROPEISTYKA 2013 1s 1 SiBN PEDAGOGIKA 1 2014 1s 1 okladka 1s PEDAGOGIKA 2013 1
Europeistyka 2014 Europeistyka 2013 Pedagogika 2014 Pedagogika 2013
1s studia i badania naukowe EUROPEISTYKA 2015 1s studia i badania naukowe PEDAGOGIKA 2015  PEDAGOGIKA 2016  1s studia i badania naukowe EUROPEISTYKA 2017
Europeistyka 2015 Pedagogika 2015 Pedagogika 2016  Europeistyka 2016 

1s studia i badania naukowe PEDAGOGIKA 2017

 1 s studia i badania naukowe Ateneum PEDAGOGIKA 2018 poprawione k 1s okladka pedagogika v2 jasne 1  1s SIBN1 2020 
Pedagogika 2017 Pedagogika 2018  Pedagogika 2019  Pedagogika 2020 

 

Rada Naukowa Wytyczne dla autorów Wytyczne dla recenzentów Lista Recenzentów Raport Oceny Evaluation report Guidelines for reviewers

 

 _____________________________________________________________________

 

Ateneum Przegląd Familiologiczny - Archiwum

1s Ateneum Familio 1 2014 blue 1s AteneumFamilio 1 2013 green 1s Ateneum Przeglad Familiologiczny 1 2015 fiolet
Segregator 2014  Segregator 2013 Segregator 2015
1s Ateneum Przeglad Familiologiczny 1 2017
Segregator 2016


Wytyczne dla autorów (PL)
Wytyczne dla recenzentów (PL) Wytyczne dla autorów (Guidelines for Authors) Wytyczne dla recenzentów (Guidelines for Reviewers) Etyka publikacji  Lista recenzentów  Review form  Formularz recenzji