POWRÓT DO MENU

Aktualności

Filologia germańska - rekrutacja

2021-07-12

O studiach

- Filologia germańska I stopnia – dla początkujących
- Filologia germańska II stopnia od B2+
- Rekrutacja na filologię germańską trwa do 30 września 2021
- Start studiów 01 października 2021
- Czesne od 410 zł miesięcznie
- Specjalizacje do wyboru: translatoryka lub nauczycielska
- Dofinansowania do studiów (system wysokich stypendiów i zapomóg sięgających nawet 1000 zł miesięcznie)
- Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
- Studia online w czasie pandemii

Dlaczego warto studiować filologię germańską?

- Większość zajęć prowadzona jest w języku niemieckim przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz praktyków zawodowych, w tym tłumaczy przysięgłych
- Wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+
- Ponad 120 godzin języka niemieckiego w semestrze!
- Renomowani wykładowcy z doświadczeniem w nauczaniu języka niemieckiego
- Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (po studiach II stopnia)
- Studia przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, a także szkołach podstawowych oraz średnich po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
- Zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
- Dla studentów zniżki na egzaminy w British Council

Więcej informacji o kierunku:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

newsletter stopka6

Archiwum Aktualności