POWRÓT DO MENU

Studia podyplomowe

Komunikacja Międzykulturowa

Studia mają charakter  dokształcający. Są adresowane są do nauczycieli/pedagogów, pracujących z dziećmi, młodzieżą a także osobami dorosłymi, których :

- proces wychowania, edukacji i socjalizacji przebiegał w odmiennych od polskiego warunkach społeczno – kulturowych

- należą  do mniejszości społeczno – kulturowych w Polsce.

Studia stanowią formę wsparcia i doskonalenie umiejętności zawodowych dla pedagogów pracujących w szkołach/placówkach międzynarodowych, dla pracowników socjalnych, doradców zawodowych a także wszelkich funkcjonariuszy ,pracowników służb publicznych, których  aktywność zawodowa związana jest z uchodźcami, imigrantami i repatriantami.

Podczas studiów słuchacze nabędą wiedzę min. z zakresu psychologii, pedagogiki oraz poradnictwa międzykulturowego. Rozwiną swoje umiejętności i poszerzą kompetencje z organizacji, prowadzenia oraz ewaluacji działań integracyjno- pomocowych. Zdobędą także wiedzy z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego dotyczącego uchodźców i imigrantów. W czasie zajęć poszerzą także swoje umiejętności interpretowania i reagowania na problemy społeczno-socjalne klientów. Poznają profesjonalne techniki komunikacyjne i mediacyjne pomocne podczas codziennej pracy zawodowej.

 OPŁATY- 1200 zł (opłata semestralna)

UWAGA !

 Studia przewidują wiele zajęć o charakterze warsztatowym dzięki czemu słuchacze będą mieli liczne szanse na praktyczne przećwiczenie nowej wiedzy i rozwój swoich kompetencji pod okiem profesjonalnej kadry dydaktycznej.

 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzone są przez nauczycieli akademickich i wybitnych praktyków.

Studia umożliwiają podniesienie jakości swojej pracy zawodowej a przede wszystkim na nabycie fachowej wiedzy i  rozwój niezbędnych kompetencji w komunikacji międzykulturowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI dla KANDYDATÓW Z POLSKI NA STUDIA PODYPLOMOWE:
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu)
2. CV-Curriculum Vitae
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

 Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

Psychologia międzykulturowa

Pedagogika międzykulturowa

Postawy Komunikacji Społecznej

Warsztat Mediacje i Negocjacje

Prawo polskie i międzynarodowe ds. uchodźstwa i migracji

Teorie edukacji międzykulturowej i regionalnej

Socjo-psycholingwistyczne podstawy relacji międzykulturowych

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Absolwenci studiów zostają wyposażeni w praktyczną wiedzę  oraz specjalistyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w pracy z uczniami szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.