POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem

Rekrutacja trwa do 30.09! Zapisz się już dziś!

 erekrutacja button veery small13

Studia trwają 2 semestry (240 godzin)

Studia w formie on-line

 

Kto może zapisać się na studia? 

Oferta skierowana do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności oraz warsztat nauczycielski. Studia dla nauczycieli, edukatorów, instruktorów. Oferta dla osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami pracy atrakcyjnymi dla młodego pokolenia.

 

Cel studiów? 

Studia odpowiadają na sygnalizowane potrzeby nauczycieli i instruktorów edukacyjnych, którzy pragną pracować nowoczesnymi metodami. Zakres przedmiotowy to:Kompetencje miękkie w edukacji, myślenie wizualne, TiK w edukacji, przygotowanie do roli wychowawcy, praktyczne aspekty prawa oświatowego, praktyczne aspekty szkolnej dokumentacji, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, metody i współpraca z rodzicami, praca z uczniem w kryzysie, ocenianie ucznia, nauczanie blokowe, gry i zabawy w edukacji, dostosowanie wymagań edukacyjnych, innowacja pedagogiczna, eksperyment pedagogiczny, nauka ucznia metodami teatralnymi.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się ONLINE. Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Jaki jest koszt studiów? 

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 1700 zł (350zł miesięcznie)

II semestr - 1800 zł (370 zł miesięcznie)

 

kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small14

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (pobrana z systemu e-rekrutacyjnego, wydrukowana, podpisana i wysłana pocztą lub dostarczona do biura).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych wraz z załącznikami dotyczącymi opłat (pobrane z systemu e-rekrutacyjnego, wydrukowane, podpisane i wysłane pocztą lub dostarczona do biura)
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).


Innowacyjne III edycja2

 1. Projektowanie i wdrażanie innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych
 2. TiK w edukacji
 3. Myślenie wizualne w edukacji
 4. Współczesny wychowawca w działaniu
 5. Praktyczne aspekty prawa i dokumentacji w pracy nauczyciela
 6. Relacje w edukacji
 7. Sytuacje kryzysowe w szkole
 8. Drama i teatr forum w rozwijaniu umiejętności społecznych
 9. Przestrzeń i przedsiębiorczość w edukacji
 10. Projekty i granty w szkole
 11. Interdyscyplinarność w edukacji
 12. Kompetencje przyszłości
 13. Metody i techniki coachingowe w edukacji
 14. Trening kreatywności
 15. Projektowanie procesu edukacyjnego
 16. Praca z dzieckiem z FASD
 17. Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Studia odpowiadają na sygnalizowane potrzeby nauczycieli i instruktorów edukacyjnych, którzy pragną pracować nowoczesnymi metodami. Zakres przedmiotowy to:Kompetencje miękkie w edukacji, myślenie wizualne, TiK w edukacji, przygotowanie do roli wychowawcy, praktyczne aspekty prawa oświatowego, praktyczne aspekty szkolnej dokumentacji, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, metody i współpraca z rodzicami, praca z uczniem w kryzysie, ocenianie ucznia, nauczanie blokowe, gry i zabawy w edukacji, dostosowanie wymagań edukacyjnych, innowacja pedagogiczna, eksperyment pedagogiczny, nauka ucznia metodami teatralnymi.

Słuchacze otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia oraz wymaganej liczby punktów ECTS.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi Słuchacze, którzy są czynnymi nauczycielami mogą otrzymać dofinansowanie z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli w swoich gminach.

Absolwent kierunku zostanie wyposażony w praktyczną wiedzę na temat nowoczesnych sposobów pracy z uczniem i sprawdzonych metod uatrakcyjniających lekcje. Otrzyma gotową receptę na uczynienie swojej pracy innowacyjną i kreatywną. Absolwent zostanie przygotowany przez nauczycieli- praktyków do pracy w prawdziwych realiach dzisiejszej edukacji – zarówno pod względem dydaktycznym jak i wychowawczym. Dowie się, jak uporządkować swoje działania w oparciu o zasady prawa oświatowego, a także jak przygotowywać dokumentację.