POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Coaching biznesowy-Akademia Trenera Biznesu

erekrutacja button veery small12

 

Studia trwają 2 semestry.

Cel studiów?  

 Coaching biznesowy - AKADEMIA TRENERA BIZNESU

Podyplomowe studia Coaching biznesowy - Akademia Trenera Biznesu zostały opracowane tak aby dostarczyć słuchaczom wiedzy oraz  kompleksowych umiejętności niezbędnych do :

 • tworzenia programów szkoleń,
 • prowadzenia szkoleń,
 • opracowywania i ewaluacji wyników szkoleń,
 • Poznanie i nauka wykorzystywania praktycznych narzędzi trenera.

Co nas wyróżnia?

 • sprawdzona metodyka zajęć oparta na wcześniejszych edycjach w Toruniu, Dąbrowie Górniczej, Szczecinie
 • praktyczne nauka zawodu trenera
 • między zajęciami konsultacje, e-learning, e-konsultacje
 • profesjonalne materiały i prestiżowy dyplom
 • możliwość odbycia warsztatu z zakresu Insights Discovery™
 • darmowe uczestnictwo w eventach szkoleniowo-doradczych w ramach organizowanego Pomorskiego Klubu Trenera Power&Passion

Kto może się zapisać?

 • Trenerzy wewnętrzni pragnący rozwinąć swój warsztat pracy, wzbogacić swoje zajęcia o nowe narzędzia i techniki szkoleniowe,
 • Specjaliści przygotowywani do awansu na stanowisko trenera wewnętrznego,
 • Pracownicy działów HR,
 • Studenci dążący do zdobycia pracy w zawodzie trenera biznesu, trenera edukacji, trenera freelancera,
 • Osoby pragnące przekwalifikować swój zawód.

 

Jaki jest koszt studiów? 

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

I semestr - 2 900 zł

II semestr - 3000 zł 

 

Z kim tworzymy studia? 

„PASJA”- Grupa Dobrych Trenerów – Od 2004 r. prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i projektową, dostarczając najwyższej jakości usług w zakresie warsztatów szkoleniowych, treningów interpersonalnych oraz projektowania i aranżacji przestrzeni handlowych. PASJA od kilku lat znajduje się w ścisłej czołówce rankingów najlepszych i najpopularniejszych firm szkoleniowych w Polsce. Jest także laureatem wielu prestiżowych nagród min. Przedsiębiorstwo Fair Play 2015,Firma Przyjazna Klientowi 2012r. oraz fundatorem nagród i mecenasem różnorodnych akcji i wydarzeń z zakresu szkolnictwa. (więcej na www.pasja.edu.pl)

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w systemie mieszanym (online i tradycyjnie). Zajęcia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem z wykorzystaniem najnowszych narzędzi oraz metod trenerskich. Program studiów uwzględnia niezbędną tematykę zarówno praktyczna jak i teoretyczną do zdobycia oraz wykorzystania umiejętności trenera.

 

erekrutacja button veery small11

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Wykaz przedmiotów - tematyka

 • Trening umiejętności profesjonalnego trenera
 • Metody coachingowe w pracy trenera
 • Identyfikacji oraz analizy potrzeb szkoleniowych klienta
 • TWORZENIE STRUKTURY SZKOLENIA-Projektowanie szkoleń i warsztatów
 • Zarządzanie dynamiką pracy grupy szkoleniowej
 • WARSZTAT Kreatywność trenera a projektowanie ćwiczeń dla grupy
 • WARSZTAT ćwiczeń i metod aktywizujących grupę
 • TWORZENIE STRUKTURY SZKOLENIA-Przygotowanie materiałów szkoleniowych
 • Wykorzystywanie i tworzenie autorskich narzędzi pracy trenera.
 • TWORZENIE STRUKTURY SZKOLENIA-Prowadzenie szkoleń i warsztatów
 • „Sytuacje trudne” w czasie szkoleń
 • TWORZENIE STRUKTURY SZKOLENIA-Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Projektowanie ewaluacji szkolenia

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS ORAZ CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY KOMPETENCJE TRENERSKIE

UWAGA!  Dla uczestników studiów- Insights Poland umożliwia na specjalnych warunkach uczestnictwo w dodatkowym szkoleniu akredytacyjnym i otrzymanie certyfikatu Insights Discovery™ ,które daje uprawnienia do samodzielnej pracy trenerskiej z wykorzystaniem modelu Insights Discovery™ !