POWRÓT DO MENU

Aktualności

"Pełnia talentu w pełni wieku – program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus do nieskończoności"

2019-02-01

logotypy res

 

Realizator Ateneum-Szkoła Wyższa w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Personalnego Ganesa.

Co oferujemy?

  • Talentownia – warsztaty zarządzania swoimi mocnymi stronami (dwa dni po 8 godzin).
  •  Nowoczesne technologie i codzienność (ok. 4 godzin w tygodniu, tematyka:  podstawy obsługi komputera i internetu, media społecznościowe i komunikacja przez internet, bank, zakupy i bezpieczeństwo  w sieci, urządzenia mobilne i biurowe).
  • Porozumiewanie się w języku ojczystym (ok. 3 godzin w tygodniu: część wykładowa i warsztatowa – sztuka komunikacji).
  • Praktyczna nauka języka obcego (ok. 3 godzin w tygodniu: język angielski, hiszpański, niemiecki, szwedzki, włoski)

 

*Możliwość kontynuacji  zajęć na semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2019/2020

logotypy res2 

Kogo zapraszamy?

  • Osoby, które ukończyły 50 rok życia i są mieszkańcami obszarów obejmujących: M.Gdańsk, M.Sopot, M.Gdynię, powiaty kartuski, gdański, nowodworski, bez względu na status na rynku pracy.

Zakłada się objęcie wsparciem ogółem 200 osób. Czekamy na osoby  gotowe do  wyzwań edukacyjnych i rozwoju osobistego w przyjaznych warunkach Uczelni Ateneum. Szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz mężczyzn.

Cel główny projektu:

Poprawa jakości życia uczestników przez uświadomienie znaczenia i ukazanie skutecznych metod zarządzania własnymi mocnymi stronami.  Pozwoli to  na twórczą adaptację do wyzwań wynikających z kolejnych etapów życia. W ramach projektu powstaną nowatorskie programy z zakresu: zarządzania talentami, technologii informacyjno-komunikacyjnych, komunikowania się w języku ojczystym oraz w językach obcych.

Uwzględniać one będą uwarunkowania procesów uczenia w późnej dorosłości. Dzięki temu proces uczenia będzie budującym doświadczeniem.  Zrealizowane będą warsztaty zarządzania talentami dla 200 osób a także szkolenia językowe dla 70 osób, nowoczesne technologie dla 100 osób oraz język ojczysty dla 120 osób. W rezultacie ok. 90% uczestników podniesie swoje kompetencje w przynajmniej 1 z objętych projektem tematów.

Realizacja projektu: 11.2018-06.2020. Wartość projektu: 999 845,00 zł, w tym wkład środków europejskich: 842 669,37zł.

Termin rekrutacji 

18.02.2019 – 01.03.2019             

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W  PROJEKCIE

Osoba do kontaktu:

Mgr Karolina Figurewicz (Specjalista ds. Rekrutacji i Wsparcia)

Telefon 58 722 08 10 e-mail: pelniatalentu@ateneum.edu.pl

logotypy res3 

Miejsce rekrutacji Dziekanat Ateneum-Szkoły Wyższej pokój nr 3 (parter)

Godziny rekrutacji

Wtorek        12:00 – 19:00

Środa           8:00 – 13:00

Czwartek     12:00 – 16:00

Piątek         12:00 – 16:00

Archiwum Aktualności