POWRÓT DO MENU

Student

 

kolendo2
   Mgr Zbigniew Kolendo
   Kierownik Studium

   SJO pok. 306

 

 Kontakt stały

 z.kolendo@ateneum.edu.pl

 

podczas dyżuru:

tel. 58 722 08 65

Dyżur stały  od 3 X 2017

wtorek       14.00-18.00   .     

czwartek    13.30-15.00      

Dyżury zjazdowe

w zakładce: Dyżury kierownika

 

Studium Języków Obcych

Studia licencjackie  niestacjonarne  sem I

Wydziały SE i EPD

 

Przez dwa semestry, począwszy od semestru letniego 2018,  przewidziany jest w planie lektorat z języka obcego, w związku z tym w sobotę 2 grudnia o godz. 13.00  w sali A  106 przeprowadzimy wybór lektoratu i w przypadku  języka angielskiego, podział na grupy wg poziomu zaawansowania.

 

____________________________________________________

 

Studia   magisterskie tj.  II - stopnia niestacjonarne sem I   

Wydz. SE  / EPD

 

W semestrze letnim 2018 pojawi się w siatce godzin lektorat z języka obcego, w związku z tym dokonamy podziału na grupy językowe w przypadku  języka angielskiego może być potrzebny test poziomujący dla określenia stopnia zaawansowania grupy

dla studentów Wydziału Edukacyjnego

sobota  2 grudnia   godz. 10.50   Z  Audytorium Maximum

 dla studentów Wydziału EPD

sobota  2 grudnia   godz. 14.30    A  09

 

 

 


 

NOWE GRUPY LEKTORATOWE NA FILOLOGII SEM. III W ROKU AK. 2017-18 

.

Kryteria oceny i czas trwania kursu

W nauce języka kontakt z przedmiotem jest sprawą zasadniczą, dlatego już sama frekwencja na zajęciach (50% oceny) i czynny udział (kolejne 25% ) są podstawą do oceny dobrej. Dobrze napisane testy (ostatnie 25% składowej) podnoszą ocenę do bardzo dobrej.     

Brak frekwencji skutkuje oceną niedostateczną, a po zaliczeniu materiału dopisuje się obok ocenę dostateczną.       

Lektorat jest przez cztery semestry, po 24 (26 stacjonarne) godzin w semestrze. Końcowa ocena semestru czwartego nosi nazwę „egzamin”, ale praktycznie jest wypadkową całości kursu.

 

Istotne informacje

Na stronie internetowej Ateneum:    

S t u d e n t  →    S t u d i u m  J ę z y k ó w  O b c y c h: 

→  Plany       (stacjonarne / niestacjonarne) -   daty zajęć i sale

→  Dyżury    (lektorów / kierownika SJO)   -    maile / telefony kontaktowe

Także tablica ogłoszeń SJO na  III p obok sali 305.    

 

 Zwolnienie z lektoratu

Istnieje możliwość przepisania oceny z lektoratu języka obcego zaliczonego na innych uczelniach wyższych, dzięki posiadanemu certyfikatowi znajomości języka obcego na poziomie B2 (FCE) i wyżej, czy dyplomu ukończenia studiów językowych. Zgłoszenia można kierować osobiście, lub mailowo do kierownika Studium Języków Obcych.

 

PODZIAŁ NA GRUPY

Listy imienne zostaną Państwu przesłane na maile poszczególnych grup.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

pierwsze zajęcia:   sobota 30 IX  g. 17.05  /  niedziela 1 X g. 17.05

 

grupa hiszpańska A

9074  AN   

6596  AN   

9322  AN   

2379  AN   

9264  AN   

9216  AN   

9092  AN      

2710  AN   

9253  GE        

9162  WŁ      

9341  AN   

9283  AN   

9267  AN     

9076  AN   

9396  AN   

9373  AN   


 

grupa hiszpańska  B

9327  AN       

9179  AN   

8614  AN   

9077  AN   

9190  AN   

9239  GE    

9191  AN   

0973  WŁ   

8294  AN   

9170  AN     

9245  AN   

9288  GE    

9171  AN   

9358  AN   

9378  GE    

9083  AN   

9093  AN   

9094  AN   

 

 

grupa rosyjska

9376 WŁ  

9157 WŁ  

9243 GE   

9158 GE   

9211 GE   

9212 GE   

9242 GE   

9402  GE   

8632  HI    

 

grupa włoska

9150 HI    

9151 HI    

9231 HI    

9303 HI    

9241 HI    

9152 HI    

9153 HI    

9370 HI    

9240 GE   

9154 HI    

9082 AN   

9247 AN   

9291 HI    

9156  HI    

9175 HI    

 

do przydziału:

Uwaga. Gdyby cała piątka z GE AN i Wł wybrała hiszpański, to 2 osoby idą do grupy A, 3 osoby do grupy B (chodzi o równą ilość w grupie).

Rosyjski, lub włoski, wg wyboru.   

9287  GE    

6732  WŁ   

9075  AN   

8712  AN   

8217  AN   

6811  HI

 

zwolnieni:

9160 WŁ  

9220 WŁ  

9163 WŁ  

 

zadeklarowani do zwolnienia:

9289 WŁ  

9350 WŁ  

9306 WŁ  

.

 

STUDIA STACJONARNE

pierwsze zajęcia: wtorek 3 X g. 10.00-11.30

 

grupa hiszpańska

9196  AN   

9313  AN   

9031  AN   

9164  AN   

9033  AN   

9034  AN   

9189  AN   

9165  AN   

9036  AN   

9106  AN   

9166  AN   

9304  AN   

9199  AN   

 

grupa francuska

9222 HI    

9314 HI    

8767 HI    

9225 HI    

9107 AN   

9372 AN      ITS nst

 

na angielski                                                                 

9221 HI    

9228 HI    

9251 HI    

9226 HI    

                                                                          

do przydziału:

9032  AN   

9035  AN   

9123  AN   

9223  HI     

9037  AN   

9111  AN

   

 


      

 

 


Lektoraty na Wydziale Neofilologicznym dla sem. III

 w roku akademickim 2017-18 licencjat tryb stacjonarny i niestacjonarny

    filologii angielskiej, germańskiej, hiszpańskiej i włoskiej 

 

 

Ramy formalne

.

W semestrze zimowym roku akademickiego  2017-18 zaczynają się zajęcia z dodatkowego języka obcego dla studentów sem. III Wydziału Neofilologicznego na studiach licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich specjalizacji. Zajęcia z lektoratu rozłożone są na 4 semestry, od semestru III do VI włącznie. Zaczynają się od poziomu A1 i mają na celu danie Państwu podstaw do opanowania kolejnego języka obcego, innego niż kierunkowy.  

 .

Studia stacjonarne

.

Dla studentów filologii angielskiej i hiszpańskiej  semestru III możemy utworzyć dwie grupy. Musimy tylko mieć na uwadze, aby zachować odpowiednie proporcje liczbowe dla poszczególnych grup, przy prostym podziale arytmetycznym wychodzi 15 osób na jeden język.

Konsultacje w sprawie wyboru lektoratu:   wtorek, 23 maja g. 11.45 sala 201. 

 .

Studia niestacjonarne

.

Dla studentów niestacjonarnych semestru III filologii angielskiej, hiszpańskiej i włoskiej możemy utworzyć cztery grupy językowe i tym samym możliwy jest wybór spośród czterech różnych języków. Musimy tylko mieć na uwadze, aby zachować odpowiednie proporcje liczbowe dla poszczególnych grup, więc rozsądnym wydaje się 15 osób minimum na jeden język. Dlatego prośba, abyście Państwo reagowali elastycznie i mieli opcje alternatywne.

Np. na liście podajecie:     Imię     NAZWISKO (drukowanymi)     A /G/ H / W  (jaka filologia)               włoski  /  niemiecki      

 co oznacza, że w pierwszej kolejności wybieram włoski, w drugiej niemiecki.       

Podsumowanie Waszych wyborów po wpłynięciu list, które wypełniliście Państwo  w sobotę, 20 maja o godz. 11.40 w  Z audyt Maxiumum.        

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                                                  mgr Zbigniew Kolendo

                                                                         Studium Języków Obcych                       

                                                    z.kolendo@ateneum.edu.pl

                                  


Lektorat dla studentów II-stopnia  tryb NST w sem. letnim roku ak. 2016-17

.

 

W pierwszej fazie organizacyjnej udało nam się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i utworzyć  grupę z każdego języka jaki zdobył Wasze uznanie podczas naszego spotkania 18 stycznia.  I tak wg  kolejności alfabetycznej mamy dwie grupy z języka angielskiego, jedną francuską, dwie hiszpańskie i dwie włoskie. Sensacją sezonu jest zaskakujące wypłynięcie języka włoskiego, który wśród Was dorównał i nawet przerósł w popularności zawsze dotąd najsilniejszy hiszpański. Zaistnienie francuskiego jest też godne odnotowania. Gratulacje dla zwolenników nieodzownego w dzisiejszym świecie angielskiego.    

.

Wymiar czasowy przewidywanych zająć, dość ograniczony, ma charakter sygnalizujący Państwu znaczenie języka obcego. Zniecierpliwienie z jakim niektórzy z Was reagowali na bark komunikatu o powstały grupach wydaje się świadczyć, że to doskonale rozumiecie. Poniżej raz jeszcze skrót kwestii organizacyjnych.          

.

Cel zajęć

Celem zajęć jest zasygnalizowanie Państwu w sposób praktyczny znaczenia znajomości  języka obcego w procesie kształcenia i zachęcenie Was do rozwijania się też i  w tym kierunku.  Proszę zauważyć, że tam gdzie to możliwe, czyli w grupach angielskich, hiszpańskich i włoskich, zajęcia prowadzone będą na przemian przez dwójkę zmieniających się lektorów, aby tym bardziej mogli Państwo doświadczyć zróżnicowanego podejścia do danego języka.

Śpieszę w tym miejscu pocieszyć zwolenniczki francuskiego, że wybrany przez Panie język jest już sam w sobie niebywałą atrakcją i da sobie świetnie radę bez dodatkowych urozmaiceń.

 .    

 Kryteria oceny  

Najważniejszym czynnikiem w nauce języka jest kontakt, czego unaocznieniem będzie przyjęcie frekwencji, czyli obecności i udziału w zajęciach, jako naturalnego podstawowego kryterium oceny.

.

 Podział na grupy i poziom

Charakter wprowadzający do danego języka mają grupy: angielski grupa 1, dwie grupy hiszpańskie, jedna francuska i dwie włoskie. Angielski w grupie nr 2 ma być zachętą do kontynuacji i podnoszenia umiejętności językowych. Kto się jeszcze nie zapisał, lub z innych względów nie figuruje na żadnej z list dołącza do wybranej przez siebie grupy i zapisuje się u lektora. Zwolnieni z lektoratu mogą dołączyć do dowolnej grupy jako wolni słuchacze.       

.

Zwolnienia z zajęć

Posiadanie oceny z lektoratu języka obcego zaliczonego na innych studiach II-go stopnia, posiadanie certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie B2 i wyżej, lub  posiadanie co najmniej licencjatu ze studiów językowych.

 

Pierwsze spotkanie

9 kwietnia o godz. 14.30.

Sale na kolejne zajęcia będą do znalezienia  w zakładce SJO – Plany – studia niestacjonarne.  

 

Podział na grupy wg numerów indeksów.

 

 

angielski gr 1     A 311

7934    SE      

9181    SE      

9038    SE      

0511    SE      

9329    EPD   

9257    SE      

9108    SE      

4507    SE      

9307    SE      

2704    SE      

9335    SE      

9215    SE      

9103    SE      

7960    SE      

5394    SE      

5713    SE      

9110    SE      

 

angielski gr 2     A 305     

9364    SE

9269    SE      

7841    SE      

9397    SE      

9130    SE      

9382    SE      

9249    SE      

7842    SE      

86543  SE      

9125    SE      

1543    SE      

9177    SE      

9395    SE      

 

francuski      A 02

9128    SE         

9039    SE        

9040    SE          

9276    SE      

9100    SE      

7948    SE      

9280    SE         

9390    SE        

9089    SE         

9388    SE        

9127    SE         

9391    SE         

9330    SE        

 

hiszpański  gr 1     A 08  

9367    EPD   

9381    SE

9310    EPD   

9320    SE      

9368    EPD   

7947    SE      

4363    SE      

7740    SE      

7724    SE      

9406    EPD   

6473    SE      

9369    EPD   

9355    EPD   

9407    EPD   

9311    EPD   

9249    SE      

7942    SE      

9400    SE      

7951    SE      

7433    SE      

9302    EPD   

9354    SE      

9315    EPD   

 

hiszpański gr 2     A 202   

9174    SE      

9275    SE      

9258    SE                              

7750    SE      

9273    SE      

9109    SE      

5676    SE      

9352    SE      

9112    SE      

3517    SE      

9126    SE      

9219    SE      

9113    SE      

7739    SE      

1417    SE      

7298    SE      

7742    SE      

5049    SE      

9308    SE      

9321    SE      

7956    SE      

7751    SE      

9278    SE      

 

 włoski gr 1     A 09

7473    SE      

9256    SE      

9272    SE      

9173    SE      

8601    SE      

7929    SE      

9336    SE      

7837    SE      

5385    SE      

9268    SE      

7935    SE      

9389    SE      

5460    SE      

7957    SE      

1469    SE      

7938    SE      

9090    SE      

9135    SE      

8033    SE      

7844    SE        

7944    SE      

9356    SE      

9270    SE      

8054    SE      

7950    SE      

8104    SE      

(uwaga; dla samego zachowania proporcji liczbowej obu grup włoskich, ostatnie trzy osoby z listy gr 1 zostały przeniesione do gr 2; bynajmniej nie należy tego poczytywać ani za awans, ani za afront -:)

 

włoski gr 2     A 07 

9124    SE      

8103    SE      

7933    SE      

9338    SE      

9332    SE

9274    SE      

9337    SE      

7826    SE      

9319   SE      

9365    SE      

9070    SE      

9309    SE      

9339    SE      

9282    SE      

9403    SE      

9071    SE      

9042    SE      

9176    SE      

9392    SE      

9363    SE      

7570    SE      

9072    SE      

9073    SE      

9277    SE      

8057    SE      

9102    SE            

 

Bez przydziału

1547    SE      

7243    EPD   

9114    SE      

9091    SE      

9362    EPD   

9348    EPD   

9374    EPD   

9043    SE      

 

 Zwolnieni

6941    EPD   

9099    SE      

9109    SE      

9271    SE      

 

 


Lektorat dla licencjatu trybu NST Wydz. SE i EPD - Podział na grupy lektoratowe

semestr II  (1-szy lektoratu )

.

