POWRÓT DO MENU

Aktualności

Zapraszamy na warsztaty Teatroterapia bez tajemnic!

2019-12-17

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, osoby pracujące z dziećmi na warsztaty z TEATROTERAPII!

DZIEŃ I
Celem dnia pierwszego jest przełamanie barier grupy i swoich wewnętrznych, kształtowanie współpracy, poznanie swoich ograniczeń i praca nad nimi podczas zajęć, co w efekcie przełoży się w przyszłości na efektywniejszą pracę z różnorodnymi grupami. Uczestnicy poznają narzędzia do pracy z grupą, by przełamywać ich bariery dotyku, nieśmiałości. Nauczą się jak pracować narzędziami, by efektywniej motywować do pracy i wydobywać potencjał u innych. Każda z osób biorąca udział w warsztacie nauczy się jak tworzyć spektakle i etiudy symboliczne oraz jak dopasowywać obrazy sceniczne do możliwości osób również z niepełnosprawnościami, by pokazywać ich potencjał, a nie deficyty.

Wprowadzenie w tematykę teatroterapii i narzędzi pomocnych do tworzenia etiud i spektakli teatralnych z różnymi grupami, z uwzględnieniem osób z różnymi niepełnosprawnościami.
-Rozgrzewka teatralna
-Ćwiczenia integracyjne oraz przełamujące barierę dotyku i nieśmiałości
-Warsztat dykcyjny i emisja głosu (podstawowe narzędzia do pracy) -Praca nad tekstem poetyckim i prozatorskim (budowanie przestrzeni teatralnej, obrazów scenicznych oraz postaci teatralnej) -Nauka wyrażania emocji,
-Improwizacja,
-Tworzenie obrazów scenicznych,
-Rekwizyt teatralny- wielofunkcyjność rekwizytu- ćwiczenia z przedmiotem,
-Praca nad sobą- głos i ciało,
-Praca nad ekspresją, plastyką ciała i gestem scenicznym, przełamywanie nieśmiałości,
-Kształtowanie współpracy w grupie,
-Praca nad wyobraźnią, kreatywnością i koncentracją (ćwiczenia),
-Dobór repertuaru pod umiejętności aktora

DZIEŃ II
Celem warsztatów tego dnia jest przygotowanie kursantów do umiejętnego korzystania z metod dramowych w pracy z drugim człowiekiem, a przede wszystkim w eliminacji problemów zauważalnych w obszarze: umiejętności interpersonalnych, labilności emocjonalnej, współpracy w grupie, nieśmiałości, barierach dotyku, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sytuacji trudnych .

Omówimy metody dramowe do pracy z grupą.
- Trening przełamujący barierę nieśmiałości i dotyku poprzez pracę z ciałem i muzyką,
-Metodę pracy z przedmiotem w celu pobudzania kreatywności oraz współpracy w grupie (stymulatory)
-Ćwiczenia wchodzenia w rolę jako narzędzie pomocne w rozwiązywaniu problemów trudnych bez ponoszenia realnych konsekwencji- teatr obrazu
-Narzędzia teatralne pomocne w tworzeniu spektakli edukacyjnych - stosowane w rozwiązywaniu napotkanych trudności w relacji „Ja", „Ty",- Teatr interaktywny.
-Wzmacnianie umiejętności komunikacji.

PROWADZĄCY
mgr Łukasz Gnioch
Pedagog, terapeuta, politolog, ekonomista społeczny, instruktor teatralny, trener. Obecnie student psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu (ostatni semestr). Członek Poznańskiego Stowarzyszenia Animatorów Kultury. Absolwent letniej szkoły aktorskiej PAPA. Ukończyłem wiele kursów i warsztatów z dramy podstawowej i zaawansowanej oraz w zakresie stosowania narzędzi teatralnych w pracy z różnorodnymi grupami oraz inne terapeutyczne szkolenia: muzykoterapia, terapia schematów, uzależnienia. Pasjonat teatru i pracy ze słowem (recytacja). Wieloletni kierownik artystyczny czterech grup teatralnych. Laureat licznych przeglądów teatralnych i recytatorskich, zarówno jako uczestnik, jak i instruktor, wielokrotny juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Od 15 lat pracuję narzędziami teatralnymi z młodzieżą, dorosłymi i osobami w wieku senioralnym z różnymi dysfunkcjami. Od 2011r. prowadzę liczne szkolenia i warsztaty dla terapeutów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli na terenie całej Polski z zakresu teatroterapii i metod dramowych w pracy z grupą, a także szkolenia dla kadry kierowniczej. Wykonuję projekty teatralne dla dzieci, dorosłych oraz osób w wieku senioralnym, a także dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: osoby chorujące psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie ( również spektakl międzypokoleniowe i integracyjne) przy Domu Kultury „Krąg” w Poznaniu. Prowadzę zajęcia choreoterapeutyczne dla dorosłych osób z zespołem Downa przy Stowarzyszeniu „Na Tak”.

DATA: 08-09.02.2020
GODZINY: 9:00 - 18:00 (w tym godzinna przerwa obiadowa)


KOSZT:

do 31.12.2019 - 420 zł (400 zł dla studentów i absolwentów Ateneum-Szkoły Wyższej)

od 01.01.2020 - 470 zł (450 zł dla studentów i absolwentów Ateneum-Szkoły Wyższej)


Po zakończonych warsztatach uczestnicy otrzymają certyfikat.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! Gwarancją rezerwacji miejsca jest dokonanie wpłaty na poniższy nr konta.

NR RACHUNKU BANKOWEGO:
Santander Bank Polska SA
63 1090 1098 0000 0001 0259 7281

Istnieje możliwości wystawienia faktury.

ZAPISY: event@ateneum.edu.pl

 

Zapraszamy!

Archiwum Aktualności