POWRÓT DO MENU

Student

naspinski
Mgr Tomasz Naspiński
Kierownik Zarządzający
Dziekanatu
tel. 58 722 08 10
e-mail:
dziekanat@ateneum.edu.pl
t.naspinski@ateneum.edu.pl
Dziekanat czynny:
Pon: nieczynne
wtorek:11-19;
śr: 8-13;
czw: 12-16;
pt:12-16;
sob: 8.30-14.30

  

Dziekanat - informacje - dokumenty

Studenci, którzy chcą się obronić w lipcu muszą złożyć prace najpóźniej do 30 czerwca 2017 (pod warunkiem, że wszystkie przedmioty są zaliczone w e-dziekanacie!). Pracę należy oddać w dwóch egzemplarzach - dwustronnie wydrukowanych, zbindowanych (nie w twardej oprawie!), do pracy dołączyć obiegówkę, 4 zdjęcia dyplomowe (4,5 x 6,5cm), kartę badania losów absolwenta (do odbioru w dziekanacie)

Studenci, którzy chcą się obronić w październiku muszą złożyć prace do 30 września 2017 (pod warunkiem, że wszystkie przedmioty są zaliczone w e-dziekanacie!)

Jeżeli, student nie zdołał napisać pracy dyplomowej i nie odda jej w Dziekanacie do 30 września 2017 powinien złożyć podanie do Dziekana o powtarzanie seminarium dyplomowego. Do podania powinien zostać dołączony dowód wpłaty na 600 zł. Powtarzanie seminarium umożliwia dokończenie pisania pracy magisterskiej maksymalnie do końca lutego 2018 (oczywiście można się bronić wcześniej). Studenci, którzy nie złożą pracy lub nie złożą podania o powtarzanie seminarium, zostaną skreśleni z listy studentów z dniem 1 października 2017. Prosimy o przestrzeganie tej reguły.

 

 

 

Wybory promotorów wkrótce

 

 

 

Wkrótce

 

Studia I stopnia Studia II stopnia

Studenci VI semestru studiów licencjackich

Po zaliczonej sesji egzaminacyjnej prosimy złożyć w
Dziekanacie komplet dokumentów do obrony:

Pracę dyplomową w miękkiej okładce, drukowaną
dwustronnie, podpisaną (zaakceptowaną) przez Promotora
(brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej
w Dziekanacie) oraz zawierającą na ostatniej stronie
oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy.
- Strona tytułowa (wzór na stronie internetowej Ateneum –
w zakładce pliki do pobrania)musi zawierać temat pracy
w języku polskim i angielskim (tłumaczenie we własnym zakresie);

• Pracę dyplomową zapisaną w jednym pliku na płycie CD podpisaną
przez Promotora i opisaną (nr albumu, imię i nazwisko
Studenta oraz temat pracy). Płyta CD (nie DVD!) powinna
znajdować się w kopercie, przyklejonej na wewnętrznej
stronie okładki na końcu egzemplarza pracy;

4 zdjęcia dyplomowe 45 x 65 mm podpisane imieniem
i nazwiskiem oraz nr albumu;

• Wypełnioną kartę obiegową (do pobrania ze strony www –
pliki do pobrania lub z podajników przed Dziekanatem Uczelni).
Do egzaminu licencjackiego zostaną dopuszczone tylko te osoby,
które nie mają zaległości finansowych oraz zaległości w bibliotece.
Aby uzyskać wpis na karcie obiegowej w bibliotece, studenci
zapisani do biblioteki muszą zwrócić kartę czytelnika.
W przypadku zgubienia karty czytelnika opłata wynosi
10 zł - płatne w bibliotece. Studenci nie zapisani do biblioteki
także muszą uzyskać wpis na karcie obiegowej.

Termin egzaminu licencjackiego ustalany jest dopiero
po złożeniu kompletu dokumentów. Dziekanat ma
ok.10-14 dni na przygotowanie dokumentów Studenta do obrony.

W dniu egzaminu dyplomowego Student
zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie:

- legitymację należy oddać najpóźniej przy odbiorze dyplomu

DO OBRONY DOPUSZCZONE ZOSTANĄ TYLKO TE OSOBY,
KTÓRE SPEŁNIĄ POWYŻSZE WARUNKI!

Studenci IV (st. 4-semestralne) III (st. 3-semestralne)semestru studiów magisterskich

Po zaliczonej sesji egzaminacyjnej prosimy
złożyć w Dziekanacie komplet dokumentów do obrony:

Pracę magisterską w miękkiej okładce, drukowaną
dwustronnie, podpisaną (zaakceptowaną) przez Promotora
(brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej
w Dziekanacie) oraz zawierającą na ostatniej stronie
oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy.
- Strona tytułowa (wzór na stronie internetowej Ateneum –
w zakładce pliki do pobrania) musi zawierać temat pracy
w języku polskim i angielskim (tłumaczenie we własnym zakresie);

• Pracę dyplomową zapisaną w jednym pliku na płycie CD podpisaną
przez Promotora i opisaną (nr albumu, imię i nazwisko
Studenta oraz temat pracy). Płyta CD (nie DVD!) powinna
znajdować się w kopercie, przyklejonej na wewnętrznej
stronie okładki na końcu egzemplarza pracy;

4 zdjęcia dyplomowe 45 x 65 mm podpisane imieniem
i nazwiskiem oraz nr albumu;

• Wypełnioną kartę obiegową (do pobrania ze strony
www – pliki do pobrania lub z podajników przed Dziekanatem Uczelni).
Do obrony zostaną dopuszczone tylko te osoby, które nie mają
zaległości finansowych oraz zaległości w bibliotece.
Aby uzyskać wpis na karcie obiegowej w bibliotece,
studenci zapisani do biblioteki muszą zwrócić kartę
czytelnika. W przypadku zgubienia karty czytelnika
opłata wynosi 10 zł - płatne w bibliotece.
Studenci nie zapisani do biblioteki także muszą uzyskać
wpis na karcie obiegowej.

Termin obrony ustalany jest dopiero po złożeniu
kompletu dokumentów. Dziekanat ma ok.10-14 dni
na przygotowanie dokumentów Studenta do obrony.

W dniu egzaminu dyplomowego Student zobowiązany jest
złożyć w Dziekanacie:

- legitymację należy oddać najpóźniej przy odbiorze dyplomu

DO OBRONY DOPUSZCZONE ZOSTANĄ TYLKO TE OSOBY,
KTÓRE SPEŁNIĄ POWYŻSZE WARUNKI!

Terminy egzaminów dyplomowych ustalane są po złożeniu kompletu dokumentów.
Dziekanat ma ok.10-14 dni na przygotowanie dokumentów Studenta do obrony.

Po złożeniu kompletu dokumentów do obrony, Dziekanat tydzień przed obroną dzwoni do Państwa z dokładną informacją o dniu i godzinie obrony.

Wszystkie obrony odbywają się w nowym budynku Uczelni, ul. 3-go Maja 25A.

  

 

 

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW NA ZAJĘCIA DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU <TUTAJ>

 

Mgr Małgorzata Lisewska

  e-mail:
m.lisewska@ateneum.edu.pl
tel: 58 722 08 10

 

   

Mgr Karolina Figurewicz

 

e-mail:

k.figurewicz@ateneum.edu.pl
tel. 58 722 08 10