Dzięki Waszej wydatnej pomocy wyodrębniliśmy cztery grupy lektoratowe. Poniżej lista z podziałem na poszczególne grupy.

.

Poziomy grup 

.

Zostaliście Państwo podzieleni na cztery grupy o zbliżonym do siebie poziomie zaawansowania, czy też jego braku. Jaki jest poziom danej grupy na będącej obecnie w użyciu skali A1 - C2  ustalicie dokładniej z lektorem swojej grupy.     

.

W zarysie, idąc od góry, grupa nr 3 i grupa nr 4, to studenci mający, albo większe zdolności, albo większy kontakt z językiem, albo jedno i drugie. Grupy nr 1 i nr 2 to ci z Państwa, którzy albo w tej kwestii nic jeszcze nie mieli okazji osiągnąć, albo ich osiągnięcia wymagają gruntownej odnowy. Studenci, którzy zbyt skromnie ocenili swoje możliwości zostali docenieni na podstawie swoich wyników naturalnych i odpowiednio zakwalifikowani.                   

.

Osoby niemogące  odnaleźć się na żadnej liście, lub zagubione w inny sposób, zapraszam osobiście na dyżur kierownika Studium w pok. 306 11 marca w godz. 16.30 -17.00, lub do kontaktu mailowego: z.kolendo@ateneum.edu.pl 

.   

Kryterium oceny

Najlepszą i jak dotąd jedyna drogą do opanowania języka obcego jest kontakt z nim. Dlatego obecność na lektoracie jest podstawowym kryterium zaliczenia przedmiotu i studentom biorącym udział w zajęciach krzywda stać się nie powinna, a jest duża szansa, że nawet odniosą korzyść. Więcej o tym z lektorami.    

.

Zwolnienie z lektoratu

Posiadacze certyfikatów z języka obcego na poziomie od B2 wzwyż, lub mający zaliczony lektorat na innych studiach mogą wystąpić do kierownika SJO o zaliczenie przedmiotu.     

.

Pozostałe istotne informacje

.

Na stronie internetowej Ateneum idziemy od zakładki   S t u d e n t  do   S t u d i u m  J ę z y k ó w  O b c y c h  i tam w odpowiednich zakładkach znajdujemy sale na poszczególne zjazdy, oraz adresy / telefony kontaktowe z lektorami i kierownikiem Studium. W sprawach dużych i drobnych zapraszam do kontaktu mailowego, lub osobowego w czasie dyżuru.        

 .

Podział na grupy

.

Taka sama lista do wglądu w wersji papierowej na tablicy SJO  na III p , obok pok.306

Jak najbardziej mogę Państwu podesłać te samą listę w wersji imiennej, jeżeli starości roku doślą mi adres mailowy danego roku / grupy.     

.

Pierwsze zajęcia: sobota, 11 marca g 17.05   

.

grupa 1         sala  A 02                   

mgr Zbigniew Kolendo

9344   

9343   

9292   

9371   

9293   

9347   

9050   

9284   

9054   

9058   

9059   

9062   

9187   

9301   

9186   

9298   

9334   

 .

.

grupa 2       sala  A 102 

mgr  Dorota Pawlak

9140               

9047   

9053   

9361   

9141   

9295   

9296   

9138   

9057   

9118   

9137   

9254   

9061   

9262   

9299   

9188   

9069   

9185   

 .

 .

grupa 3     sala  A 201

mgr Andrzej Lasota

 9044   

9317   

9045   

9248   

9048   

9115   

9051   

9183   

9056   

9184   

9294   

9116   

9055   

9143   

9117   

9063   

9146   

9285   

9068   

3394     

 .

 .

grupa 4       sala  A 202

mgr Catherine Middleton

9046               

9049   

6498   

9052   

9312   

9261   

9060   

9297   

9333   

9066   

9318   

9067   

9145               

9300   

9366   

9230   

 .

 .

 Bez przydziału:

9345   

9142   

9144   

9172               

9217   

7778   

 


Lektorat dla studentów II-stopnia  tryb NST w sem. letnim roku ak. 2016-17

 

W od nowego semestru pojawi się w Państwa siatce godzin lektorat z języka obcego, w związku z tym w sobotę 28 stycznia dokonamy podziału na grupy językowe

.

o godz. 10.45 w sali Z aula ze studentami Wydziału SE

o godz. 11.40 w sali Z 1 ze studentami wydziału EPD

.

W przypadku  języka angielskiego może być potrzebny test poziomujący dla określenia stopnia zaawansowania grup/y.   

.

Cel zajęć

Celem zajęć jest zasygnalizowanie Państwu w sposób praktyczny znaczenia znajomości  języka obcego w procesie kształcenia i zachęcenie Was do rozwijania się też i  w tym kierunku.    

 

Kryteria oceny  

Najważniejszym czynnikiem w nauce języka jest kontakt, czego unaocznieniem będzie przyjęcie frekwencji, czyli obecności i udziału w zajęciach, jako naturalnego podstawowego kryterium oceny.

 

Poziom grup

Nawet bez nastawienia na specjalne osiągnięcia, w przypadku języka ważne jest ustalenie grup na zbliżonym poziomie, dlatego wybierający język angielski napiszą test poziomujący, a w grupach innych języków zakładamy poziom podstawowy. 

 

Zwolnienia z zajęć

Istnieje możliwość przepisania oceny z lektoratu języka obcego zaliczonego na innych studiach II-go stopnia, posiadanie certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie B2 i wyżej, lub  posiadanie co najmniej licencjatu ze studiów językowych.

 


Podział na grupy lektoratowe dla studentów licencjackich studiów niestacjonarnych Wydz. SE i EPD sem I

Przez dwa semestry, począwszy od semestru letniego 2017, na semestrach II i III Waszych studiów, przewidziany jest dla Państwa lektorat z języka obcego.

W związku z tym w niedzielę 4 grudnia w godz. 11.40 - 14.05  w sali Z 1 przeprowadzimy wybór lektoratu, a w przypadku języka angielskiego, również podział na grupy wg poziomu zaawansowania.   

 


Grupy językowe na lektoratach na Wydziale Neofilologicznym dla sem. III w roku ak. 2016-17 filologii angielskiej, hiszpańskiej i włoskiej

.

Poniżej znajdziecie Państwo listy podziału na grupy, które udało nam się utworzyć dzięki Waszym konsultacjom i które najbardziej jak to jest możliwe oddają Wasze preferencje. Z racji wymogów formalnych, listy są numeryczne, stąd bardziej w guście maszyn niż ludzi, dlatego niech Waszym głównym wyborem będzie stawienie się na zajęcia i potwierdzenie swojego udziału zapisem na liście u lektora.

Tak samo osoby, których z różnych przyczyn (dopisały się w trakcie, nie znalazłem ich w systemie, zwolnieni-woli słuchacze itp.) nie ma na listach poniżej, niech dopiszą się osobiście u lektora na pierwszych zajęciach.

Sugeruję, aby się nie ociągać, bo jak Państwo wiecie, lektorat to zajęcia ćwiczeniowe, tym samym obowiązkowe, a z racji  charakteru przedmiotu, frekwencja gra tu główną rolę. Na ocenę składają się: 50% frekwencja + 25% aktywność (niemożliwa bez frekwencji) +25% testy (jako element sportowy). Założenie jest takie, abyście podstawy danego języka mogli opanować bazując na pracy podczas zajęć. Naturalnie zaleca się utrwalanie kiedy tylko można, po mniej a częściej i kontakt przez różnego typu media.   

Tych z Państwa, którzy mają podstawy do zaliczenia lektoratu, zapraszam do kontaktu mailowego, lub wizyty osobiście  podczas dyżuru zjazdowego, lub w tygodniu. Ale nie wcześniej niż od połowy października.    

Plany zajęć z rozpisanymi salami na poszczególne zjazdy znajdziecie Państwo w zakładce SJO, odpowiednio:      

Plany - Studia stacjonarne i Plany Studia niestacjonarne, a także na tablicy SJO IIIp koło pok. 306.

.

Studia stacjonarne

grupa języka hiszpańskiego

8041

8729

8706

8962

8707

8708

8709

8710

8712

8713

8714

8715

8718

8717

8767

8719

8720

8721

8722

8723

8960

8724

8731

 

 

 

Studia niestacjonarne

grupa języka hiszpańskiego

8768   

8599   

8745   

8587   

8603   

8605   

8762   

6741   

8615   

8845   

8744   

8616   

8622   

0510   

????

8595   

 .

grupa języka niemieckiego     

 

8041        

8598   

8600   

8648   

8632

8975   

8607   

8612   

8609

8613   

8746   

8620   

8815   

8623   

8624  

 .

grupa języka rosyjskiego        

 

8730   

8706

8584   

8771   

8627   

8589  

8631               

8761   

8721

8592   

8625   

grupa języka włoskiego   

 

6685                                      

8770                                   

8601                          

8606                                   

8261

????

8633    

8634   

8608   

8636   

8637   

1740   

8750   

8602         

8643   

8645   

5144   


      

 

 

       

  

 

 


 

Lektoraty na Wydziale Neofilologicznym dla sem. III w roku ak. 2016-17   tryb stacjonarny      i niestacjonarny filologii angielskiej, hiszpańskiej i włoskiej 

.

Ramy formalne

W semestrze zimowym roku akademickiego  2016-17 zaczynają się zajęcia z dodatkowego języka obcego dla studentów sem. III Wydziału Neofilologicznego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich specjalizacji. Zajęcia z lektoratu rozłożone są na 4 semestry, od semestru III do VI włącznie. Zaczynają się od poziomu A1 i mają na celu danie Państwu podstaw do opanowania kolejnego języka obcego, innego niż kierunkowy.  

Szczegółowy rozkład godzin otrzymacie Państwo w planach zajęć. 

 

Studia stacjonarne

Dla studentów filologii angielskiej semestru III możemy utworzyć jedną grupę. Po konsultacjach wybór padł na język hiszpański.  

 Studia niestacjonarne

 Dla studentów niestacjonarnych semestru III filologii angielskiej, hiszpańskiej i włoskiej możemy utworzyć cztery grupy językowe i tym samym możliwy jest wybór spośród czterech różnych języków. Musimy tylko mieć na uwadze, aby zachować odpowiednie proporcje liczbowe dla poszczególnych grup, więc rozsądnym wydaje się 15 osób minimum na jeden język.

Dlatego prośba, abyście Państwo reagowali elastycznie i mieli opcje alternatywne. Przy sporządzaniu listy najlepiej podajcie:  Imię  Nazwisko  i np.  włoski / niemiecki, co oznacza wybór główny i po ukośniku opcjonalny.         

Teraz roszę o namysł i konsultacje, a 17 września spotkamy się w czasie bloku zajęć o g.11.40 zależnie, od grupy, w salach:  Z 4   A 106    A 202  A 305 na podsumowanie.   

 

Pod rozwagę macie Państwo zawsze ważne języki najbliższych sąsiadów, czyli

niemiecki / rosyjski / szwedzki

oraz dwa romańskie:

hiszpański, niepotrzebujący reklamy i włoski, bliższy nam kulturowo.   

Jeżeli korzystacie Państwo z jakiegoś forum do wzajemnych kontaktów, zachęcam do przeprowadzenia konsultacji. Może też być pomocnym, jeżeli Starości odezwą się na adres

z.kolendo@ateneum.edu.pl 

 .

Zwolnienie z lektoratu

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów językowych od licencjatu wzwyż, lub certyfikatem od poziomu B2 mogą uzyskać przepisanie oceny na poczet lektoratu, niezależnie od tego jakie języki zostaną wybrane w ramach zajęć. O sposobie załatwienia formalności pojawi się wkrótce stosowna informacja.    

