POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Forum Filologiczne Ateneum

1s forum 2018 1

ISSN 2353-2912 "Forum Filologiczne Ateneum"
1(6)2018
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku  

Czasopismo punktowane 20 punktami w wykazie czasopism punktowanych z 18 grudnia 2019 r. poz. 27730

 

Spis treści i zawartość artykułów 

(Uwaga: W każdej pozycji Spisu treści znajduje się link do plików pdf z opublikowanymi w tomie treściami)

(1-8) Słowo wstępne - 5

LINGUISTICS

Mercedes ARRIAGA FLOREZ, Daniele CERRATO, Alessia DELLA ROCCA, Interlinguistic crosses and transextuality in María Rosal - 11

Marzena GUZ, Niemieckie ślady w reportażach Melchiora Wańkowicza z tomu „Anoda i katoda”. Reportaże z części „Kraj lat dziecinnych” w perspektywie leksykalnej - 23

Arkadiusz JANCZYŁO, In search of image manipulation mechanisms in a public person’s speech interpretation – a case study - 37

Agnieszka ŁAZOR, Influencia de las lenguas prerromanas en la lengua española - 47

Katarzyna KUKOWICZ-ŻARSKA, O wartościowaniu i prawdzie w języku i tekście. Język narodowego socjalizmu w perspektywie językoznawczej i socjokulturowej - 61

Melisa MARAS, Egzotyzacja i domestykacja w polskim tłumaczeniu powieści „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” J. K. Rowling - 87

Dorota SKOWROŃSKA, Constructed Languages of Hildegard of Bingen and Suzzette Haden Elgin. Female Empowerment through Language? - 101

Agata ZAPŁOTNA, La vitalità del congiuntivo nel linguaggio televisivo - 113

LANGUAGE TEACHING

Anna HERRA, Anna KULIŃSKA, The role of feedback in the process of learning English as a foreign language - 127

Karolina JANOWSKA, Evolución de la metodologia de la enseñanza de las lenguas extranjeras - 145

Janusz KAWKA, Identyfikacja i klasyfikacja błędów językowych na lektoracie języka niemieckiego - 159

Renata MAJEWSKA, Autonomia w klasach dwujęzycznych: sprawozdanie z badań jakościowych - 171

Katarzyna WALKOWSKA, Interkulturelles Lernen und Lehren im Fremdsprachenunterricht – warum, wozu und wie? - 187

CRITICAL PERSPECTIVES

Marta ZUBACZ, Maurizio BONINO, La leggenda del regno del Prete Gianni - 205

REPORTS

Dorota SKOWROŃSKA, Report on the Language Show, London, 9-11 November 2018 - 225

Notki o autorach - 229

  

ISSN 2353-2912 "Forum Filologiczne Ateneum"

Czasopismo punktowane 20 punktami w wykazie czasopism punktowanych z 18 grudnia 2019 roku poz. 27730  

Redaktor naczelny

Dr Katarzyna Kukowicz-Żarska

Komitet Naukowy Czasopisma "Forum Filologiczne Ateneum"

Filologia angielska
Prof. Desmond Graham, The University of Newcastle, Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania)
Prof. Tom Napieralski University of Colorado, Colorado Springs (Stany Zjednoczone)
Prof. Piotr Stalmaszczyk, Uniwersytet Łódzki (Polska)
Prof. Henryk Kardela, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

Filologia włoska
Prof. Mercedes Arriaga Florez, Universidad de Seville (Hiszpania)
Prof. Dario Tomasello, Universita degli Studi di Messina (Włochy)
Prof. Maria Rosaria Vitti-Alexander, College Nazareth-Rochester (Stany Zjednoczone)

Filologia hiszpańska
Prof. Antonio Pamies Bertrán (Universidad de Granada) (Hiszpania)
Prof. Luis Luque Toro (Università Ca’ Foscari, Venezia) (Włochy)
Dr Lucía Luque Nadal (Universidad de Córdoba) (Hiszpania)

Filologia germańska
Prof. zw. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, Uniwersytet Gdański (Polska)
Prof. zw. dr hab. Mariola Wierzbicka, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Wydane tomy archiwalne są prezentowane na podstronie Czasopisma