POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Akredytacje

Uchwała nr 98/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z Dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie pozytywnej oceny kierunku "nauki o rodzinie"

- Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr: DSW.ZNU.6022.101.2014.EK.3 z dnia 02.06.2014 roku Wydział Neofilologiczny ATENEUM-Szkoły Wyższej uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku "filologia".

- Uchwała Nr 231/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Europeistyki, Politologi i Dziennikarstwa ATENEUM-Szkoły Wyższej w GdańskuPKA 002

- Uchwała Nr 604/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wniosku Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku o nadanie Wydziałowi Neofilologicznemu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku "filologia" na poziomie studiów pierwszego stopnia. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oiniuje wniosek Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku o nadanie Wydziałowi Neofilologicznemu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku "filologia" w zakresie "filologii angielskiej" na poziomie studiów pierwszego stonia.

- Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-02-4003-93/07 z dnia 25.05.2007 r. roku otrzymała uprawnienie do prowadzenia studiów II stopnia (studiów magisterskich) na kierunku "europeistyka".akredytacja politologia2

 

 - Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w uchwale nr 256/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. wydało ocenę  pozytywną w sprawie jakości ksztalcenia na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja spoleczna" (studia I stopnia) prowadzonym na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarsytwa "Ateneum - Szkoły Wyższej". Kolejna ocena jakości kształcenia na tym kierunku miała miejsce w roku akademickim 2012/2013 i zakończyła się wydaniem pozytywnej oceny.

 

 - Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 135/2007 z dnia 8 marca 2007 roku wydało pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku „politologia” (studia I stopnia) prowadzonym na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku.

 

 

zezwolenie diks2- Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy Zarządzenia nr 8/2005 Rektora „Ateneum – Szkoły Wyższej” w Gdańsku  z dnia 15.11.2005 roku w sprawie utworzenia specjalności „praca socjalna” w ramach prowadzonego kierunku  studiów „nauki o rodzinie” na Wydziale Studiów Edukacyjnych w  „Ateneum – Szkole Wyższej” w Gdańsku otrzymała uprawnienie do prowadzenia specjalności „praca socjalna”.

- Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy Zarządzenia nr 8A/2005 Rektora „Ateneum – Szkoły Wyższej” w Gdańsku  z dnia 15.11.2005 roku w sprawie utworzenia specjalności „integracja europejska” w ramach prowadzonego kierunku  studiów „europeistyka” na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa w   „Ateneum – Szkole Wyższej” w Gdańsku otrzymała uprawnienie do prowadzenia specjalności „integracja europejska”.

- Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy decyzji DSW-III-JP-4003-780/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.09.2005 roku otrzymała uprawnienie do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku "nauki o rodzinie".


 

zezwolenie euro2- Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy decyzji DSW-3-JP-4003-733/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08.07.2005 roku otrzymała uprawnienie do prowadzenia specjalności „bezpieczeństwo europejskie” w ramach prowadzonego kierunku „europeistyka”.

- Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy decyzji DSW-3-4003-2150/JP/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10.12.2004 roku otrzymała uprawnienie do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna".

- Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy decyzji DSW-3-4003-1200/JP/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.07.2004 roku otrzymała uprawnienie do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku "europeistyka".

W decyzji (DSW-3-4001-453/JP/04) Minister Edukacji Narodowej i Sportu wyraził zgodę na kształcenie w Ateneum na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku "pedagogika" w specjalnościach: "pedagogika opiekuńczo-wychowawcza", "pedagogika resocjalizacyjna" i "wczesna edukacja i logopedia" oraz na kierunku "politologia" w specjalnościach: "polityka socjalno-samorządowa" oraz międzynarodowe stosunki polityczne".

- Ateneum - Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku została utworzona na podstawie decyzji DSW-3-4001-453/JP/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.06.2004 roku i otrzymała pozwolenie na działalność. 

- Ateneum - Szkoła Wyższa została w dniu 02 lipca 2004 roku wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych. Obecnie figuruje w rejestrze pod pozycją  nr 297.