 

                                                                                                       

                                                                                       mgr Zbigniew Kolendo

                                                                                                  SJO                                     


 

Lektorat dla MSU (studia II-st.)  tryb NST w sem. letnim rokuak. 2015-16  

              Europeistyka i Pedagogika sem. II 

 

                                                  studia magisterskie

 

Wydz. Edu. /EPD  MSU nst  sem II                                                                            

język angielski / włoski                                    sob 2 kwietnia  g. 17.05

                    

Grupa  wł   mgr  Linda Balistreri                         A  2

Grupa 1 ang mgr Olga Libura                            Z audyt A

Grupa 2 ang mgr Agnieszka Jackiewicz           Z  audyt B

Grupa 3 ang mgr Barbara Odymała                      Z  1 

Grupa 4 ang mgr Dorota Pawlak                           Z  2

Grupa 5 ang mgr Joanna Wrzachol                       Z  3     

Grupa 6 ang mgr Andrzej Lasota                          Z  4

 

 

Grupa  j. włoskiego                      sala      A  2

lektor: mgr  Linda Balistreri

 

8849

8937

8860

8830

8833

8883

8853

8896

8893

8844

0702

6883

6865

8891

6533

8873

0499

7427

 

Grupa 1 j. angielskiego

lektor: mgr Olga Libura                         sala   Z audyt A

 

8914

8901

7290

7421

8997

8904

6230

8841

8839

8836

8846

8917

8863

8851

8856

8941

8906

8864

8827

8861

8936

2135

8902

8828

8564

 

Grupa 2 j. angielskiego

lektor:  mgr Agnieszka Jackiewicz           sala   Z  audyt B

 

8871

6843

6196

5598

8821

8912

8888

8838

7264

7278

8876

8859

8862

8824

8898

5766

7281

7254

8840

7253

7437

7270

7261

8855

8870

 

 

Grupa 3  j. angielskiego

lektor: mgr Barbara Odymała            sala   Z  1 

 

8869

8875

8847

8879

8915

7464

4598

7305

7651

6431

8938

8934

8905

8866

8878

8848

8963

7266

7303

7285

7598                             

4309                             

8823                   

5523          

8837

 

 

Grupa 4 j. angielskiego                        

lektor:  mgr Dorota Pawlak                sala   Z  2

 

0817                   

0543

8150

6530

7615

8907

7468

7597

8832

8831

8894

8895

7605

8867

8881

0536

7462

8903

7299

7279

7230

7265

 

 

Grupa 5 j. angielskiego             

lektor: Joanna Wrzachol               sala   Z  3 

 

7295

8854

8857

8910

8890

8850

7658

8798

7600

8982

7058

8899

7701

8986

8900

8822

4993

8882

8892

4633

7268

8969

7606

8842

8909

 

Grupa 6 j. angielskiego

lektor: mgr Andrzej Lasota                 sala  Z  4     

 

7442

7420

7274

7616

4824

8872

8874

8868

8880

8819

7669

7467

7447

8897

7286

7287

8946

8885

8993

6841

8852

8865

8886

8843

8884

 

 

Osoby bez przydziału z listy poniżej zapraszam w dzień pierwszego z lektoratu do sali  A  305, gdzie wybierzemy dla nich odpowiednią grupę angielską, lub pokierujemy do włoskiej.   

 

Bez przydziału:

7158

8858

7231

5033

7232

6594

8820

7252

8829

7463

8887

9000

7173

3938

8908

7060

8913

7594

7390

8947

 

 

Cel zajęć

Celem zajęć jest zasygnalizowanie Państwu w sposób praktyczny znaczenia znajomości  języka obcego w procesie kształcenia na każdym kształcenia i zachęcenie Was do nieustannej i systematycznej pracy w tym kierunku. Praca na lektoracie w takim układzie powinna pozostać w wymiarze czasowym zajęć i nie przysparzać Państwu dodatkowych obciążeń.   

 

Kryteria oceny  

Wobec powyższego założenia frekwencja, czyli obecność i udział w zajęciach wydają się być naturalnym podstawowym kryterium oceny. Więcej na ten temat z lektorami w grupie.

 

Poziom grup

Nawet bez nastawienia na specjalne osiągnięcia, w przypadku języka ważne jest ustalenie grup na zbliżonym poziomie, w czym wzięliście Państwo aktywny udział. Mamy w rezultacie cztery grupy podstawowe, jedna włoska i trzy grupy angielskie, oraz trzy ponadpodstawowe grupy angielskie.  

 

Zwolnienia z zajęć

Istnieje możliwość przepisania oceny z lektoratu języka obcego zaliczonego na innych studiach magisterskich (II-go stopnia), posiadanie certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie B2 i wyżej, lub przynajmniej tytułu licencjackiego studiów językowych.

 

  

 

     

 

 

 


 

Z PROPOZYCJI NA ROK BIEŻĄCY: 

  Znalezione obrazy dla zapytania flaga hiszpanii Znalezione obrazy dla zapytania flaga francji                Znalezione obrazy dla zapytania flaga niemiecka          Znalezione obrazy dla zapytania flaga włoska

Image result for flaga japonii

 

 

w tym semestrze ruszył francuski.

Szczegóły w zakładce  „Kultura i język”

 


 

LEKTORATY NA WYDZIALE NEOFILOLOGICZNYM studia  nst sem III  (1)     FIOLOLOGI:   ANGIELSKA   GERMAŃSKA   HISZPAŃSKA   WŁOSKA    

 

Po konsultacjach i pisemnych deklaracjach, z uwzględnieniem ograniczenia do czterech grup,  studenci ww. specjalizacji zadecydowali o powołaniu lektoratów z języków:

hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego  i szwedzkiego.    

 

Poniższa lista zawiera nazwiska studentów, których prymarny bądź alternatywny wybór pokrył się z wyborem dokonanym przez większość. Pozostali z Państwa, których wyboru nie dało się uwzględnić, proszeni są o dopisanie się do jednej z grup. Dokonacie tego w sposób prosty i praktyczny.

 

Podczas zjazdu 3 i 4 października o godzinie przewidzianej na lektorat udacie się do sali wybranej przez siebie grupy i dopiszecie się bezpośrednio u prowadzącego.  Godziny zajęć, numery sal i nazwiska prowadzących znajdziecie zawsze na tablicy ogłoszeniowej SJO na IIIp koło sali 305 i na stronie Uczelni:

Student à Studium Języków Obcych à Plany studia niestacjonarne    

 

 

Uwaga. Zaznaczam Państwu raz jeszcze, że poniższe listy nie są jakimś kompletnym dokumentem, a jedynie posłużyły nam jako baza do powołania takich a nie innych grup językowych. Staną się wiążące dopiero po potwierdzeniu uczestnictwa poszczególnych studentów, naniesieniu korekt i dopisaniu się wszystkich zainteresowanych.

 

 

 

Grupa języka hiszpańskiego             

 

8169    AN     

8155    AN     

8157    AN     

8334    AN     

7406    AN     

8167    AN     

8305    WŁ    

8303    WŁ    

8299    WŁ    

8163    AN     

8548    AN    

7906    AN     

 

 

Grupa języka niemieckiego

 

8257    AN     

8173    AN     

8256    AN     

8226    AN     

8326    AN     

8170    AN     

8528    AN     

8529    AN     

8152    AN   

 

 

 

Grupa języka rosyjskiego

 

8270    HI      

8449    HI      

8527    GE     

8318    GE    

8320    GE     

8314    GE     

8519    GE     

8216    AN     

8307    WŁ     

 

 

Grupa języka szwedzkiego

 

8267    HI      

8319    GE     

8333    AN     

8567    AN     

8450    WŁ     

8304    WŁ     

8300    WŁ    

8295    WŁ    

8153    AN     

7489    AN     

8296    WŁ    

 

 

 

Głosów za językiem włoskim było za mało wobec ww. języków, tak jak i za językiem angielskim, który dzielił się przynajmniej na dwa różne poziomy.      

 ----------------------------------------

FILOLOGIA ANGIELSKA tryb STAC wybrała język hiszpański hiszpański.

Plan na tablicy SJO i w odnośnej zakładce na stronie Uczelni.

 

 


Wydział Neofilologiczny  tryb NST sem III  rok ak. 2015-16 semestr zimowy                

Lektorat dla filologii angielskiej, germańskiej, hiszpańskiej i włoskiej.

 

Przez cztery kolejne semestry macie Państwo lektorat z dodatkowego, innego niż kierunkowy, języka obcego w wymiarze 24+6e godzin na semestr. Możemy utworzyć  c z t e r y   grupy lektoratowe.    

Aby uniknąć dysproporcji w liczebności grup musimy przyjąć 12 osób jako dolną granicą na powstanie grupy z danego języka. Teoretycznie mogą być cztery grupy i cztery różne języki, choć inne kombinacje są możliwe. Dlatego proszę Was abyście Państwo oprócz wpisania się na listę danego języka w kolumnie pt.   a l t e r n a t y w n i e     napisali  wybór alternatywny.            

 

W sobotę 19 września przed zajęciami o g. 9.00 zostawię Państwu listy w salach A 2,  A 101 i A 202. Proszę o wpisanie się (można z upoważnienia i nieobecnych)  i dostarczenie ich do pok. 306.

Zapraszam do pok. 306 w godz. od 9.00 do 12.00 na ewentualne wyjaśnienia, .a szczególne Starostów grup.

Sugerowane języki na lektorat dla poszczególnych filologii:

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, szwedzki, włoski.


 

studia licencjackie  niestacjonarne  sem II

      

   Wydziały SE i EPD 

  podział na grupy lektoratowe 

                                                                     

                                                                  pierwsze zajęcia 21 lutego 2015 g. 9.00 - 11.25

 

Lektorzy przyjmują do grupy tylko studentów przydzielonych wg list poniżej.

Pozostałych prosimy do sali A 201.

   

grupa  1    sala  A 106

8457               

8524               

8501               

8497               

8337               

8436               

8438               

8340               

8338               

8341               

7667               

8562
         

 

grupa 2   sala  A  202

8504               

8492               

8496               

8467               

8502               

8461               

8172               

8431               

8495               

8352               

8458
        

 

grupa 3   sala  A  311

8350               

8505               

8344               

8460               

8342               

8357               

8356               

8349               

8358               

8351               

8354               

7445               

8339

Nieprzydzielonych do grup zapraszamy do sali  A 201 

8434   

8459

7807

8435

8463

8465

8493

8494

8466

8468

8523

7941

4746

8469

8470

8498

8471

8499

8500

8472

8474

8439

8545

8476

8440

8475

8503

0804

8336

8098

8347

8348

8515

8343

6334

8353

7789

8506

8346

8355

8345

 


 

                                    

 


Fakultet niemiecki - kontynuacja w semestrze letnim 2014-15?

Zapraszamy studentów znających języka niemieckiego do zasilenia fakultetu aspirującego do pewnego stopnia zaawansowania.

Więcej na ten temat w zakładce "Fakultety językowe"

 

 

fakultet niemiecki – Deutsch - Das macht spass

lektor: Jolanta Płukis

termin zająć:    wtorek     godz.  17.00  sala 202

pierwsze zajęcia  w semestrze letnim ?

 

ulotka jpg

 

 

 

 

 


Lektoraty na Wydziale Neofilologicznym od sem. III roku ak. 2014-15

Tryb stacjonarny filologii angielskiej, hiszpańskiej i włoskiej

 

Zajęcia z dodatkowego języka obcego poza kierunkowym przewidziane są dla studentów sem. III filologii od semestru zimowego roku ak. 2014-15, stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich specjalizacji. Zajęcia z lektoratu rozłożone są na 4 semestry, od semestru III do VI włącznie.  

Na podstawie Państwa deklaracji  decyzją Dziekan Wydziału na studiach stacjonarnych powstają dwie grupy lektoratowe: angielska i hiszpańska. Tym samym angliści mają lektorat hiszpański, iberyści angielski, a italianiści mogą wybierać. Hiszpański zaczyna się od poziomu podstawowego A1. Lektorat z języka angielskiego będzie wymagał ustalenia poziomu grupy.  

Grupy lektoratowe  fil. ang., hiszp. i włos. tryb stacjonarny  sem. III (1 lektoratu) wg składanych deklaracji i zapadłych decyzji:

.

język angielski

.

7884    HI 

7776    HI 

7777    HI 

7774    HI 

8122    HI 

7882    HI 

7887    WŁ

7890    WŁ

8029    HI 

7888    WŁ

7889    WŁ 

7775    HI

7770    HI      

7855    HI      

8030    HI  

 .

język hiszpański       

.

7782    AN     

7781    AN     

7785    AN     

7870    AN     

7614    AN     

7792    AN     

8036    AN     

7789    AN     

7891    WŁ     

7787    AN     

8031    AN    

7786    AN    

7868    AN

7797    AN             

7138    AN

7791    AN

7869    AN

7913    AN    

7796    AN    

7790    AN    

7793    AN    

7780    AN             

7803    AN    

7867    AN    

7783    AN   

7772    AN     

7784    AN    

8077    AN       

8028    AN

7883    HI  

7856    HI

.
bez deklaracji   

7919    WŁ     


 

 

 

 

                    


                                                                                                                      pierwszy lektotat:   sobota 22 lutego  2014

 

sem II studia   l i c e n c j a c k i e    n i e s t a c j o n a r n e   

         WYDZIAŁY  SE  i  EPD

 

Podział na grupy lektoratowe

                                                                                   

Pierwsze zajęcia: sobota 22 lutego g. 11.40.

Zapraszamy do sal wg podziału na liście poniżej. Studentów bez przydziału zapraszamy do sali 208.

