POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Struktura Uczelni

W Ateneum - Szkole Wyższej istnieją trzy Wydziały:

• Wydział Studiów Edukacyjnych (prowadzi kierunki pedagogika oraz nauki o rodzinie)
- Katedra Pedagogiki 
- Katedra Nauki o Rodzinie
• Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa (prowadzi kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz europeistyka)
- Katedra Europeistyki
- Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji
• Wydział Neofilologiczny (prowadzi studia na specjalnościach filologia angielska, germańska, hiszpańska, szwedzka oraz włoska)
- Katedra Filologii Angielskiej
- Katedra Filologii Hiszpańskiej
- Katedra Filologii Włoskiej
- Katedra Filologii Szwedzkiej
- Katedra Filologii Germańskiej

 

oraz Jednostki Międzywydziałowe:

 • Studium Języków Obcych
 • British Council Examination Centre
 • Biblioteka
 • Dział Nauki i Wydawnictw
 • Dział Kształcenia
 • Studia Podyplomowe
 • Praktyki zawodowe
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Biuro Współpracy z Zagranicą
 • Biuro Programu Erasmus+

W Uczelni funkcjonują również:

 • Samorząd Studencki
 • Klub Uczelniany AZS Ateneum
 • Centrum Aktywności Profesjonalnej
 • Pryzmat Studencki - Gazeta Internetowa
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku