POWRÓT DO MENU

Aktualności

Informacja od Władz Uczelni w SPRAWIE DYPLOMÓW

2020-08-20

Szanowni Państwo Absolwenci oczekujący na dyplomy,

 

Władze Uczelni z ogromnym niepokojem i determinacją w monitowaniu odpowiedzialnego za stan rzeczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji doświadczają skutków wprowadzenia nowych regulacji prawnych związanych z obligatoryjnymi zabezpieczeniami wydawanych dyplomów. Uczelnia odpowiednio wcześnie wystąpiła o wszelkie zgody pośrednicząc między drukarnią a MSWiA, jednakże  otrzymujemy zapewnienia, że proces laboratoryjnych analiz złożony z wielu etapów przebiega bez zbędnej zwłoki. Doświadczamy jakiegoś koszmaru, gdyż mamy świadomość przekroczenia wszelkich ustawowych terminów zobowiązujących Uczelnię do wydania uzyskanych dyplomów. Mamy świadomość nie tylko niemożliwej do zrealizowania odpowiedzialności prawnej za zwłokę w wydaniu dyplomów, ale przede wszystkim współudziału w tworzących się problemach życiowych dotyczących zatrudnień i awansów. Ateneum nie zdecydowała się na dyplomy przejściowe, które również musiałyby przejść proces weryfikacji przez MSWiA, a ich wartość byłaby wątpliwa w dłuższej perspektywie, dlatego też wzorem wielu uczelni, w tym publicznych, wystąpiliśmy o produkcję dyplomów spełniających wszystkie wymagane europejskie standardy. Tłumaczenia sytuacją pandemiczną są tylko próbą przesłonięcia braku realnej oceny spraw organizacyjnych w MSWiA związanych z wielością etapów laboratoryjnych weryfikacji wymaganych zabezpieczeń. Należy wyraźnie podkreślić, że  adresatem naszych stałych monitów i skarg nie jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego a wyłącznie MSWiA, na którego działalność nie mamy wpływu, nawet poprzez nasze ministerstwo. Niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzenia zgodności z wymaganiami, po otrzymaniu zabezpieczonych papierów, zaczniemy na nich drukować dyplomy. Jestem na miejscu cały czas i niezwłocznie rozpocząłbym podpisywanie dokumentów. O kolejnym etapie zawiadomimy Państwa na stronie Uczelni.

Z ciężkim sercem, bo świadom Państwa krzywdy i dyskomfortu, proszę o przyjęcie treści niniejszego wyjaśnienia licząc na nieobarczanie Waszej Uczelni brakiem odpowiedzialności i troski za losy, które są nam szczególnie bliskie, bo to dla Was Ateneum działa ofiarnie już blisko 20 lat. Los postawił nas wspólnie po tej samej stronie barykady, fundując nam wszystkim niezasłużone niedogodności.

Pozostańmy w stałym kontakcie

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, Rektor

Archiwum Aktualności