 

 

grupa 1   ang       sala  309

mgr Olga Libura

 

5810 

7927 

7933 

7934 

7935 

7961 

7915 

8054 

7874 

7570 

8056 

 

 

grupa 2   ang             sala  201

mgr Beata Zdziarska

 

7926 

7931 

7938 

8033 

7944 

7945 

7997 

7946 

7953 

7962 

7957 

4133 

7881 

8112 

 

 

grupa 3   ang              sala  202

mgr Joanna Kujawska

 

7930 

7837 

7942 

7826 

7947 

7948 

7951 

7960 

8055 

8040 

7872 

7880 

7876 

7875 

 

 

grupa    ang              sala  102 

mgr Andrzej Lasota  

 

8050                         

8110 

7936 

7937 

8066 

7939 

7949 

7950 

7954 

8057 

7956 

7958 

8049 

7877 

7878 

 

Studenci bez przydział, z listy poniżej, proszeni są do sali A  208 (komputerowa)

 

8103 

7928 

7929 

8051 

8052 

8053 

8097 

7940 

4544 

8092 

7943 

7952 

7955 

8104 

7689 

5179 

8088 

7873 

8098 

8116 

6334 

7879


                                                                                                                    wtorek 18 lutego  2014

 

sem II studia   l i c e n c j a c k i e    s t a c j o n a r n e   

         WYDZIAŁY  SE  i    EPD

 

Podział na grupy lektoratowe

 

 

Wydz. SE / EPD  stac  sem II  (1)

 

grupa 1   ang          sala 102                      

mgr Beata Tucholska –Zięba

poziom:

podręcznik:

 

8047                                    

8115                     

7836                     

7848                     

7924     

7839                   

7840                     

7843                                    

7844                                    

7851     

7846     

7852                     

 

 

grupa 2   ang         sala 305

mgr Zbigniew Kolendo

poziom:

podręcznik:

 

7847                     

7923                     

8037                                    

7838                     

7841                                    

7850                                    

7851    

8079                                     

7842                                    

7845                                    

7849                                    

7853                                    

7854                     

 

Bez przydziału:

6120     

7424     

8106     

7920     

                                                                                               

Studenci, którzy mają co najmniej certyfikat FCE lub zaliczony lektorat z języka obcego na innej uczelni wyższej, mogą ubiegać się o zwolnienie z zajęć. Zapraszam na dyżur Kierownika SJO dla dopełnienia formalności.  

 

 


 

 

Zajęcia fakultatywne z cyklu „Kultura i język 2013-14".

                                                                    

Prosimy uczestników o potwierdzanie udziału w zajęciach planowanych na                          

fakultet włoski            wtorek          godz. 17.00    sala 202

fakultet niemiecki      środa            godz. 17.00    sala 202 

fakultet szwedzki      czwartek      godz. 17.00     sala 102

fakultet hiszpański   czwartek      godz.17.45      sala  202                         

      

                                        

 niemiecki 2                  hiszpaski obrazek2

 woski2                         szwedzki obrazek

                                                                   

 

 

 

 


 

Uczestnicy fakultetu języka rosyjskiego z cyklu „Kultura i język” podsumowują zajęcia

 

Studenci fakultetu języka rosyjskiego, jednego z pięciu organizowanych prze Studium Języków Obcych z cyklu „Kultura i język” w roku akademickim 2012-13, bardzo pozytywnie oceniają minione dwa semestry pracy własnej i lektora. Poniżej przytaczamy krótka korespondencję  między przedstawicielem grupy, a kierownikiem SJO.

 

Dnia 24 maj 2013 o 19:19 Slawomir Olczak <xxxx@xxxl> napisał(a):

 

WITAM SERDECZNIE!

ZA PANA POŚREDNICTWEM PRAGNIEMY ZŁOŻYĆ SERDECZNE   PODZIĘKOWANIA DLA PANI
IRENY TURZYŃSKIEJ OD GRUPY UCZĘSZCZAJĄCEJ NA FAKULTETY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
W  ATENEUM   - SZKOLE WYŻSZEJ.  PANI IRENA JEST WSPANIAŁYM NAUCZYCIELEM Z OGROMNĄ WIEDZĄ I Z WIELKIM ZAANGAŻOWANIEM PRZEKAZAŁA NAM SWOJĄ WIEDZĘ.  JESTEŚMY WDZIĘCZNI ZA POŚWIĘCONY NAM CZAS, WYROZUMIAŁOŚĆ I  SWOJE SERCE.  W TEN SKROMNY SPOSÓB PRAGNIEMY JEJ PODZIĘKOWAĆ I RÓWNOCZEŚNIE PODZIELIĆ SIĘ NASZĄ OPINIĄ. JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY!

W IMIENIU GRUPY
SŁAWOMIR OLCZAK


Od: "z.kolendo@ateneum.nazwa.pl" <z.kolendo@ateneum.edu.pl>
Do:  <xxx@xxx> 
Data: 25 maj 2013 o 09:38 
Temat: Re: PODZIĘKOWANIA!


Sz.P.
Sławomir Olczak
wraz z grupą fakultatywną
języka rosyjskiego

Bardzo dziękuję Panie Sławku za przesłanie tej miłej laurki na konto Waszej
lektorki Pani mgr Ireny Turzyńskiej. Dobrze jest w czasach kiedy żurnaliści
prześcigają się w zalewaniu nas makabreskami różnego asortymenty dostać taką
właśnie wiadomość.

Świadczy to dobrze tak o prowadzącej jak i też o Was, bo jest ogromną sztuką
docenić i nazwać dobro jakie się dzieje wokół nas i ludzi, którzy za tym stoją.
I wyście to potrafili. Na dodatek gratuluję inicjatywy, bo to właśnie Państwo
zasugerowaliście powstanie fakultetu rosyjskiego. Mnie zostaje cieszyć się, że
mogłem Wam w tym dopomóc i polecić się na przyszłość.

Właśnie z uwagi na to, że trzeba i o dobrych rzeczach mówić głośno, pozwolę
sobie, za Waszą zgodą, Pana list z podziękowaniem i niniejszą odpowiedź
zamieścić w komunikatach na stronie Uczelni. Niech i inni biorą przykład i z
Waszej Pani Lektor i z Was.


Załączam pozdrowienia,
Zbigniew Kolendo

Studium Języków Obcych   Ateneum– Szkoła Wyższa

 

 

Studium Języków Obcych naszej Uczelni prowadzi zajęcia w ramach lektoratów obowiązkowych na studiach dziennych i zaocznych licencjackich, oraz zajęcia fakultatywne dostępne dla wszystkich studentów naszej uczelni niezależnie od typu studiów.

 

W naszej ofercie językowej uwzględniamy w pierwszym rzędzie wymogi współczesnego świata i stąd nacisk na znajomość języka angielskiego. Wychodzimy również naprzeciw różnorodnym zainteresowaniom naszych studentów jak i pobudzamy Was do poszerzania swoich horyzontów kulturowych i językowych, co z kolei przejawia się w odpowiednim doborze zajęć fakultatywnych.

 

Tak jak i Państwo mam nadzieję, że dobrze poukładana rzeczywistość wirtualna w postaci nowej strony internetowej Uczelni przełoży się na poprawę jakości naszych odniesień w świecie rzeczywistym; rzecz niebagatelna w komunikacji miedzy ludzkiej. A u podstaw tejże komunikacji leży właśnie nauka języków. Zebrane i uporządkowane informacje na temat lektoratów, fakultetów, dyżurów i lektorów znajdziecie teraz Państwo w jednym miejscu. 

 

Tymczasem w imieniu swoim, oraz koleżanek i kolegów zespołu lektorskiego naszego Studium zapraszam Państwa do odwiedzin kącika wirtualnego SJO, a jeszcze bardziej do osobistego udziału i realizacji własnych zainteresowań.

 

                                                                                                                Zapraszamy!

Zajęcia fakultatywne

 

Fakultety językowe to dodatkowe zajęcia dla studentów Ateneum z zaproponowanego przez Państwo języka obcego, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Prowadzeni przez lektorów, którzy się na tym znają, uczestnicy opanowują  p o d s t a w y  danego języka i nabywają znajomości kodów kulturowych, co znakomicie poszerza percepcję odwiedzanego kraju i pogłębia rozumienie jego mieszkańców.   

Ukończenie kursu odnotowywane jest w suplemencie dyplomu ukończenia studiów.

 

Ile przeznaczyć czasu i pieniędzy?

 

W semestrze przewidzianych jest 15 godz. lekcyjnych, co najefektywniej przekłada się na 10 spotkań po ok. 60 minut. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o godz. 17.00 i później, aby umożliwić uczestnictwo osobom pracującym.    

Organizujemy się i finansujemy  w e   w ł a s n y m  zakresie. Wpisowe jakie wnoszą studenci semestralnie zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 osób - 75zł.

 Propozycje i  zgłoszenia

 

Proszę o maila   na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                fakultet z języka  …………. 

 w treści maila swoje:         imię  nazwisko / nr indeksu / kierunek  semestr  /tryb studiów  / adres mailowy

  

Jak Państwo widzicie, minimum uczestników do powstania danej grupy to 5 osób. Dlatego zanim jeszcze wyślecie swoją propozycję, dobrze jest się rozglądnąć wśród znajomych na roku i namówić ich do udziału. Informacja o stanie zgłoszeń pojawi się tu na stronie. Mając kilka osób chętnych zaczynamy uruchamiać kontakty z odpowiednimi lektorami.                                                                                          

 

 


 

Fakultety językowe

„Kultura i język” 2016-17

 

                                                                                                                                       

jedna z propozycji: 

Fakultet z języka francuskiego

Język, kultura, obyczaje Francji

 

czyli dodatkowe i dowolne zajęcia dla   w s z y s t k i c h   studentów Ateneum z języka obcego, który chcecie poznać w stopniu co najmniej komunikatywnym, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Mogą być to języki najbliższych sąsiadów jak niemiecki, rosyjski, czy szwedzki, popularne jak hiszpański czy włoski, bądź mniej u nas znane jak perski czy turecki.

Co w tym roku?

Proszę o zgłaszanie propozycji w formie zapisów nadsyłanych na adres:

z.kolendo@ateneum.edu.pl      

 

 

FORMALNIE

kurs jest z założenia dwusemestralny, po 15 godz. lekcyjnych w semestrze, łącznie 30. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o 17.00 i później. Najlepiej jak w semestrze jest dziesięć spotkań po ok. 60min.

 Przedsięwzięcie jest non-profit; organizujemy i finansujemy się sami. Wpisowe semestralne zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 - 75zł;  c/ powyżej 16 - 50zł.   

 

Jak się zgłosić / zapisać?

 

Mailowo,  na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                 język  …………. 

 w treści maila:     imię  nazwisko / nr alb. / kier.  sem.  tryb  st lub  nst /  mail         [w jednej linii]

 

Np. zgłoszenie Asi Kowalskiej na hiszpański:

      temat:  język hiszpański

      treść:  Joanna Kowalska  5765  / diks sem III / nst /  jmail@kowalska.pl

 

 


 

Z proponowanych fakultetów językowych z cyklu „Kultura i język” na 2014-15 obejmujących Europę, obie Ameryki i Bliski Wschód ruszył tylko niemiecki i jest jego kontynuacja w semestrze letnim.

 

O zapisach w notce o fakultetach poniżej.

 

 

 

ulotka jpg

Niemiecki - kontynuacja; semestr letni 2014-15

.

.

fakultet niemiecki – Deutsch – das macht spass.  

lektor: Jolanta Płukis

termin zająć:             wtorek      godz. 17.00    sala 202

start:                       24 marca 

poziom średnio-zaawansowany

Zapraszamy!

.

.

Zajęcia fakultatywne?

 

Fakultety językowe to dodatkowe zajęcia dla   w s z y s t k i c h  studentów Ateneum  z wybranego przez Państwo języka obcego, poszerzone o elementy kulturowe danego obszaru językowego.

Prowadzeni przez lektorów, którzy się na tym znają, uczestnicy opanowują podstawy danego języka i nabywają znajomości kodów kulturowych, co znakomicie poszerza percepcję odwiedzanego kraju i pogłębia rozumienie jego mieszkańców.   

Ukończenie kursu odnotowywane jest w suplemencie dyplomu ukończenia studiów.

 

Ile przeznaczyć czasu i pieniędzy?

 

Kurs jest z założenia dwusemestralny, po 15 godz. lekcyjnych w semestrze, łącznie 30. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o 17.00 i później. Najefektywniejszy rozkład zajęć w semestrze to 10 spotkań 60-cio minutowych .     

Nikt na tym nie zarabia, ale oraganizujemy się i finansujemy  w e   w ł a s n y m  zakresie. Wpisowe jakie wnoszą studenci semestralnie zależy od ilości osób w grupie: a/ 5-9 osób - 150zł;  b/ 10-15 osób - 75zł;  c/ od 16 osób - 50zł.   

 

 

Jak się zapisać?

Mailowo,  na adres:  z.kolendo@ateneum.edu.pl 

podając:

 w temacie maila:                 język  …………. 

 w treści maila swoje:  imię  nazwisko / nr indeksu / kierunek  semestr  /tryb studiów (zao lub stac) / adres mailowy

                                                                                       [w jednej linii]

Np. zgłoszenie Asi Kowalskiej na hiszpański:

      temat:  język hiszpański

      treść:   Joanna Kowalska  5765  / diks sem III / zao  /  mojmail@kowalska.pl

 Dalsze wskazówki przyjdą w mailu zwrotnym.

