POWRÓT DO MENU

Aktualności

Rekomendacja PAN do studiów psychologicznych w Polsce

2022-03-21

Bardzo ważna rekomendacja dla kandydatów lub już  studiujących psychologię w Ateneum-Akademii Nauk Stosowanych

 

Komitet Psychologii PAN przeprowadził w lutym 2022r. ewaluację jednostek prowadzących edukację wyższą na kierunku psychologia. Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało listę 96 jednostek formalnie do tego uprawnionych, uzupełnioną o informacje zawarte w systemie POLON (łącznie 102 jednostki). Zespół oceniający zasadniczą  wagę przywiązywał do jakości kadry naukowej, programu studiów, dostępności tych informacji dla kandydatów na studia.

Ostatecznie Komitet Psychologii PAN opublikował alfabetyczną listę jednostek rekomendowanych do studiów psychologicznych w Polsce. Na liście tej nie znalazły się uczelnie, które nie zdecydowały się poddać takiej ewaluacji lub poddały się ale nie uzyskały poparcia. W sumie w wyniku ewaluacji rekomendację uzyskało jedynie  16 uczelni, w tym 3 uczelnie niepubliczne:

         SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

         Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

         Ateneum-Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku.

 

Ze szczerą radością Władze i społeczność naszej Uczelni przyjmuje wynik ewaluacji, szczególnie, że  przed naszą psychologią stoją kolejne zadania rozwojowe. Pragnę serdecznie podziękować Władzom Wydziału Nauk Społecznych, Katedry Psychologii, PT Nauczycielom Akademickim i Studentom za wspólne dzieło tak wysoko ocenione przez psychologiczne środowisko akademickie.

 

Prof. dr hab., lek med. Waldemar Tłokiński

REKTOR

Archiwum Aktualności