POWRÓT DO MENU

Aktualności

Wyszukiwarka planów zajęć

2013-10-18

Uruchomiona została wyszukiwarka planów zajęć oraz nauczycieli akademickich.
Dostępna jest po zalogowaniu w intranecie. Wyszukiwanie może się odbywać  na dwa sposoby:

1. Wyszukiwanie przez wybór odpowiedniego wydziału/kierunku/specjalności/trybu studiów/semestru/ostatnie pole wyboru o numer grupy. Numer grupy może posłużyć do skrótowego wyszukania planu.
2. Podanie numeru grupy, który można odnaleźć samodzielnie podczas wykonywania kroków wyszukiwania pełnego.

Numer grupy zostanie wygenerowany przez wyszukiwarkę automatycznie. W przypadku gdy na danym semestrze pojawi się możliwość wyboru więcej niż jednej grupy (różne grupy zaawansowania) należy sugerować się ostatnimi dwiema cyframi w numerze grupy.

Cyfry te oznaczają odpowiednio:
1. Zaawansowanie (0=grupa bez podziału, 1=grupa podstawowa, 2=grupa zaawansowana)
2. Grupa ćwiczeniowa ("0" oznacza brak podziału na grupy ćwiczeniowe)

Wyszukiwarka pozwala również na wygenerowanie planu zajęć danego nauczyciela akademickiego poprzez wybranie odpowiedniego nazwiska z rozwijanej listy.

Aby wygenerować plan dla grupy lub dla nauczyciela należy po wykonaniu odpowiednich kroków wcisnąć ikonę "szukaj". Wyszukiwarka pozwala również na generowanie planu na cały semestr jak również na dany tydzień. Aby wygenerować plan na dany tydzień należy wybrać interesujący nas tydzień z listy rozwijanej zakładki "Plan zajęć na".

Archiwum Aktualności