 

Przed wakacjami zakończyliśmy cztery kursy: 

 

Obszar kulturowy Europy i obu Ameryk

ponawiamy / kontynuujemy cieszące się dotąd zainteresowaniem fakultety

 

hiszpański, niemiecki, szwedzki i włoski

 

        

 
 

 

i wychodzimy poza krąg kultury europejskiej:

 

Bliżej Bliskiego Wschodu - Turcja i Iran

 

          Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony kulturze krajów Bliskiego Wschodu zaczynając od Turcji i Iranu. Z Turkami łączą nas teraz przede wszystkim biura podróży, ten sam alfabet łaciński i szacunek dla króla Jana III Sobieskiego. Mimo, iż tak cywilizacyjnie jak i językowo różni od Europejczyków, aspirują do formalnego włączenia się w struktury UE. Paradoksalnie Iran, chociaż etnicznie to ludność aryjska, a ich język należy do tej samej grupy językowej co nasz, wydaje się o wiele wiele dalej oddzielony arabskim alfabetem i wielką polityką.        

          Oba kraje to ciepłe i nawet gorące morza, rozległe górzyste przestrzenie, bogactwo zabytków z minionych epok i niezwykle życzliwi mieszkańcy. Język angielski faktycznie wystarczy do poznania tych krajów, jeżeli nasz globtroter przemierza przestrzenie między recepcją hotelową, basenem i leżakiem. W każdej innej sytuacji trzeba umieć liczyć choćby do 100, przywitać się, powiedzieć kim się jest i umieć zapytać o drogę. Dalsze tematy poruszamy rękami i uśmiechem.

I takich umiejętności nabywają uczestnicy fakultetów. Natomiast komunikację pozawerbalną gestem, mimiką, itp. stosujemy jak zawsze wedle własnego uznania.  

                                                   

Fakultet perski

 

 plakat

 

          Język perski używany głównie w Iranie i Afganistanie jest dobrym wprowadzeniem w kulturę Bliskiego Wschodu. Alfabet arabski przestaje być ciągiem zagadkowych robaczków, a po opanowaniu alfabetu nauka zaczyna już iść, bo język sam w sobie oceniany jest jako dość łatwy w użyciu.  Otwiera zakryty dotąd świat.

          Czy ktoś z Was wie, że np. kino irańskie to pod względem poziomu  artystycznego i też ilości dobrych produkcji zajmuje czołową pozycję w rankingu kinematografii światowej?

          Zanosi się i na inne małe odkrycia tego typu. Pomoże Tobie w tym Katarzyna Javaheri.

;

.

                                 Fakultet turecki

 

turcja

          Język turecki posługuje się alfabetem łacińskim dopiero od niespełna stu lat. Do roku 1928 podobnie jak perski, był pisany za pomocą alfabetu arabskiego. Turcy są niezwykle życzliwi wobec przyjezdnych, a Polaków w szczególności i znajomość podstawowych zwrotów wystarcza z powodzeniem do porozumienia się. Liczebniki tureckie są dziecinnie proste, trzeba tylko opanować słowa, które w swoim brzmieniu nie przypominają nam niczego co znamy z języków europejskich. Jest to ciekawe doświadczenie.

          Poza tym Turcja Zachodnia i Środkowa to tereny gdzie powstawała nasza cywilizacja o czym świadczą ruiny greckie, rzymskie i pozostałości po pierwszych kościołach chrześcijańskich. Z zamieszkujących dzisiejszą Turcję Żydów wywodzi się późniejszy św. Paweł z Tarsu, który potem przemierzał kraj w swoich podróżach misyjnych. Wiele ludów żyło w tamtych stronach i każdy coś po sobie pozostawił, dlatego w Turcji trudno nam czuć się obco.  Dobrze jest więc teraz choć nieco umieć porozumieć się z mieszkańcami tego kraju.

          Dziś to kraj nowoczesny i niezwykle dynamiczny. Poznając kulturę i język współczesnej Turcji otwierasz się na rozwój i odkrywasz zręby swojej kultury. Twoim przewodnikiem będzie pochodzący z Izmiru Hakan Haner.           

.

Rozumienie innych zaczyna się od rozumienia siebie

.   

      Dlatego w dalszym ciągu proponujemy zajęcia fakultatywne z naszego kręgu kulturowego dla tych, którzy chcą się ugruntować w relacjach do najbliższych sąsiadów. Do wyboru mamy:

.

język hiszpański - ostatnio najpopularniejszy

.

język niemiecki - użyteczny

.

język szwedzki - sąsiadów zza morza

.

język włoski - piękny język pięknego kraju

.

Zapraszamy!

 

 

 

                            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          semestr zimowy 2017 -18                                          

                             LEKTORATY – STUDIA STACJONARNE

 

                                                                                        

Wydział  EPD

                                                                                                                        

                                                                      wtorek  /  czwartek               

         

  sem. III (2)                                                                                                       52g

język / grupa

  lektor

 

godzina zajęć

 

   sala

 

 angielski

  mgr  Zbigniew Kolendo         

wtorek  11.45 – 13.15

czwartek  10.00 - 11.30

 

305

              daty zajęć:   3 X / 5 X /10 X /12 X /17 X /19 X /24 X /26 X /31 X /2 XI / 7 XI /9 XI /14 XI /16 XI /

                                  21 XI / 23 XI /28 XI /30 XI /5 XII /7 XII / 12 XII /14 XII /19 XII /21 XII / 2 I / 9 I                                                                                                

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                 

         Wydział Neofilologiczny

                                      

                                                                                 

                                                                   wtorek                       

fil. ang. hiszp.  sem. III (1)                                                                                                       26g

język / grupa

  lektor

 

godzina zajęć

 

   sala

 

 francuski

  mgr Karolina Skowerska-Woloszczuk       

10.00 – 11.30

 305

hiszpański

  mgr Alberto Bustos Rodriguez

 202

 daty zajęć:   3 X /10 X / 17 X / 24 X / 31 X / 7 XI / 14 XI / 21 XI / 28 XI / 5 XII / 12 XII / 19 XII / 2 I

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

fil. ang.  sem. V  (3)                                                                                                      26g

język / grupa

  lektor

 

godzina zajęć

 

   sala

 

 hiszpański

  mgr  Karolina Skowerska-Woloszczuk      

11.45 – 13.15

 302

  daty zajęć:   3 X /10 X / 17 X / 24 X / 31 X / 7 XI / 14 XI / 21 XI / 28 XI / 5 XII / 12 XII / 19 XII / 2 I

                                                                                                                                                                                    

 

LEKTORATY – SALE  10 XII   2017r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:
 
A       ATENEUM
Z            Zieleniak

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil  Ang / Hiszp / Ger / Włos  nst  sem III (1)                                                                   

język hiszp. /ros. /wł.                                                                  niedz g 14.30   

 

Grupa hiszp. A  mgr Nancy Villegas  Echevarria                                      A-311

Grupa hiszp. B  mgr Daniel Gonzales Lede                                             A-302

Grupa ros.       mgr Justyna Windorpska                                                A-309

Grupa włos.     mgr Agnieszka Szuba                                                     A-303 

LEKTORATY – SALE   2 grudnia 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
A       ATENEUM
Z            Zieleniak
  

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                               

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem III (2)                                                                         

język angielski                                             sob 9.00        

 

Grupa 1  mgr Zbigniew Kolendo                   Z  5                     

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                        Z  audyt B                    

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                       A  07                    

Grupa 4  mgr Marta Nazaruk                       A  319                    


LEKTORATY – SALE  25 listopada 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
A       ATENEUM
Z            Zieleniak

Wydział Neofilologiczny

Fil Ang  / Hiszp / Włos  nst  sem V (3)                                                                   

język hiszp. /niem. /ros. /wł.                                 sob g 17.05                   

 

Grupa hiszp.  mgr Nancy Villegas Echevarria                 A  302                                  

Grupa niem.  mgr Jolanta Płukis                                   A  303                               

Grupa ros.     mgr Marta Mikołajczyk                             A  309                               

Grupa wł.      mgr Agnieszka Szuba                               A  311                              


LEKTORATY – SALE  11 - 12 listopada 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
A       ATENEUM
Z            Zieleniak

Wydział Neofilologiczny

Fil Ang  / Hiszp / Włos  nst  sem V (3)                                                                   

język hiszp. /niem. /ros. /wł.                                 sob g 17.05                     niedz g  17.05

 

Grupa hiszp.  mgr Nancy Villegas Echevarria                 A  302                                A  302        

Grupa niem.  mgr Jolanta Płukis                                   A  303                                A  303

Grupa ros.     mgr Marta Mikołajczyk                             A  309                                A  309  

Grupa wł.      mgr Agnieszka Szuba                               A  311                                A  311

 


LEKTORATY – SALE  28 - 29 października 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
A       ATENEUM
Z            Zieleniak

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil  Ang / Hiszp / Ger / Włos  nst  sem III (1)                                                                   

język hiszp. /ros. /wł.                                         sob g 17.05          

 

Grupa hiszp. A  mgr N. Echevarria                             A-302                  

Grupa hiszp. B  mgr D. Lede                                     A-303                 

Grupa ros.       mgr J.Windorpska                              A-309                  

Grupa włos.     mgr A.Szuba                                     A-311                  

 

 

Fil Ang  / Hiszp / Włos  nst  sem V (3)                                                                   

język hiszp. /niem. /ros. /wł.                                                                    niedz g  17.05

 

Grupa hiszp.  mgr Nancy Villegas Echevarria                                                  A  302        

Grupa niem.  mgr Jolanta Płukis                                                                    A  303

Grupa ros.     mgr Marta Mikołajczyk                                                             A  309  

Grupa wł.      mgr Agnieszka Szuba                                                               A  311

 

 


LEKTORATY – SALE  21 - 22 października 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
A       ATENEUM
Z            Zieleniak
  

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                               

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem III (2)                                                                         

język angielski                                             sob 17.05         niedz 11.40  

 

Grupa 1  mgr Zbigniew Kolendo                   A  07                      A  02

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                        A  08                      A  08

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                       A  101                     A  101

Grupa 4  mgr Marta Nazaruk                       A  302                     A  303

 


LEKTORATY – SALE  30 IX - 1 X   2017r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:
 
A       ATENEUM
Z            Zieleniak

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil  Ang / Hiszp / Ger / Włos  nst  sem III (1)                                                                   

język hiszp. /ros. /wł.                                         sob g 17.05       niedz g 17.05    

 

Grupa hiszp. A  mgr N. Echevarria                             A-302                   A-302

Grupa hiszp. B  mgr D. Lede                                     A-303                   A-303

Grupa ros.       mgr J.Windorpska                              A-305                   A-305

Grupa włos.     mgr A.Szuba                                     A-311                   A-311


LEKTORATY – SALE  10 - 11 czerwca 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
A       ATENEUM
Z            Zieleniak
  

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                               

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem II (1)                                                                         

język angielski                                             sob 14.30         niedz 11.40  

 

Grupa 1  mgr Zbigniew Kolendo                   A  03                      A  02

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                        A  09                      A  03

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                       A  201                     A  09

Grupa 4  mgr Catherine Middleton                A  102                     A  08

 

 

Wydz. Edu. /EPD  II stopnia  nst  sem II                                                                            

język ang. / franc. / hiszp. / włos.                                     niedz 14.30    

 

język angielski

mgr Catherine Middleton                                          

mgr Andrzej Lasota

Grupa  ang 1                                                                             A  202

Grupa  ang 2                                                                             A  311

 

język francuski

mgr Łukasz Depiński

Grupa  fr                                                                                   A  02     

 

język hiszpański

mgr  Geovany Valencia de Białek 

mgr Miguel Angel Puerta Perez  

Grupa  hi 1                                                                                 A  03

Grupa  hi 2                                                                                 A  08

 

język włoski

mgr Agnieszka Szuba

mgr Kinga Chromik

Grupa  wł 1                                                                                 A  09

Grupa  wł 2                                                                                 A  106

 

 


LEKTORATY – SALE  3-4 czerwca  2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
 
A       ATENEUM
Z            Zieleniak

 

 

 

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil Ang  / Hiszp / Włos  nst  sem IV (2)                                                                   

język hiszp. /niem. /ros. /wł.                                  sob g 17.05        niedz g 17.05 

 

Grupa hiszp.  mgr Miguel Angel Puerta Perez                    A  311                  A  311                             

Grupa niem.  mgr Jolanta Płukis                                      A  202                   A  202

Grupa ros.     mgr Marta Mikołajczyk                               A  302                   A  302

Grupa wł.      mgr Agnieszka Szuba                                 A  303                   A  303


 

 

 

LEKTORATY – SALE  28 maja 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
A       ATENEUM
Z            Zieleniak
  

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                               

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem II (1)                                                                         

język angielski                                                                 niedz 17.05 

 

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                                     A  102

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                                    A  201

Grupa 4  mgr Catherine Middleton                                             A  02

 

Grupa 1  mgr Zbigniew Kolendo                                                  odw.                                               

 

 

Wydz. Edu. /EPD  II stopnia  nst  sem II                                                                            

język ang. / franc. / hiszp. / włos.                                     niedz 14.30    

 

język angielski

mgr Catherine Middleton                                          

mgr Andrzej Lasota

Grupa  ang 1                                                                             A  302

Grupa  ang 2                                                                             A  311

 

język francuski

mgr Łukasz Depiński

Grupa  fr                                                                                   A  03    

 

język hiszpański

mgr  Geovany Valencia de Białek 

mgr Miguel Angel Puerta Perez  

Grupa  hi 1                                                                                 A  102

Grupa  hi 2                                                                                 A  202

