POWRÓT DO MENU

Aktualności

Kolejny awans naukowy w Ateneum

2017-02-24

Pan dr Karol Polejowski, dotychczasowy adiunkt na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa naszej Uczelni, zakończył postępowanie awansowe i decyzją Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 lutego 2017 r., uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

JM Rektor prof. Waldemar Tłokiński, na podstawie § 17 ust. 1, pkt 3 Statutu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku, z dniem 24  lutego 2017 r. powołał p. dr hab. Karola Polejowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w naszej Uczelni.

Profesor Karol Polejowski specjalizuje się w historii powszechnej średniowiecza, a postępowanie awansowe wszczął na podstawie osiągnięcia naukowego "Badania nad lewantyńskimi wyprawami krzyżowymi doby średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem krucjatowej aktywności rodu hrabiów Brienne i rolą zakonów rycerskich w obszarze dominacji języka francuskiego (w tym Łacińskiego Wschodu)". Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Jerzy Hauziński, prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak i dr hab. Marek Smoliński. W Wydawnictwie naszej Uczelni w roku 2014 ukazała się monografia prof. K. Polejowskiego pt. Matrimonium et crux. Wzrost i kariera rodu Brienne w czasie wypraw krzyżowych (do początku XIV wieku), ss.331 (ISBN 978-83-61079-29-3).

Profesor Karol Polejowski jest związany z naszą Uczelnią od wielu lat, prowadzi zajęcia na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa oraz na Wydziale Neofilologicznym. Z okazji zasłużonego awansu naukowego i stanowiskowego składamy Panu Profesorowi najszczersze gratulacje i wyrażamy swą radość ze stałej akademickiej współpracy.

Archiwum Aktualności