POWRÓT DO MENU

Student

organizacja roku

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2020/2021 dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych TUTAJ

 Harmonogram zjazdów - studia niestacjonarne

------------------------------------------------------------------------------------------

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

STUDIA STACJONARNE
(szczegółowa organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla studiów stacjonarnych zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia)
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 05.10.2019 godz.10.00
SEMESTR ZIMOWY  
w tym:   
zajęcia dydaktyczne 01.10.2019-31.01.2020
dni wolne od zajęć dydaktycznych 01.11.2019, 11.11.2019
wakacje zimowe 23.12.2019-06.01.2020
sesja egzaminacyjna podstawowa 03.02.2020-09.02.2020
przerwa międzysemestralna 10.02.2020-16.02.2020
sesja egzaminacyjna poprawkowa 17.02.2020-01.03.2020
SEMESTR LETNI  
w tym:   
zajęcia dydaktyczne 17.02.2020-05.06.2020
dni wolne od zajęć dydaktycznych 01.05.2020
wakacje wiosenne 08.04.2020-14.04.2020
sesja egzaminacyjna podstawowa 08.06.2020-21.06.2020
wakacje letnie  22.06.2020-30.09.2020
sesja egzaminacyjna poprawkowa 14.09.2020-27.09.2020
rozliczenie końcowe roku akademickiego 14.09.2020-30.09.2020
   
STUDIA NIESTACJONARNE
(szczegółowa organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla studiów niestacjonarnych zawarta jest                          w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia)
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 05.10.2019 godz.10.00
SEMESTR ZIMOWY  
zajęcia dydaktyczne 21.09.2019-02.02.2020
SEMESTR LETNI  
zajęcia dydaktyczne 15.02.2020-05.07.2020

 

Załącznik 2 do zarządzenia Rektora „Ateneum – Szkoły Wyższej” w Gdańsku nr 8/2019 z dnia 24.05.2019 r.   str.1
TERMINY ZJAZDÓW DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2019/2020
ZAJĘCIA NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH ODBYWAJĄ SIĘ W DWÓCH CYKLACH:
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
PIERWSZY CYKL DRUGI CYKL
WYDZIAŁ SEMESTR KIERUNEK WYDZIAŁ SEMESTR KIERUNEK
NEOFILOLOGICZNY I FILOLOGIA STUDIA I STOPNIA-zajęcia od 05/06.10.2019** STUDIÓW EDUKACYJNYCH I PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA-zajęcia 12/13.10.2019*
III FILOLOGIA STUDIA I STOPNIA* III PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA
V PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA
V FILOLOGIA STUDIA I STOPNIA* I PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA-zajęcia 12/13.10.2019*
III PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA
I FILOLOGIA STUDIA II STOPNIA-zajęcia od 05/06.10.2019* EUROPEISTYKI, POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA I ZARZĄDZANIE-zajęcia 12/13.10.2019*
  III ZARZĄDZANIE
I DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA I STOPNIA-zajęcia 12/13.10.2019*
III FILOLOGIA STUDIA II STOPNIA* III DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA I STOPNIA
V DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA I STOPNIA
PIERWSZY CYKL DRUGI CYKL
Zjazd  1 21/22 wrzesień Zjazd  1 28/29 wrzesień
Zjazd  2 05/06 październik* Zjazd  2 12/13 październik*
Zjazd  3 19/20 październik Zjazd  3 26/27 październik
Zjazd  4 09/10 listopad Zjazd  4 09/10 listopad
Zjazd  5 23/24 listopad Zjazd  5 16/17 listopad
Zjazd  6 07/08 grudzień Zjazd  6 30 listopad/01grudzień
Zjazd  7 21/22 grudzień Zjazd  7 14/15 grudzień
Zjazd  8 11/12 styczeń Zjazd  8 04/05 styczeń
Zjazd  9 18/19 styczeń Zjazd  9 18/19 styczeń
Zjazd  10 25/26 styczeń Zjazd  10 01/02 luty
*terminy rozpoczęcia zajęć I semestrów  *terminy rozpoczęcia zajęć I semestrów 
*terminy dodatkowych zjazdów Filologii: 18/19.01.2019;  *terminy dodatkowych zjazdów Pedagogiki, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Zarządzania: 09/10.11.2019; 
 SESJA EGZAMINACYJNA PODSTAWOWA: I CYKL: 27.01.2020-09.02.2020*, II CYKL: 03.02.2020-16.02.2020*
* Możliwe jest przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń z oceną w trybie sesji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem sesji, jednakże dopiero po uprzednim zakończeniu cyklu zajęć dydaktycznych danego przedmiotu.
PIERWSZY CYKL   DRUGI CYKL  
zjazdy egzaminacyjne w sesji podstawowej 01/02.02.2020, 08/09.02.2020 zjazdy egzaminacyjne w sesji podstawowej 08/09.02.2020, 15/16.02.2020
 SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA: I CYKL: 15.02.2020-23.02.2020*, II CYKL: 22.02.2020-01.03.2020*
zjazdy egzaminacyjne w sesji poprawkowej 15/16.02.2020, 22/23.02.2020;  zjazdy egzaminacyjne w sesji poprawkowej 22/23.02.2020, 29/01.03.2020;
           