 

język włoski

mgr Agnieszka Szuba

mgr Kinga Chromik

Grupa  wł 1                                                                                 A  07

Grupa  wł 2                                                                                 A  101

 


 

 

 

 

 

 

 


LEKTORATY – SALE  20-21 maj  2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
 
A       ATENEUM
Z            Zieleniak

 

 

 

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil Ang  / Hiszp / Włos  nst  sem IV (2)                                                                   

język hiszp. /niem. /ros. /wł.                                  sob g 9.00        niedz g 17.05 

 

Grupa hiszp.  mgr Miguel Angel Puerta Perez                    A  302                  A  302                            

Grupa niem.  mgr Jolanta Płukis                                      A  202                   A  202

Grupa ros.     mgr Marta Mikołajczyk                               A  303                   A  303

Grupa wł.      mgr Agnieszka Szuba                                 A  311                   A  311

 

 

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem VI (4)                                                              

język hiszp./ niem. / ros. / szw.                             sob g 14.30           niedz g 14.30 

 

Grupa hiszp. mgr Miguel Angel Puerta Perez                    A  302                    A  302

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                      A  202                    A  202

Grupa ros.    mgr Justyna Windorpska                            A  303                    A  303

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                                 A  311                    A  311


LEKTORATY – SALE  14 maja 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
A       ATENEUM
Z            Zieleniak
  

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                               

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem II (1)                                                                         

język angielski                                                                 niedz 14.30  

 

Grupa 1  mgr Zbigniew Kolendo                                              A  09

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                                  A  102

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                                  A  201

Grupa 4  mgr Catherine Middleton                                          A  02


LEKTORATY – SALE  7 maja  2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
 
A       ATENEUM
Z            Zieleniak

 

 

 

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil Ang  / Hiszp / Włos  nst  sem IV (2)                                                                   

język hiszp. /niem. /ros. /wł.                                                          niedz g 17.05 

 

Grupa hiszp.  mgr Miguel Angel Puerta Perez                                           A  302                            

Grupa niem.  mgr Jolanta Płukis                                                             A  202

Grupa ros.     mgr Marta Mikołajczyk                                                       A  303

Grupa wł.      mgr Agnieszka Szuba                                                        A  311

 

 

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem VI (4)                                                              

język hiszp./ niem. / ros. / szw.                                                  niedz g 14.30 

 

Grupa hiszp. mgr Miguel Angel Puerta Perez                                          A  302

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                                            A  202

Grupa ros.    mgr Justyna Windorpska                                                  A  303

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                                                       A  311

 

 


 

LEKTORATY – SALE  29 -30 kwietnia 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
A       ATENEUM
Z            Zieleniak
  

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                               

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem II (1)                                                                         

język angielski                                             sob 17.05         niedz 11.40  

 

Grupa 1  mgr Zbigniew Kolendo                   A  305                      A  03

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                        A  102                     A  08

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                       A  201                      A  09

Grupa 4  mgr Catherine Middleton                A  202                     A  02

 

 

Wydz. Edu. /EPD  II stopnia  nst  sem II                                                                            

język ang. / franc. / hiszp. / włos.                                     niedz 14.30    

 

język angielski

mgr Catherine Middleton                                          

mgr Andrzej Lasota

Grupa  ang 1                                                                             A  202

Grupa  ang 2                                                                             A  305

 

język francuski

mgr Łukasz Depiński

Grupa  fr                                                                                   A  02     

 

język hiszpański

mgr  Geovany Valencia de Białek 

mgr Miguel Angel Puerta Perez  

Grupa  hi 1                                                                                 A  08

Grupa  hi 2                                                                                 A  09

 

język włoski

mgr Agnieszka Szuba

mgr Kinga Chromik

Grupa  wł 1                                                                                Z audyt B

Grupa  wł 2                                                                                Z audyt B

 

 

 LEKTORATY – SALE  22-23 kwietnia  2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
 
A       ATENEUM
Z            Zieleniak

 

 

 

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil Ang  / Hiszp / Włos  nst  sem IV (2)                                                                   

język hiszp. /niem. /ros. /wł.                                  sob g 17.05        niedz g 17.05 

 

Grupa hiszp.  mgr Miguel Angel Puerta Perez                    A  311                  A  311                             

Grupa niem.  mgr Jolanta Płukis                                      A  202                   A  202

Grupa ros.     mgr Marta Mikołajczyk                               A  302                   A  302

Grupa wł.      mgr Agnieszka Szuba                                 A  303                   A  303

 

 

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem VI (4)                                                              

język hiszp./ niem. / ros. / szw.                             sob g 14.30           niedz g 14.30 

 

Grupa hiszp. mgr Miguel Angel Puerta Perez                    A  311                    A  311

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                      A  202                    A  202

Grupa ros.    mgr Justyna Windorpska                            A  302                    A  302

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                                 A  303                    A  303

 


LEKTORATY – SALE 8 – 9 kwietnia  2017r.

 

 Skróty lokalizacji zajęć:
 A       ATENEUM
Z            Zieleniak

 

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                                    

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem II  (1)                                                                                                                                                   

język angielski                                             sob 17.05               

 

Grupa 1  mgr Zbigniew Kolendo                      A 07

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                           A 102

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                          A 106

Grupa 4  mgr Catherine Middleton                  A 02

 

 

Wydz. Edu. /EPD  II stopnia  nst  sem II                                                                            

język ang. / franc. / hiszp. / włos.                                     niedz 14.30    

 

język angielski

mgr Andrzej Lasota

mgr Catherine Middleton

Grupa  ang 1                                                                             A 311

Grupa  ang 2                                                                             A 305

 

język francuski

mgr Łukasz Depiński

Grupa  fr                                                                                      A 02     

 

język hiszpański

mgr  Geovany Valencia de Białek 

mgr Miguel Angel Puerta Perez  

Grupa  hi 1                                                                                 A 08

Grupa  hi 2                                                                                A 202

 

język włoski

mgr Agnieszka Szuba

mgr Kinga Chromik

Grupa  wł 1                                                                                        A 09

Grupa  wł 2                                                                                        A 07

 


LEKTORATY – SALE  25 marca 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
A       ATENEUM
Z            Zieleniak
  

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                               

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem II (1)                                                                         

język angielski                                             sob 17.05          

 

Grupa 1  mgr Zbigniew Kolendo                   A  03                     

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                        A  102                   

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                       A  201                   

Grupa 4  mgr Catherine Middleton                A  02                  


 

LEKTORATY – SALE 19 marca 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A    ATENEUM

Z     Zieleniak

 

 

Wydział Neofilologiczny

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem VI  (4)                                                            

język hiszp./ niem. / ros. / szw.                                             niedz g 9.00

 

Grupa hiszp. mgr Miguel Angel Puerta Perez                                     A  302  

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                                       A  102

Grupa ros.   mgr Justyna Windorpska                                              A  303

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                                                  A  311

 

 

LEKTORATY – SALE  11 -12 marca 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
A       ATENEUM
Z            Zieleniak
  

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                               

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem II (1)                                                                         

język angielski                                             sob 17.05         niedz 9.00   

 

Grupa 1  mgr Zbigniew Kolendo                   A  02                      A  03

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                        A  102                    A  102

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                       A  201                    A  201

Grupa 4  mgr Catherine Middleton                A  202                    A  02


LEKTORATY – SALE 4 -5 marca 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A    ATENEUM

Z     Zieleniak

 

 

Wydział Neofilologiczny

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem VI  (4)                                                            

język hiszp./ niem. / ros. / szw.                    sob g 9.00          niedz g 9.00

 

Grupa hiszp. mgr Miguel Angel Puerta Perez            A  302                   A  302  

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                              A   303                  A  303 

Grupa ros.   mgr Justyna Windorpska                      Z  4                      Z  4

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                          Z  5                      Z  5


LEKTORATY – SALE  28 -29 stycznia 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:
A       ATENEUM
Z            Zieleniak
  

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                               

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem III (2)                                                                         

język angielski                                             sob 17.05         niedz 9.00   

 

Grupa 1  mgr Zbigniew Kolendo                   A  305               A  319 

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                         A  302              A  302

Grupa 3  mgr Joanna Frankowska                 A  309               A  309

Grupa 4  mgr Andrzej Lasota                        A  311               A  311

 

 


LEKTORATY – SALE  22 stycznia 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

A       ATENEUM

Z            Zieleniak

 

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil Ang  / Hiszp / Włos  nst  sem III (1)                                                                

język hiszp. /niem. /ros. /wł.                                                    niedz g 14.30

 

Grupa hiszp.  mgr Miguel Angel Puerta Perez                                                               Z  2                       

Grupa niem.  mgr Jolanta Płukis                                                                                 Z  5  

Grupa ros.     mgr Marta Mikołajczyk                                                                           Z  4

Grupa wł.      mgr Agnieszka Szuba                                                                             Z  3


LEKTORATY – SALE 7 stycznia 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A    ATENEUM

Z     Zieleniak

 

 

Wydział Neofilologiczny

Fil Ang / Hiszp / Włos  nst  sem III  (1)                                                              

język hiszp./ niem. / ros. / włos.                                    niedz g 14.30

 

Grupa hiszp. mgr Miguel Angel Puerta Perez                                Z  5         

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                                  Z  4

Grupa ros.   mgr Marta Mikołajczyk                                             Z  3

Grupa szw.  mgr Agnieszka Szuba                                              Z  2

 


 

 

LEKTORATY – SALE  22 stycznia 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

A       ATENEUM

Z            Zieleniak

 

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil Ang  / Hiszp / Włos  nst  sem III (1)                                                                

język hiszp. /niem. /ros. /wł.                                                    niedz g 14.30

 

Grupa hiszp.  mgr Miguel Angel Puerta Perez                                                               Z  2                       

Grupa niem.  mgr Jolanta Płukis                                                                                 Z  5  

Grupa ros.     mgr Marta Mikołajczyk                                                                           Z  4

Grupa wł.      mgr Agnieszka Szuba                                                                             Z  3


LEKTORATY – SALE 7 stycznia 2017r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A    ATENEUM

Z     Zieleniak

 

 

Wydział Neofilologiczny

Fil Ang / Hiszp / Włos  nst  sem III  (1)                                                              

język hiszp./ niem. / ros. / włos.                                    niedz g 14.30

 

Grupa hiszp. mgr Miguel Angel Puerta Perez                                Z  5         

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                                  Z  4

Grupa ros.   mgr Marta Mikołajczyk                                             Z  3

Grupa szw.  mgr Agnieszka Szuba                                              Z  2


LEKTORATY – SALE  17 grudnia 2016r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A       ATENEUM

    (Z         Zieleniak)

 

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                                    

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem III (2)                                                                        

język angielski                                                sob 17.05   

 

Grupa 1  mgr Zbigniew Kolendo                            A  202   

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                 A  1

Grupa 3  mgr Joanna Frankowska                         A  302

Grupa 4  mgr Andrzej Lasota                                A 303


LEKTORATY – SALE 10 -11 grudnia 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A    ATENEUM

Z     Zieleniak

 

 

Wydział Neofilologiczny

Fil Ang / Hiszp / Włos  nst  sem III  (1)                                                              

język hiszp./ niem. / ros. / włos.                sob g 14.30       niedz g 14.30

 

Grupa hiszp. mgr Miguel Angel Puerta Perez         Z  1                     Z  4                

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                         A  102                    Z 2

Grupa ros.   mgr Marta Mikołajczyk                   A  208                    Z  5

Grupa szw.  mgr Agnieszka Szuba                     Z  4                      A  311

 

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem V  (3)                                                            

język hiszp./ niem. / ros. / szw.                    sob g 11.40       niedz g 17.05

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                  Z  audyt B            Z  audyt B 

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                              A  319                   Z  2

Grupa ros.   mgr Justyna Windorpska                      Z  3                      Z  3 

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                          Z  4                      Z  4


LEKTORATY – SALE  4 grudnia 2016r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A       ATENEUM

    (Z         Zieleniak)

 

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                                    

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem III (2)                                                                        

język angielski                                                                        niedz 14.30  

 

Grupa 1  mgr Zbigniew Kolendo                                                     A  202   

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                                          A  302

Grupa 3  mgr Joanna Frankowska                                                  A  309

Grupa 4  mgr Andrzej Lasota                                                         A  319


LEKTORATY – SALE 26 -27 listopada 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A    ATENEUM

Z     Zieleniak

 

 

Wydział Neofilologiczny

Fil Ang / Hiszp / Włos  nst  sem III  (1)                                                              

język hiszp./ niem. / ros. / włos.                                    niedz g 14.30

 

Grupa hiszp. mgr Miguel Angel Puerta Perez                                A  302          

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                                  A  202

Grupa ros.   mgr Marta Mikołajczyk                                             A  303

Grupa szw.  mgr Agnieszka Szuba                                              A  311

 

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem V  (3)                                                            

język hiszp./ niem. / ros. / szw.                    sob g 11.40      

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                       Z  2                         

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                Z  3                 

Grupa ros.   mgr Justyna Windorpska                       Z  4                  

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                           Z  5              


LEKTORATY – SALE  6 listopada 2016r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A       ATENEUM

    (Z         Zieleniak)

 

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                                    

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem III (2)                                                                        

język angielski                                                                        niedz 17.05   

 

Grupa 1  mgr Zbigniew Kolendo                                                     A  305    

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                                          A  303

Grupa 3  mgr Joanna Frankowska                                                  A  201

Grupa 4  mgr Andrzej Lasota                                                         A  1


 

