POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biznesowo-Lingwistyczny Ateneum-Szkoły Wyższej i Sopockiej Szkoły Wyższej
prof. nadzw. dr Anna Szymczak

Siedziba Wydziału:

Sopocka Szkoła Wyższa

ul. Rzemieślnicza 5
Sopot 81-855

 


e-mail: dziekanat@ateneum.edu.pl; dziekanat@ssw.sopot.pl

BUSINESS AND LANGUAGES (B&L)

logo sswlogo rgb ateneum

Pierwsze tego typu studia w Polsce!

Praktyczny kierunek studiów dedykowany sektorowi nowoczesnych usług biznesowych BPO / SSC.

Kierunek realizowany przez Międzyuczelniany Wydział Biznesowo-Lingwistyczny Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.
Studia na kierunku B&L to międzynarodowa ścieżka edukacyjna o profilu praktycznym. Skierowana do osób, które pragną zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne w prowadzeniu biznesu na rynkach globalnych lub do pracy w organizacjach międzynarodowych,
Studiując B&L na trzech pierwszych semestrach podnosisz kompetencje z języka angielskiego i drugiego języka obcego (niemieckiego, szwedzkiego, hiszpańskiego, włoskiego). Od trzeciego semestru wybierasz swoją specjalizację biznesową np.:
- finanse
- rachunkowość
- zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Nauka języka angielskiego od poziomu B1 do C2.
Możliwość uzyskania certyfikatu Cambridge, dzięki współpracy z Centrum Egzaminacyjnym British Council.
Nauka drugiego języka obcego od poziomu. podstawowego do B2

 

POBIERZ ANKIETĘ OSOBOWĄ

Tabela opłat za studia

Bloki przedmiotów:

 • przedmioty związane z językami obcymi w biznesie (słownictwo biznesowe, konwersacja i prezentacja, korespondencja biznesowa) - 870 godzin/3 lata studiów;
 • przedmioty ekonomiczne i prawno-gospodarcze (np. ekonomia menedżerska, podstawy zarządzania, metody ilościowe);
 • przedmioty kompetencji miękkich (np. komunikacja w zespole i organizacji, prezentacje biznesowe, wystąpienia publiczne, zarządzanie czasem, budowanie marki własnej);
 • przedmioty związane z technologiami informacyjnymi w organizacji nauczane w języku obcym;
 • przedmioty do wyboru: pogłębiające i uzupełniające tematykę wybranej specjalizacji zawodowej z obszaru np. zarządzania finansami, rachunkowości, logistyki, obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie językiem wykładowym będzie język angielski

Tok studiów:

 • doskonalenie konwersacji w języku angielskim do poziomu C1 - 4 semestry (240 godzin);
 • nauka drugiego języka obcego (możliwa również od poziomu 0) do poziomu B2 - 5 semestrów (630 godzin) Sugerowany przez pracodawców język niemiecki (w badaniu zapotrzebowania);
 • zapoznanie ze specyfiką pracy organizacji wielokulturowej;
 • nauka podstaw biznesu w języku angielskim - od 3 semestru;
 • wybór specjalizacji biznesowej (program dyplomowania) - od 4 semestru;
 • kształcenie dualne - praktyka w firmie z branży BPO/SSC, zgodna z wybraną specjalizacją biznesową i seminarium dyplomowe - 6 semestr.

Zajęcia będą realizowane między innymi w Laboratorium Profesjonalnych Systemów Przetwarzania Danych, wyposażonego w najnowsze oprogramowania bazodanowe firm Microsoft, IBM, SAP, Oracle

Studia na kierunku Business & Languages to:

 • Połączenie doświadczenia praktyków biznesu z intensywną nauką 2 języków obcych
 • Gwarancja jednego semestru praktyk w korporacjach krajowych i międzynarodowych.
 • Studia wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych.
 • Program studiów tworzony wspólnie z pracodawcami.
 • Wykłady specjalizacyjne prowadzone przez praktyków biznesu.
 • Nowoczesne narzędzia informatyczne klasy ERP (SAP, Oracle).
 • Wykładowcy polscy i zagraniczni.
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach w wielokulturowym otoczeniu.
 • Blisko 50% programu studiów stanowią języki obce.