           
           
           
Załącznik 2 do zarządzenia Rektora „Ateneum – Szkoły Wyższej” w Gdańsku nr 8/2019 z dnia 24.05.2019 r.   str.2
TERMINY ZJAZDÓW DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2019/2020
ZAJĘCIA NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH ODBYWAJĄ SIĘ W DWÓCH CYKLACH:
SEMESTR LETNI 2019/2020
PIERWSZY CYKL DRUGI CYKL
WYDZIAŁ SEMESTR KIERUNEK WYDZIAŁ SEMESTR KIERUNEK
NEOFILOLOGICZNY I FILOLOGIA STUDIA I STOPNIA-zajęcia od 07/08.03.2020** STUDIÓW EDUKACYJNYCH I PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA-zajęcia 14/15.03.2020*
II FILOLOGIA STUDIA I STOPNIA* II PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA
IV FILOLOGIA STUDIA I STOPNIA* IV PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA
VI PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA
VI FILOLOGIA STUDIA I STOPNIA* I PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA-zajęcia 14/15.03.2020*
I FILOLOGIA STUDIA II STOPNIA-zajęcia od 07/08.03.2020** II PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA
IV PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA
II FILOLOGIA STUDIA II STOPNIA* EUROPEISTYKI, POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA I DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA I STOPNIA-zajęcia 14/15.03.2020*
I ZARZĄDZANIE-zajęcia 14/15.03.2020*
II DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA I STOPNIA
II ZARZĄDZANIE
IV FILOLOGIA STUDIA II STOPNIA* III DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA I STOPNIA
III ZARZĄDZANIE
IV DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA I STOPNIA
VI DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA I STOPNIA
PIERWSZY CYKL DRUGI CYKL
Zjazd  1 22/23 luty Zjazd  1 29/01 luty/marzec
Zjazd  2 07/08 marzec* Zjazd  2 14/15 marzec*
Zjazd  3 21/22 marzec Zjazd  3 28/29 marzec
Zjazd  4 04/05 kwiecień Zjazd  4 18/19 kwiecień
Zjazd  5 25/26 kwiecień   Zjazd  5 25/26 kwiecień
Zjazd  6 16/17 maj   Zjazd  6 09/10 maj
Zjazd  7 30/31 maj   Zjazd  7 23/24 maj
Zjazd  8 13/14 czerwiec Zjazd  8 06/07 czerwiec
Zjazd  9 20/21 czerwiec Zjazd  9 20/21 czerwiec
Zjazd  10 27/28 czerwiec Zjazd  10 04/05 lipiec
*terminy rozpoczęcia zajęć I semestrów  *terminy rozpoczęcia zajęć I semestrów 
*terminy dodatkowych zjazdów Filologii: 20/21.06.2020; *terminy dodatkowych zjazdów Pedagogiki, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Zarządzania: 25/26.04.2020; 
 SESJA EGZAMINACYJNA PODSTAWOWA: I CYKL: 29.06.2020-12.07.2020*, II CYKL: 06.07.2020-19.07.2020*
* Możliwe jest przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń z oceną w trybie sesji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem sesji, jednakże dopiero po uprzednim zakończeniu cyklu zajęć dydaktycznych danego przedmiotu.
PIERWSZY CYKL   DRUGI CYKL  
zjazdy egzaminacyjne w sesji podstawowej 04/05.07.2020; 11/12.07.2020; zjazdy egzaminacyjne w sesji egzaminacyjnej 11/12.07.2020; 18/19.07.2020
 SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA: I i II CYKL 01-13.09.2020*
zjazdy egzaminacyjne w sesji poprawkowej 01-13.09.2020 zjazdy egzaminacyjne w sesji poprawkowej 01-13.09.2020