LEKTORATY – SALE 15 -16 października 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A    ATENEUM

Z     Zieleniak

 

 

Wydział Neofilologiczny

Fil Ang / Hiszp / Włos  nst  sem III  (1)                                                              

język hiszp./ niem. / ros. / włos.                sob g 14.30       niedz g 14.30

 

Grupa hiszp. mgr Miguel Angel Puerta Perez              Z  4               Z  2            

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                Z  3              Z  3

Grupa ros.   mgr Marta Mikołajczyk                          Z  2               Z  4

Grupa szw.  mgr Agnieszka Szuba                            Z  5              Z  5

 

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem V  (3)                                                            

język hiszp./ niem. / ros. / szw.                    sob g 11.40       niedz g 17.05

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                       A  319               A  302            

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                Z  3                   A  202

Grupa ros.   mgr Justyna Windorpska                       Z  2                    A  303

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                           A  202                A  311


LEKTORATY – SALE  8 – 9 października 2016r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A       ATENEUM

    (Z         Zieleniak)

 

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                                    

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem III (2)                                                                        

język angielski                                               sob 14.30          niedz 17.05   

 

Grupa 1  mgr B. Odymała / Z. Kolendo                   A  101               A  1     

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                  A  201               A  106

Grupa 3  mgr Joanna Wrzachol                               A  303               A  201

Grupa 4  mgr Andrzej Lasota                                  A  302               A  302


 

LEKTORATY – SALE  25 września 2016r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A       ATENEUM

 Z      ZIELENIAK

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                                    

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem III                                                                         

język angielski (2)                                                                  niedz 14.30  

 

Grupa 1  mgr Barbara Odymała                                                    A  302

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                                        A  106

Grupa 3  mgr Joanna Wrzachol                                                     A  309

Grupa 4  mgr Andrzej Lasota                                                        A  303


 

LEKTORATY – SALE 17 -18 września 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

Z     Zieleniak

 

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem V                                                               

język hiszp./ niem. / ros. / szw.  (3)              sob g 17.05       niedz g 17.05

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                       Z  1                   Z  1             

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                Z  2                   Z  2

Grupa ros.   mgr Justyna Windorpska (Arciszewska)  Z  3                    Z  3

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                           Z  5                    Z  5

 


LEKTORATY – SALE  2 – 3 lipca 2016r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A       ATENEUM

Z            Zieleniak

 

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                                    

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem II                                                                         

język angielski (1)                                            sob 11.40          niedz 11.40    

 

Grupa 1  mgr Barbara Odymała                              A  309              A  202      

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                  A  101               A  302

Grupa 3  mgr Joanna Wrzachol                               A  202               A  305

Grupa 4  mgr Andrzej Lasota                                  A  303               A  311

 

 

Wydz. Edu. /EPD  MSU nst  sem II                                                                            

język angielski / włoski                                                             niedz 9.00    

 

Grupa  wł   mgr  Linda Balistreri                                                   Z  3

Grupa 1 ang mgr Olga Libura                                                        Z  audyt A

Grupa 2 ang mgr Agnieszka Jackiewicz                                          Z  1  

Grupa 3 ang mgr Barbara Odymała                                               Z  audyt B

Grupa 4 ang mgr Dorota Pawlak                                                    Z  4

Grupa 5 ang mgr Joanna Wrzachol                                                Z  5

Grupa 6 ang mgr Andrzej Lasota                                                   Z aula


LEKTORATY – SALE  18 – 19 czerwca 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

A       ATENEUM

 Z      ZIELENIAK

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                                    

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem II                                                                         

język angielski (1)                                                                  niedz 17.05   

 

Grupa 1  mgr Barbara Odymała                                                    A  2 

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                                        A  302

Grupa 3  mgr Joanna Wrzachol                                                     A  311

Grupa 4  mgr Andrzej Lasota                                                        A  305  

 

 

Wydz. Edu. /EPD  MSU nst  sem II                                                                            

język angielski / włoski                               sob 17.05    

 

Grupa  wł   mgr  Linda Balistreri                        A  2  

Grupa 1 ang mgr Olga Libura                           Z  aula

Grupa 2 ang mgr Agnieszka Jackiewicz             Z  1               

Grupa 3 ang mgr Barbara Odymała                  Z  2                          

Grupa 4 ang mgr Dorota Pawlak                      Z  4

Grupa 6 ang mgr Andrzej Lasota                     Z  audyt A

 

Grupa 5 ang mgr Joanna Wrzachol               zaj. odw. / przeł. na 3 VII                               


LEKTORATY – SALE 11 - 12 czerwca 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A       ATENEUM

                                                                            

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem IV                                                               

język hiszp. / niem. / ros. / szw.  (2)           sob  g 11.40        niedz g 9.00

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                  A  303                      A  311             

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                           A  309                      A  302

Grupa ros     dr Katarzyna Arciszewska                A  106                      A  201

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                      A  311                      A  303


 

LEKTORATY – SALE  4 – 5 czerwca 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

A       ATENEUM

 

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                                    

                                                                         

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem II                                                                         

język angielski (1)                                          sob 14.30          niedz 14.30    

 

Grupa 1  mgr Barbara Odymała                              A  2                 A  309  

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                  A  201              A  302

Grupa 3  mgr Joanna Wrzachol                              A  302              A  303

Grupa 4  mgr Andrzej Lasota                                 A  311              A  319   

 

 

Wydz. Edu. /EPD  MSU nst  sem II                                                                            

język angielski / włoski                                                           niedz 17.05    

 

Grupa  wł   mgr  Linda Balistreri                                                  A  311   

Grupa 1 ang mgr Olga Libura                                                       A  101

Grupa 2 ang mgr Agnieszka Jackiewicz                                         A  2

Grupa 3 ang mgr Barbara Odymała                                              A  302

Grupa 4 ang mgr Dorota Pawlak                                                   A  102

Grupa 5 ang mgr Joanna Wrzachol                                               A  303

Grupa 6 ang mgr Andrzej Lasota                                                  A  106

 


LEKTORATY – SALE  28-29 maja 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

A       ATENEUM

Z            Zieleniak

 

 

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem IV                                                               

język hiszp./ niem. / ros. / szw.  (2)                 sob g 11.40          

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                  Z  audyt A                                    

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                             Z  1

Grupa ros.     dr Katarzyna Arciszewska                  A  2                

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                         Z  3     

 

 

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem VI                                                                            

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (4)                                    niedz g 17.05 

 

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                                            A  302                    

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                                                  A 202              

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                                            A 303

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                                                  A  311

 

 


LEKTORATY – SALE  21 maja 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

                                                                               A     Ateneum

 

Wydziały SE  /  EPD

 

 

Wydz. SE / EPD  nst  sem II                                                                                                     

język angielski (1)                                                sob 14.30         

Grupa 1 mgr Barbara Odymała                                A  309

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                   A  1              

Grupa 3  mgr Joanna Wrzachol                                A  319             

Grupa 4  mgr Andrzej Lasota                                   A  303           


 

LEKTORATY – SALE 15 maja 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

A       ATENEUM

                                                                               Z       ZIELENIAK

 

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem IV                                                               

język hiszp. / niem. / ros. / szw.  (2)                                  niedz g 17.05

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                                           Z  2              

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                                    A  303

Grupa ros.    dr Katarzyna Arciszewska                                         A  106

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                                               Z  3


LEKTORATY – SALE  7 maja 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

                                                                               A     Ateneum

 

Wydziały SE  /  EPD

 

 

Wydz. SE / EPD  nst  sem II                                                                                                     

język angielski (1)                                                sob 14.30         

Grupa 1 mgr Barbara Odymała                                A  309

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                   A  201              

Grupa 3  mgr Joanna Wrzachol                                A  303              

Grupa 4  mgr Andrzej Lasota                                   A  311             


LEKTORATY – SALE 23 - 24 kwietnia 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

A       ATENEUM

                                                                               Z       ZIELENIAK

 

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem IV                                                               

język hiszp. / niem. / ros. / szw.  (2)           sob  g 17.05        niedz g 11.40

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                  A  302                     A  2              

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                           A  311                      Z  5

Grupa ros     dr Katarzyna Arciszewska                A  201                      A  401

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                      A  303                      A  311

 


LEKTORATY – SALE 9 -10 kwietnia 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

A       ATENEUM

 

 

Wydział Neofilologiczny

 

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem IV                                                               

język hiszp../ niem. / ros. / szw.  (2)                                         niedz g 9.00

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                                                 A  302              

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                                          A  311

Grupa ros     dr Katarzyna Arciszewska                                               A  303

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                                                     A  202

 

 

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem VI                                                                            

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (4)                 sob g 9.00           

 

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                        A  302                          

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                              A  202 

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                        A  303     

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                              A  311  

 


 

LEKTORATY – SALE 2-3 kwietnia 2016r.

 

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

A       ATENEUM

Z       „Zieleniak”

 

 

Wydziały SE  /  EPD

                                                         

          

                                                    studia licencjackie

                           

Wydz. Edu. /EPD lic. nst  sem II                                                                         

język angielski (1)                                            sob 14.30           niedz 17.05    

 

Grupa 1  mgr Barbara Odymała                           A  309                 A  309

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                A  303                 A  101     

Grupa 3  mgr Joanna Wrzachol                            A  102                 A  302     

Grupa 4  mgr Andrzej Lasota                               A  202                 A  2     

 

 

 

                                                  studia magisterskie

 

Wydz. Edu. /EPD  MSU nst  sem II                                                                            

język angielski / włoski                                    sob 17.05

                    

Grupa  wł   mgr  Linda Balistreri                         A  2

Grupa 1 ang mgr Olga Libura                            Z audyt A

Grupa 2 ang mgr Agnieszka Jackiewicz           Z  audyt B

Grupa 3 ang mgr Barbara Odymała                      Z  1 

Grupa 4 ang mgr Dorota Pawlak                           Z  2

Grupa 5 ang mgr Joanna Wrzachol                       Z  3     

Grupa 6 ang mgr Andrzej Lasota                          Z  4


LEKTORATY – SALE 19 - 20 marca  2016r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:

A       ATENEUM

 

Wydział Neofilologiczny

 

 Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem IV                                                               

język hiszp../ niem. / ros. / szw.  (2)                                              niedz g 9.00 

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                                              A  302             

Grupa ros     dr Katarzyna Arciszewska                                            A  201

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                                                   A  311

      

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                                                      niedz. 19 III. odw.

 

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem VI                                                                            

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (4)                 sob g 17.05            niedz g 17.00 

 

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                 A  302                       A  302 

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                A  202                        A  303

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                      A  311                        A  311  

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                     sob. 19 III odw.            A  202    

 


LEKTORATY – SALE  12 marca 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

                                                                               A     Ateneum

 

Wydziały SE  /  EPD

 

 

Wydz. SE / EPD  nst  sem II                                                                                                     

język angielski (1)                                                sob 14.30         

Grupa 1 mgr Barbara Odymała                                A  1 

Grupa 2  mgr Dorota Pawlak                                   A  106               

Grupa 3  mgr Joanna Wrzachol                                A  102               

Grupa 4  mgr Andrzej Lasota                                   A  202               


 

LEKTORATY – SALE  5 - 6 marca 2016r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                          A       ATENEUM

                                                                         

                                                                    Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem VI                                                                            

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (4)                   sob g 17.30         niedz g 11.40          

 

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                      A  202                   A  202                                                            

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                             A  303                   A  302                            

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                       A  2                       A  303                        

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                             A  106                   A  311

 


 

LEKTORATY – SALE  20 -21 lutego 2016r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                          A       ATENEUM

                                                                         

                                                                    Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem VI                                                                            

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (4)                   sob g 9.00         niedz g 11.40          

 

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                   A  2                   A  202                                                            

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                  20 II odwołane           A  302                                                

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka            20 II odwołane           A  303                                                

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                  20 II odwołane           A  311                


LEKTORATY – SALE  16 stycznia 2016r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                          A       ATENEUM

                                                                         

                                                                    Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem V                                                                             

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (3)                   sob g 17.05            

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                   A  102                                                 

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                         A  208                                                     

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                   A  305                                                   

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                         A  311                      


LEKTORATY – SALE  9-10 stycznia 2016r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

                                                                               A     Ateneum

 

Wydziały SE  /  EPD

 

 

Wydz. Edu. /EPD  nst  sem III                                                                                                      

język angielski (2)                                                sob 14.30         niedz 17.05 

Grupa 1  mgr Dorota Pawlak                                 A  309                A  202

Grupa 2  mgr Joanna Wrzachol                              A  302                A  302

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                 A  303                A  303


 

LEKTORATY – SALE   19 grudnia   2015r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                                A   Ateneum

 

 Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem III                                                                

język hiszp../ niem. / ros. / szw.  (1)                 sob g 9.00           

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                           A  102

Grupa ros     dr Katarzyna Arciszewska                 A  202

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                       A  311

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                   zaj. odwołane

 


 

LEKTORATY – SALE  13 grudnia 2015r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                          A   Ateneum

 

Wydziały SE  /  EPD

 

Wydz. Edu. /EPD  nst  sem III                                                                                                      

język angielski (2)                                                          niedz 9.00  

Grupa 1  mgr Dorota Pawlak                                              A  303

Grupa 2  mgr Joanna Wrzachol                                          A  305

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                             A  309


LEKTORATY – SALE   5 grudnia   2015r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                                Z       Zideleniak

 

 Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem III                                                                

język hiszp../ niem. / ros. / szw.  (1)                 sob g 9.00           

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                  Z     2

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                           Z  audyt B

Grupa ros     dr Katarzyna Arciszewska                 Z  3

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                       Z  5


LEKTORATY – SALE  29 listopada 2015r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                                Z     'Zieleniak'

 

Wydziały SE  /  EPD

 

Wydz. Edu. /EPD  nst  sem III                                                                                                      

język angielski (2)                                                          niedz 9.00  

Grupa 1  mgr Dorota Pawlak                                              Z  audyt A

Grupa 2  mgr Joanna Wrzachol                                          Z  audyt B

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                              Z  5


 

 

LEKTORATY – SALE   21-22 listopada   2015r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                                A       ATENEUM

 

 Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem III                                                                

język hiszp../ niem. / ros. / szw.  (1)                 sob g 14.30           

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                  A     2

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                            A  202

Grupa ros     dr Katarzyna Arciszewska                 A  102

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                       A  311

    

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem V                                                                            

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (3)                 sob g 17.05                    niedz g 17.05

 

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                   A  302                           A  202

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                         A  202                           A  302

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                   A  311                           A  303

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                         A  303                           A  311


LEKTORATY – SALE  15 listopada 2015r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

                                                                               Z     'Zieleniak'

 

Wydziały SE  /  EPD

 

 

Wydz. Edu. /EPD  nst  sem III                                                                                                      

język angielski (2)                                                          niedz 14.30  

Grupa 1  mgr Dorota Pawlak                                              Z  2

Grupa 2  mgr Joanna Wrzachol                                          Z  3

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                              Z  4


 

LEKTORATY – SALE   7 listopada   2015r.

 

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                                A       ATENEUM

 

 Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem III                                                                

język hiszp../ niem. / ros. / szw.  (1)                 sob g 14.30           

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                  A  102

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                            A  202

Grupa ros     dr Katarzyna Arciszewska                 A  311

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                       A  305

    

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem V                                                                            

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (3)                 sob g 17.05  

 

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                   A  302

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                         A  202

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                   A  303

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                         A  311

 

 

 


LEKTORATY – SALE  24-25 października 2015r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

                                                                               A     Ateneum

 

Wydziały SE  /  EPD

 

 

Wydz. Edu. /EPD  nst  sem III                                                                                                      

język angielski (2)                                                sob 14.30         niedz 17.05 

Grupa 1  mgr Dorota Pawlak                                 A  202                A  202

Grupa 2  mgr Joanna Wrzachol                              A  302                A  302

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                 A  303                A  303


LEKTORATY – SALE  17  i 18 października 2015r.

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                                                              A       ATENEUM

              

                                              

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem III                                                                        

język hiszp../ niem. / ros. / szw.  (1)                  sob g  11.40          niedz g 11.40

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                   A  2                      A  2     

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                           A  102                   A  102

Grupa ros     dr Katarzyna Arciszewska                A  202                   A  202

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                      A  311                   A  311 


 

LEKTORATY – SALE  10-11 października 2015r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

                                                                               Z     'Zieleniak'

 

Wydziały SE  /  EPD

 

 

Wydz. Edu. /EPD  nst  sem III                                                                                                      

język angielski (2)                                                sob 17.05         niedz 9.00  

Grupa 1  mgr Dorota Pawlak                                 Z  1                 Z  aula

Grupa 2  mgr Joanna Wrzachol                              Z  4                Z  audyt A

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                 Z  5               Z  4


 

LEKTORATY – SALE  3  i 4 października 2015r.

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                       A       ATENEUM

                                                       Z       „Zieleniak”

                                              

Fil Ang / Ger / Hiszp / Włos  nst  sem III                                                                        

język hiszp../ niem. / ros. / szw.  (1)                  sob g  14.30          niedz g 14.30

 

Grupa hiszp. mgr Karolina Skowerska                   Z-Aud.A                Z-Aud.A      

Grupa niem. mgr Jolanta Płukis                              Z-1                    Z-1

Grupa ros     dr Katarzyna Arciszewska                 Z-2                     Z-2

Grupa szw.  mgr Elżbieta Zarzycka                        Z-3                    Z-3   

 

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem V                                                                                       

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (3)                    sob g 17.05          niedz g 17.00

 

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                          A-2                     A-2    

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                                 A-102                 A-102

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                          A-202                 A-202

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                                A-311                 A-311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKTORATY – SALE  19 - 20 września 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                          A       ATENEUM

                                                                         

                                                                    Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem V                                                                             

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (3)                   sob g 17.05             niedz g 11.40

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                   A  311                      A  302                            

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                         A  305                       A  305                               

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                   A  202                       A  303                             

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                         A  102                       A  202 


 

LEKTORATY – SALE  21 czerwca 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                          A       ATENEUM

 

Wydziały SE  /  EPD

 

 

Wydz. Edu. /EPD  nst  sem II                                                                                       

język angielski (1)                                                              niedz 11.40 

Grupa 1  mgr Beata Tucholska-Zięba                                       A  309

Grupa 2  mgr Beata Zdziarska                                                A   302

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                                  A  106


 

LEKTORATY – SALE  14 czerwca 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                             A  Ateneum      

 

                                                                    Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang  sem VI                                                                                                                                 

języki  hiszp. / włos.  (4)                                                  niedz g 9.00  

Grupa  hiszp.   dr  Fernando Torrens                                     A  2

Grupa  włos. mgr  Anna Naklicka                                          A  102 

LEKTORATY – SALE  30 - 31 maja 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                          A       ATENEUM

                                                                          Z       „Zieleniak”

                                                                    Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem IV                                                                              

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (2)                   sob g 17.05               niedz g 9.00

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                   Z  2                              Z  2

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                         Z   3                              Z  3

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                   Z  4                               Z  4

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                         Z  5                               Z  5

 

 

Fil Ang  sem VI                                                                                                                                 

języki  hiszp. / włos.  (4)                                                                 niedz g 11.40   

Grupa  hiszp.   dr  Fernando Torrens                                                    A  102

Grupa  włos. mgr  Anna Naklicka                                                         A   202


 

LEKTORATY – SALE  23-24 maja 2015r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

                                                                               A       ATENEUM

 

Wydziały SE  /  EPD

 

 

Wydz. Edu. /EPD  nst  sem II                                                                                                       

język angielski (1)                                                sob 11.40         niedz 17.05   

Grupa 1  mgr Beata Tucholska-Zięba                      A  302                 A  1

Grupa 2  mgr Beata Zdziarska                               A  309                A  302

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                 A  311               A  305

 


 

LEKTORATY – SALE  16-17 maja 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                        A     Ateneum

                                                                        Z     Zieleniak

                                                                    Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem IV                                                                              

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (2)                                niedz g 17.05

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                                 A  102

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                                       A  202

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                                 A  303

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                                       A  311

 

 

 

Fil Ang  sem VI                                                                                                                                 

języki  hiszp. / włos.  (4)                               sob g 9.00  

Grupa  hiszp.   dr  Fernando Torrens               Z  audyt B           (zajęcia odrabiane)


 

LEKTORATY – SALE  9-10 maja 2015r.

 

 

Skróty lokalizacji zajęć:

 

                                                                               A       ATENEUM

 

Wydziały SE  /  EPD

 

 

Wydz. Edu. /EPD  nst  sem II                                                                                                       

język angielski (1)                                                sob 17.05         niedz 14.30    

Grupa 1  mgr Beata Tucholska-Zięba                      A  309                 A  2

Grupa 2  mgr Beata Zdziarska                               A  202                A  102

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                  A    2                   A  202

 


 

LEKTORATY – SALE  2 maja 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                        A     Ateneum

                                                                    Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem IV                                                                              

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (2)                                sob g 14.30

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                                 A  305

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                                       A  102

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                                 A  202

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                                       A  311

 

 

 

Fil Ang  sem VI                                                                                                                                 

języki  hiszp. / włos.  (4)                                                  sob g 11.40   

Grupa  hiszp.   dr  Fernando Torrens                                  A  305

Grupa  włos. mgr  Anna Naklicka                                        A 311

 

 

 


 

LEKTORATY – SALE  19 kwietnia 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                          A       ATENEUM

                                                                         

                                                                    Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem IV                                                                              

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (2)                                              niedz g 11.40

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                                                  A  102

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                                                         A  202

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                                                   A  303

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                                                        A   311

 

 

 

 


LEKTORATY – SALE  11 kwietnia 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                          A       ATENEUM

 

Wydziały SE  /  EPD

 

 

Wydz. Edu. /EPD  nst  sem II                                                                                       

język angielski (1)                                                              sob 14.30 

Grupa 1  mgr Beata Tucholska-Zięba                                       A  202

Grupa 2  mgr Beata Zdziarska                                                A  302

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                                  A  309

 

 


 

 

LEKTORATY – SALE  28 marca 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                        A     Ateneum

                                                                    Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang  sem VI                                                                                                                                 

języki  hiszp. / włos.  (4)                                                  sob g 9.00   

Grupa  hiszp.   dr  Fernando Torrens                                  A  2

Grupa  włos. mgr  Anna Naklicka                                        A 202

 

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem IV                                                                              

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (2)                                sob g 17.05

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                                 A  102

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                                       A  202

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                                 A 303

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                                       A  311


 

LEKTORATY – SALE  22 marca 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                          A       ATENEUM

 

Wydziały SE  /  EPD

 

 

Wydz. Edu. /EPD  nst  sem II                                                                                       

język angielski (1)                                                              niedz 17.05  

Grupa 1  mgr Beata Tucholska-Zięba                                       A  102

Grupa 2  mgr Beata Zdziarska                                                A  202

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                                  A  303


LEKTORATY – SALE  14 marca 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                        

                                                                          Z       „Zieleniak”

                                                                    Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang  sem VI                                                                                                                                 

języki  hiszp. / włos.  (4)                                                  sob g 11.40   

Grupa  hiszp.   dr  Fernando Torrens                                     Z  3

Grupa  włos. mgr  Anna Naklicka                                          Z  4

 

 

 

 

 


LEKTORATY – SALE  8 marca 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                          A       ATENEUM

 

Wydziały SE  /  EPD

 

 

Wydz. Edu. /EPD  nst  sem II                                                                                       

język angielski (1)                                                              niedz 14.30   

Grupa 1  mgr Beata Tucholska-Zięba                                       A  2

Grupa 2  mgr Beata Zdziarska                                                A  102

Grupa 3  mgr Andrzej Lasota                                                  A  202


 

 

LEKTORATY – SALE  1 marca 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                        

                                                                          Z       „Zieleniak”

                                                                    Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang  sem VI                                                                                                                                 

języki  hiszp. / włos.  (4)                                                  niedz g 14.30   

Grupa  hiszp.   dr  Fernando Torrens                                         Z  audyt A

Grupa  włos. mgr  Anna Naklicka                                               Z  3


LEKTORATY – SALE  14 - 15 lutego 2015r.

                                                                                                                                

Skróty lokalizacji zajęć:

                                                                          A       ATENEUM

                                                                          Z       „Zieleniak”

                                                                    Wydział Neofilologiczny

 

Fil Ang / Hiszp /Włos  nst  sem IV                                                                              

język hiszp./niem./ szw./ włos.  (2)                                              niedz g 17.05

Grupa  hiszp.     dr Fernando Torrens                                                  A  101

Grupa  niem   mgr Jolanta Płukis                                                         A  311

Grupa  szw.    mgr Elżbieta Zarzycka                                                   Z  5

Grupa  włos.  mgr Anna Naklicka                                                        A  102

 

 

Fil Ang  sem VI                                                                                                                                 

języki  hiszp. / włos.  (4)                                  sob g 14.30           niedz g 14.30   

Grupa  hiszp.   dr  Fernando Torrens                     A  202                   A  202

Grupa  włos. mgr  Anna Naklicka                          A  101                    A  102

 

 

Konsultacje z lektorami SJO Ateneum po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.       

 

   lektor                                                          kontakt

     

mgr Alberto Bustos Rodriguez                 albertobustos81@gmail.com        

mgr Daniel González Lede                       danilede38@gmail.com              

mgr Andrzej Lasota                                606 768 936                 

mgr Marta Mikołajczyk                           martamikolajczyk91@gmail.com

mgr Marta Nazaruk                                martanazaruk1@gmail.com

mgr Dorota Pawlak                                dorotapwlk@gmail.com

mgr Jolanta Płukis                                 501 592 914 

mgr Karolina Skowerska-Woloszczuk       karolina.skowerska@gmail.com

mgr Agnieszka Szuba                             agnieszkaszuba69@gmail.com

mgr Nancy Villegas Echevarria                nancy.villegas.e@gmail.com

mgr Justyna Windorpska                        justyna.windorpska@gmail.com

 

                   

Stały dyżur kierownika Studium w roku ak. 2017-18 :    

.  

wtorek        g. 14.00-18.00         

czwartek     g. 13.30-15.00         

.

Dyżury zjazdowe: 

I cykl    16 IX g 12.00-14.00     14 X g 13.00-14.30     25 XI g 13.00-14.30     9 XII g 13.00-14.30     20 I g 13.00-14.30                                         


                                   

II cykl   23 IX g 12.00-14.00   7 X 14.30-17.00   4 XI 14.30-17.00   2 XII 11.30-13.00     27 I g 11.30-13.00                                                                                                                                  

 

 

Zapraszam do kontaktu mailowego:

.

stały kontakt:   z.kolendo@ateneum.edu.pl

Proszę pamiętać o podpisie z podaniem kierunku, trybu i semestru studiów